Skip to main content

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) perioden 1 januari-31 december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 08:50 CET

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under året till 32 378 Mkr (31 663), en ökning med 2,3 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,5 procent under året. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 0,9 procent.

- Rörelseresultatet för januari - december uppgick till 1 128 Mkr (1 077).

- Resultatet efter finansiella poster för året uppgick till 1 082 Mkr (1 011).

- Resultatet efter skatt var för året 793 Mkr (737) och resultat per aktie 15,13 kr (14,05).

- Styrelsen föreslår en utdelning om 10 kr (8).

- Axfoods målsättning för 2010 är att nå ett rörelseresultat i nivå med 2009.