Skip to main content

Fortsatt bättre tillväxt än marknaden

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 09:59 CEST

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 10 853 Mkr (10 412), en ökning med 4,2 procent.
  − Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,8 procent.
  − Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 0,7 procent.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 599 Mkr (552), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 procent (5,3).
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 597 Mkr (551).
 • Periodens resultat var 466 Mkr (430) och resultat per aktie 2,22 kr (2,05).
 • Klas Balkow efterträder Anders Strålman som vd och koncernchef den 16 mars 2017.
 • Axfood ersätter den tidigare prognosen ”att rörelseresultatet för 2016 överträffar 2015 års utfall” med en ny prognos för 2016 om ett rörelseresultat kring 1 900 Mkr.

Sammanfattning av delårsperioden januari-september 2016

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 32 239 Mkr (30 456), en ökning med 5,9 procent.
  − Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 4,5 procent.
  − Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 2,2 procent.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 501 Mkr (1 312), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,7 procent (4,3).
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 1 495 Mkr (1 308).
 • Periodens resultat var 1 166 Mkr (1 020) och resultat per aktie 5,55 kr (4,86).

Välkommen att delta i en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 20 oktober klockan 10:00, när Anders Strålman och Karin Hygrell-Jonsson presenterar tredje kvartalet 2016. Webbsändningen kan även följas på investor.axfood.se.

Sverige: +46 8 566 426 62
Storbritannien: +44 20 300 898 11
USA: +1 855 753 22 36

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93.
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil 070-662 69 70.
Cecilia Ketels, Chef Investor Relations, mobil 072-23 606 43.

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 7:30.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.