Skip to main content

Almedalen: Nordiskt initiativ för leverantörsansvar i Thailand

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 12:45 CEST

Migrantarbetare från Myanmar skalar bönor på en fabrik i Thailand.

Krafter för förändring – Axfoundation samlar Sveriges största livsmedelsföretag

Under eftermiddagen den 3/7 bjuder Axfoundation in till samtal med experter, forskare och företag. Blockkedjan, leverantörsansvar, mångfald och etablering är ämnena för dagen, under samlingsrubriken ”Krafter för förändring”. Det första samtalet kl 12.00-13.15 handlar om Axfoundations initiativ för livsmedelsföretag med leverantörer i Thailand. Livsmedelsindustrin i Thailand är beroende av migrantarbetare från främst Myanmar. De  är extra utsatta för exploatering och diskriminering. På Axfoundations initiativ har 14 nordiska livsmedelsföretag gått samman för att minska risken för oetisk rekrytering och missförhållanden på fabriker i Thailand. 

Vi ställde tre frågor till Viveka Risberg, programansvarig vid Axfoundation och initiativtagare till livsmedelsprojektet och som även står bakom inför seminariet på Almedalen.

Vem är du och vad gör du till vardags?
Jag har arbetat med leverantörsansvar i tolv år, tidigare i produktionsländer och nu från Sverige genom Axfoundation. Jag driver projekt som handlar om hållbara leverantörsled i Thailand, Kina och Pakistan. 

Vad är den största utmaningen med mänskliga rättigheter i globala leverantörsled?
Shrinking space, dvs det minskade utrymmet för civilsamhällesorganisationer och yttrandefrihet är en stor utmaning. Det gör det svårare för visselblåsare och anställda i allmänhet att höja sina röster och ibland ens föra dialog med ledningen, eller kolleger. Än mindre är möjligheterna att organisera sig. Detta ökar behovet av samarbeten bland köparföretagen för att ställa krav på leverantörerna. Mina tidigare erfarenheter visar att det fungerar och kan spela en stor roll för positiv förändring.

Vilken roll har företagen?
Företagen kan påverka genom att ställa krav på leverantörerna och kan vara snabbfotade när och där det behövs. Går företag samman i bredare branschinitiativ, som nu, kan de också föra dialog på högre nivå med branschorganisationer i produktionsländerna, och via UD med myndigheter och till och med regeringar.

Vad är det största hindret? Och hur hoppas du att det ser ut om fem år från nu?
Det största hindret är låg transparens i produktionsländer och allmän prispress i köparländer. Om fem år hoppas jag att kostnader för miljö, klimatpåverkan och arbetsvillkor ingår i prislappen på allt vi köper.

När: 3 juli, Kl. 12.00-13.15
Var: Clarion Hotel Wisby

Seminarier: Nordiskt initiativ för leverantörsansvar i Thailand

På Axfoundations initiativ går 14 nordiska matföretag samman i ett projekt, för att minska risken för oetisk rekrytering och missförhållanden på fabriker i Thailand. Swedwatch ger en bakgrund till de problem som migrantarbetare kan råka ut för i Thailand. Ed tech-företaget QuizRR berättar om sitt utbildningsverktyg. Ett samtal om styrkan i att samarbeta och försöka hitta nya lösningar på utmanande marknader. Vi får också lyssna till dem det handlar om: fabriksanställda i svenska företags leverantörsled. Vi bjuder på lätt förtäring.

Medverkande: Kristina Areskog Bjurling, Hållbarhetsansvarig Varor på Axfood, Christina Snöbohm, Chef Kvalitet Inköp på Coop, Jenny Uhlmann, Hållbarhetsutvecklare på ICA och Linda Scott Jakobsson, Researcher på Swedwatch, Viveka Risberg, programansvarig Axfoundation.
Moderator: Kristina Henschen, Kanslichef på Union to Union
Eventet på Facebook och eventet via Almedalens hemsida

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.