Skip to main content

AXIANS ÄR CERTIFIERADE INOM INFORMATIONSSÄKERHET ENLIGT ISO 27001:2013

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2017 08:35 CEST

Axians driftsorganisation är certifierade enligt ISO 27001:2013 av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.

Den internationellt erkända standarden ISO 27001 tar ett helhetsgrepp om informationssäkerhet och syftar till att säkerställa ett strukturerat arbetssätt för hantering och kontinuerlig förbättring av en verksamhets informationssäkerhetsarbete.

Axians har under det senaste året implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet och etablerat förutsättningar samt en plattform för ett systematiskt och proaktivt arbetssätt.

─ Informationssäkerhet är av största vikt för oss och våra kunder. Vår ISO 27001-certifiering av vår driftsleverans är en bekräftelse och kvalitetsstämpel på att verksamhetens kontinuerliga informationssäkerhetsarbete uppfyller de höga krav denna standard ställer. Detta är ett led i vår strategi mot målet att bli Nordens ledande leverantör av hybrid IT och att med ökat förtroende förvalta och utveckla våra kunders IT och stötta dem på deras digitaliseringsresa, säger Stefan Kulhanek, VD Axians AB.

För mer information kontakta:
Ragnhild Franson Blom, Marknads- och kommunikationschef på Axians, 073 231 23 83, ragnhild.franson-blom@axians.com 

Axians stödjer företag och organisationer inom privat och offentlig sektor, operatörer samt systemleverantörer med deras IT- och telekominfrastruktur samt i den digitala transformationen av deras verksamheter. Med två egna datacenter, ett stort antal nischade konsulter och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett omfattande spann av IT- och telekomtjänster samt moln- och hybrida lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst med ansvar över hela livscykeln och tillgänglighet 365/24. Axians specialiserade konsulttjänster, rådgivnings, design-, implementations- och förvaltningsteam utvecklar skräddarsydda lösningar som omvandlar teknik till mervärden för våra kunders verksamheter.

Axians i Norden består av cirka 450 IT- och telekomproffs och är en del av det internationella nätverket Axians som är en av de stora internationella aktörerna inom Information and Communication Technology (ICT). www.axians.se | info@axians.se

Axians är miljöcertifierat enligt ISO 14001 | Axians är informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 27001:2013

Axians är ett varumärke inom VINCI Energies. www.axians.com
Omsättning 1.8 miljarder EUR // 8,000 anställda // 210 affärsenheter // 18 länder

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera