Skip to main content

Delårsrapport Axfood AB 1 jan-30 jun 2012

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 13:53 CEST

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden april – juni till 9 292 Mkr (8 889), en ökning med 4,5 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,7 procent under perioden.

- Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 0,5 procent.

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 320 Mkr (317).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 308 Mkr (307).

- Resultatet efter skatt var för perioden 226 Mkr (226) och resultat per aktie 4,31 kr (4,30).

- Axfood tecknade avtal med MatHem i Sverige AB om överlåtelse av Netxtra.

- Axfoods målsättning för 2012 är att nå ett rörelseresultat i nivå med 2011.

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 243. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.