Skip to main content

Delårsrapport Axfood AB 1 jan–30 sep 2012

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 08:36 CEST

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli-september till 9 044 Mkr (8 735), en ökning med 3,5 procent.
- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,0 procent under perioden.
- Omsättningen i jämförbara butiker var oförändrad under perioden.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 368 Mkr (370).
- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 359 Mkr (362).
- Resultatet efter skatt var för perioden 265 Mkr (267) och resultat per aktie 5,06 kr (5,09).
- Ola Andersson avgick som vd för Hemköpskedjan. Anders Strålman utsågs till tf vd.
- Axfoods målsättning för 2012 är att nå ett rörelseresultat i nivå med 2011.

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 244. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.