Skip to main content

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2020

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 15:17 CEST

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2020 har nu utsetts.

Enligt beslut från Axfoods årsstämma 2019 ska valberedningen bestå av en ledamot för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 30 augusti 2019. Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB, ordförande
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Johan Strandberg, SEB Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Investment Funds

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen. Sammantaget representerar valberedningen ungefär 55,8 procent av rösterna och kapitalet i Axfood per den 30 augusti 2019.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt riktlinjer för utseende av kommande valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 18 mars 2020 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till www.axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda så snart som möjligt och senast den 31 december 2019.

För ytterligare information kontakta:

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 medarbetare och en omsättning om knappt 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Bifogade filer

PDF-dokument