Skip to main content

Viveka Risberg

Program Director - Projekt inom området Social hållbarhet.

Kontaktperson

  • viveka.risberg@axfoundation.se
  • +46 (0)72 518 00 95

Är verksam i projekt inom området Social hållbarhet som framförallt berör mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i leverantörsled.