Skip to main content

Bokslutskommuniké Axfood AB, 1 jan-31 dec 2006

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:44 CET

Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under året till 28 808 Mkr (28 086), en ökning med 2,6 procent.

Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade under perioden med 4,0 procent. Jämförbara butiker ökade med 1,0 procent.

Rörelseresultatet för januari - december var 1 204 Mkr (1 040). I rörelseresultatet ingår ersättningen för förlikningen med Vi-butikerna med 89 Mkr.

Resultatet efter finansiella poster för perioden var 1 183 Mkr (1 026).

Resultatet efter skatt var för året 852 Mkr (729). Resultat per aktie var 16,03 kr (13,37).

Styrelsen föreslår en utdelning baserat på årets resultat om 12 kr (9) och därtill en extrautdelning om 8 kr (6).


För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, 08-553 998 02, 0708-37 88 37
Lars Nilsson, vvd och chef ekonomi och finans, 08-553 998 11, 0705-69 66 33


Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, drygt 220 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på nordiska börsen, Nordic Large Cap. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.