Skip to main content

Spar Tierp blir Hemköp

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 11:56 CEST

Måndagen den 3 maj 2004 börjar konverteringen av Sparbutiken i Tierp till en Hemköp. Ny butikschef blir Patrik Friberg som kommer att driva butiken vidare. Hemköpsskyltning, ny design och nödvändig ombyggnad kommer först att vara klar någon gång i september. Först efter sommaren öppnar butiken som en Hemköpsbutik. Hemköp tar över alla butiksmedarbetare som vill följa med.

- Tierpbutiken är en mycket bra och välskött butik som har stort förtroende på marknaden. Hemköp
kommer att fortsätta i samma anda och erbjuder kunderna ett brett och djupt urval av mat med tydlig färskvaruprofil samt hög service. Som första steg ska butikerna profileras om med Hemköps nya designprofil, säger Mats Johansson, regionchef Dalarna/Norrland inom Hemköp.

Butikschef för den nya butiken blir Patrik Friberg, före detta försteman på Hemköp i Upplands Väsby med tolv år inom kedjan. Han kommer från och med den 3 maj att driva butiken vidare, till en början med Sparskyltar, tills dess att Hemköpsskyltningen är på plats någon gång efter sommaren.

Axfood AB:s styrelse beslutade den 22 april att slå samman Hemköp och Spar-kedjan. Beslutet innebär att den nya kedjan, som ska heta Hemköp, får cirka 200 butiker med en samlad omsättning på cirka 10 miljarder. Synergivinsterna beräknas efter tre år att uppgå till 60-80 Mkr.

Konverteringarna av Sparbutikerna kommer att påbörjas i oktober 2004 och beräknas vara fullt genomförda vid utgången av 2005. Investeringar i byte av skyltar och inredning beräknas till 30 Mkr.

Hemköp står för kvalitet, hälsa och miljö. Hemköps cirka 90 butiker omsätter drygt 6 miljarder kr och finns på 70 orter i landet. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 600. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.