Skip to main content

Axxos stärker sin ledande ställning inom produktionsuppföljning

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 15:07 CEST

Axxos Industrisystem AB, fortsätter att öka sin marknadsandel och är nu Sveriges klart största leverantör av produktionsuppföljningssystem.

Orderingången för det andra kvartalet i år var den största någonsin för Axxos med ca 50 % högre omsättning än samma period föregående år. Det är maskinuppföljningssystemet Axxos OEE som ligger bakom framgångarna, ett system som hjälper Sveriges tillverkningsindustri att producera mer effektivt. Den ökande orderingången kommer både från befintliga och nya kunder som exempelvis ABB, GKN, Spicer Nordiska Kardan, Ericsson, Södra, HTH, Findus, Göteborgskex och Promens, m.fl.
Framgångarna leder nu till att två projektledare inom leveransorganisationen behöver rekryteras till Jönköpingskontoret.

”Året har börjat bra och även hösten ser mycket lovande ut. Vi planerar att öka från 30 till ca 35 medarbetare innan årets slut. Vi har haft en stark tillväxt i många år och 2013 har fortsatt i samma spår. Vi har även förbättrat vår marknadsposition då flera konkurrenter backar samtidigt som vi fortsätter växa och idag är vi Sveriges klart största leverantör av OEE-system.” Säger Claes Gunnarsson, VD på Axxos.

”Vi har idag framförallt fokus på den Svenska marknaden men växer allt mer utomlands och har i nuläget kunder i 10 länder, bl a fick vi nyligen ordrar från företag i Litauen och Dubai.”

Claes Gunnarsson fortsätter: ”I den globala konkurrens som många företag lever i idag så är det väldigt viktigt att producera effektivt. Om konkurrenterna producerar 10-20 % mer i timmen blir det svårt att konkurrera på sikt. Det gäller att ta tillvara på de resurser man har på bästa sätt och arbeta smart. Jag tror det blir väldigt svårt för företag att överleva framöver om man inte har fullt fokus på att förbättra OEE-värdet.

Axxos OEE som ligger bakom framgångarna mäter framförallt följande 3 nyckeltal inom industri: stopptid under planerad produktionstid, hastighet jämfört med målhastighet och kvalitétsbortfall. Det så kallade OEE-värdet (i Sverige även kallat TAK-värde) innefattar dessa 3 nyckeltal och är dessutom ett internationellt begrepp som används över hela världen. OEE-värdet beskriver på ett tydligt sätt hur väl en maskin eller utrustning utnyttjas och om det finns någon potential att få ut mer ur maskinen.

Att försöka öka OEE-värdet går ofta hand i hand med ett strukturerat förbättringsarbete, även kallat LEAN-arbete. Allt fler företag arbetar med ständiga förbättringar men många företag har en lång resa framför sig, de står inför en kulturförändring som måste gå snabbt om de ska hänga med.”

Axxos har på senare år gått från att bara vara en mjukvaruleverantör till att bli en helhetsleverantör som erbjuder tjänster och utbildningar inom förbättringsarbete.

Därmed kan vi hjälpa våra kunder genom hela resan mot slutmålet att nå en effektivare produktion. Företagen bör kunna tolka och förstå de potentialer som Axxos OEE belyser. Därför är det viktigt att kunderna är väl insatta i nyckeltalen som presenteras och hur arbetet bör bedrivas kring systemet för att nå bästa effekt”

”Det är även viktigt att det insamlade beslutsunderlaget är lättillgängligt för alla användare och idag går det komma åt Axxos OEE via vanlig PC, pekskärmspaneler och via en app direkt i mobilen. Det går till och med presentera OEE-värdet på TV-skärmar i realtid, samt orsaken till ett lågt OEE-värde.” Avslutar Claes Gunnarsson.

Om Axxos Industrisystem

Axxos Industrisystem grundades 1980 och är ett av få IT-företag som funnits i Sverige i mer än 30 år. Med hjälp av Axxos Stopptopptidsuppföljning får 100-tals svenska och europeiska tillverkningsindustrier dagligen reda på effektiviteten på deras maskiner. Med hjälp av informationen från systemet har många av dem nått fantastiska result, bland annat ökat maskinutnyttjandet, höjt TAK/OEE-värdet, minskat kassationer etc. vilket har lett till en effektivare produktion.


Läs mer på www.axxos.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera