Skip to main content

Hemköp får ny ledningsgrupp när kedjan går samman med Spar

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 10:11 CEST

Den 22 april i år beslutade Axfood AB: s styrelse att slå samman Hemköp och Spar-kedjan och bilda en ny kedja: Hemköp. Nu får Hemköp också ny ledningsgrupp. Carl-Erik Möller, tidigare VD för Hemköpskedjan AB, är VD för den nya kedjan. Den nya ledningen består av åtta personer. Den nya kedjan får en samlad omsättning på cirka 10 miljarder. Synergivinsterna beräknas efter tre år att uppgå till 60-80 Mkr.

- I det nya företaget har en större driftorganisation skapats där både helägda- och handlarägda butiker ingår. Vi har också dragit ner på antalet personer i den nya ledningen, med två, för att strama upp gruppen och inte hamna i alltför många detaljfrågor. Genom att delegera ytterligare kan vi koncentrera oss på strategiska frågor och bli mer effektiva, säger VD Carl-Erik Möller.

Konverteringarna av Sparbutikerna kommer att påbörjas i oktober 2004 och beräknas vara fullt genomförda vid utgången av 2005. Investeringar i byte av skyltar och inredning beräknas till 30 Mkr. Inom den nya kedjan finns idag ett antal större butiker. För dessa skapas ett eget format som också får ett tilläggsnamn till Hemköp. Därigenom kommer dessa butiker att kunna ha egen marknadsföring och egna kunderbjudanden. Bland annat kommer den lokala Göteborgskedjan Billhälls att ingå i det nya stora formatet.

Hemköps nya ledningsgrupp:
VD Carl-Erik Möller
vVD/Marknads- och försäljningschef Fredrik Jakobsson
Butiksdriftschef Ronnie Wångdahl
Affärsutvecklingschef/koncept Anders Engström
Personalchef/HR Eija Wide
Ekonomi/Finanschef Ola Helgesson
Internkontroll/Säkerhetschef Lars-Åke Ekman

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Erik Möller, VD Hemköp, tel: 070-547 94 06
Maria Strömbäck, informatör Hemköp, tel: 070-66 998 23
Övrig info: www.hemkop.se och bilder: www.axfood.se

Hemköp står för kvalitet, hälsa och miljö. Hemköps cirka 90 butiker omsätter drygt 6 miljarder kr och finns på 70 orter i landet. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 600. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.