Skip to main content

GDPR – Behöver jag bry mig om det här?

Nyhet   •   Okt 18, 2016 10:00 CEST

GDPR

I april i år fattades beslutet att införa en ny dataskyddsförordning. Beslutet innebär att en ny lag träder i kraft från och med den 25:e maj 2018. En av de punkter som fått mycket uppmärksamhet är att företag och myndigheter kan bötfällas med upp till 4% av omsättningen. Axians kan hjälpa er med en övergripande genomgång av er systemmiljö och få en grundläggande analys av hur GDPR påverkar er organisation.

GDPR, General Data Protection Regulation, är enligt många den
största förändringen avseende regler för datasekretess på 20 år. Att förstå GDPR och dess påverkan på organisationens användande och lagring av personrelaterad information är en stor och komplex utmaning. Axians kan hjälpa dig!

Huvuddragen i GDPR:
 • Kraven på hur samtycke hanteras har höjts rejält
 • Individens rätt att få data avidentifierat eller raderat har stärkts
 • Vid dataintrång/integritetsbrott ställs tydligare krav på anmälan till myndigheter och att berörda ska informeras
 • Alla som lagrar information om EU-medborgare berörs
 • Rätt för individen att få data extraherat och överfört till tredje part
 • Sanktioner gentemot den som samlar in data och den som behandlar data (outsourcing) har höjts rejält vid överträdelser mot regelverket
Vad krävs av min organisation?

Lagrar din organisation personuppgifter eller uppgifter som kan relateras till en individ behöver ni säkerligen fundera över hur väl ni uppfyller GDPR’s krav.

Har ni tillstånd från Datainspektionen att lagra personuppgifter idag så behöver ni garanterat analysera hur ni kan fortsätta att uppfylla de framtida kraven.

Vad behöver ni göra?
 • Analysera nuläget
 • Skapa förståelse och medvetenhet hos ledningen
 • Utveckla en plan
 • Genomför aktiviteter och implementera processer
Axians kan hjälpa er att komma igång genom en förstudie där vi:
 • Ger en övergripande presentation av GDPR
 • Intervjuar nyckelpersoner
 • Analyserar intervjuresultat och övrig insamlad information
 • Gör en genomgång av resultat och ger rekommendationer för fortsatt arbete
Kontakt:

Kontakta oss så tar vi en fortsatt diskussion! Skicka ett mail till info@axians.se eller använd kontaktformuläret till höger!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.