Jonas Elgquist, VD på B3IT Connexions, är årets mest inspirerande ledare 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2016 13:19 CET

​Jonas Elgquist, vd på B3IT Connexions, är Sveriges mest inspirerande ledare 2016. Det anser Great Place to Work som delade ut priset under en gala på onsdagskvällen.

B3IT – nummer ett bland Sveriges större konsultbolag 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2016 13:03 CET

B3IT är nu en av Sveriges bästa arbetsplatser, enligt Great Place to Work (GPTW). Samtidigt kniper man förstaplatsen bland de större svenska IT-konsultbolagen. Entreprenörsanda, stor frihet för medarbetarna och en rejäl satsning på wellness är nyckeln till bolagets framgångar, enligt bolagets vd Sven Uthorn.

B3IT vinner SLL-upphandling

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2016 11:00 CET

Stockholms läns landsting har beslutat om att tilldela konsultbolaget B3IT uppdrag motsvarande 12 000 konsulttimmar inom Projekt- och Uppdragsledning.

B3IT Management har idag ramavtal inom avtalsområdena ”Konsulttjänster -Infrastruktur” samt ”Konsulttjänster - Ledning och Styrning”. Det nya engagemanget avser infrastrukturkompetens inom Projekt- och Uppdragsledning för SLL IT och SLL IT:s kunder.

B3IT kommer att bemanna ett antal roller såsom t ex arkitekter, tekniker, projektledare och kvalitetssäkrare.Leveransen kommer att ske under perioden 1 feb 2016 till 31 januari 2017.

- Vi är stolta över att kunna fördjupa relationen med en av våra största uppdragsgivare och får nu tillföra ytterligare kompetens inom en rad olika expertområden, säger Sven Uthorn, VD för B3IT Management AB.

Avtal förväntas bli tecknat så snart lagenlig överprövningsperiod passerat.

.

För mera information kontakta gärna Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

Om B3IT

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar.

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT har idag 310 medarbetare och omsättningen under 2014 uppgick till 311 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Besök oss gärna på www.b3it.se

 

Stockholms läns landsting har beslutat om att tilldela konsultbolaget B3IT uppdrag motsvarande 12 000 konsulttimmar inom Projekt- och Uppdragsledning.

Läs vidare »

B3IT får toppresultat i Great Place To Work

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 17:26 CEST

Konsultföretaget B3IT deltar nu för första gången i rankingen av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016. Jämfört med de bolag som deltog i mätningen 2015 står resultatet i en klass för sig bland de svenska IT-konsultbolagen och ligger på en högre nivå än de 20 bästa bolagen i Sverige, oavsett bransch.

B3IT värvar Skype-expert för ökad satsning på samarbetsplattformar

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 09:57 CEST

Daniel Banfield har värvats till B3IT för att stärka företagets erbjudande ytterligare kring samarbetstjänster som Skype for Business, Spark och MiTeam. Trenden går nu mot att knyta ihop sociala medier med företagens samarbetsplattformar.

B3IT får nytt ramavtal med Försäkringskassan

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 15:03 CET

B3IT är en av vinnarna i Försäkringskassans upphandling av resurskonsulter inom området IT-infrastruktur.

Avtalet omfattar en rad olika konsultroller och löper på 4 år från och med avtalstecknandet till och med 2020-03-30, med en beräknad omsättning på 45 miljoner kronor per år, dvs 180 MSEK totalt för samtliga leverantörer.

- Det är alltid glädjande när vi får förnyat förtroende från en av våra större kunder. B3IT har arbetat med Försäkringskassan i snart tio år och är en viktig kund för vår verksamhet i Sundsvall, med erfarna specialister inom Projektledning, Systemutveckling, Testledning och Business Intelligence, säger Sven Uthorn, VD för B3IT.

Avtal förväntas bli tecknat så snart lagenlig överprövningsperiod passerat.

För mera information kontakta gärna Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

Om B3IT

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar.

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT har idag 310 medarbetare och omsättningen under 2014 uppgick till 311 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Besök oss gärna på www.b3it.se

 

B3IT är en av vinnarna i Försäkringskassans upphandling av resurskonsulter inom området IT-infrastruktur.

Läs vidare »

Pressrelease Q3 2015: Ökad tillväxt för B3IT

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2015 11:50 CET

IT- och Managementkonsulten B3IT fortsätter att växa. För de första nio månaderna 2015 redovisar bolaget en omsättning på 268 MSEK vilket ger en tillväxt på 22% jämfört med motsvarande period 2014 och en ökning av resultatet före avskrivningar med 63%. Totalt har nu bolaget 310 medarbetare.

B3IT stärker positionerna

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2015 17:11 CEST

IT- och Management-konsulten B3IT fortsätter att växa med kvalitet och lönsamhet. För de första sex månaderna 2015 redovisar bolaget en tillväxt på 21% och en starkt förbättrad lönsamhet.

Visab blir en del av B3IT

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2015 17:16 CEST

B3IT stärker nu sin satsning på bank- och finanssektorn med det nya specialistbolaget B3 Visab Consulting AB.

Från den 16 juni 2015 blir B3IT Management majoritetsägare i Visab Holding AB, som i sin tur driver verksamheten i Visab Consulting AB med 25 medarbetare och en omsättning på 41 MSEK under 2014.

Visab är väl etablerade på marknaden och erbjuder seniora konsulter med fokus på att utveckla informationshantering och digitala affärsprocesser inom bank, försäkring och kapitalmarknad.

Jan Persson är en av grundarna av Visab Consulting och VD i företaget sedan 1995. Jan fortsätter att leda verksamheten och blir nu VD för det nya bolaget, B3 Visab Consulting AB. 

-Vi är mycket stolta över att Visab blir en del av B3IT, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. Visab har ett mycket starkt renommé inom marknads-segmentet bank, kapitalmarknad, och försäkring, och vi kommer nu med gemensamma resurser att satsa ännu hårdare inom detta område. 

-Visab har valt att ta det här steget för att, med en ny huvudägare som har en beprövad tillväxtmodell, kunna utveckla bolaget snabbare, säger Jan Persson, VD på Visab Consulting AB. Vi ser nu goda möjligheter både att stärka erbjudandet till våra kunder och att bredda kontaktytan mot kundmarknaden. Samtidigt får våra konsulter större möjligheter att utvecklas.


  Med det nya dotterbolaget får nu B3IT cirka 300 medarbetare och med tillskottet från Visab får den konsoliderade B3IT-koncernen ca 400 MSEK i omsättning i uppräknad årstakt.

  För mer information, kontakta gärna:

  Sven Uthorn, 0708-993670, sven.uthorn@b3it.se

  Jan Persson, 08-598 119 06, jan.persson@visab.se

Om B3IT

B3IT är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas.

Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. B3IT har idag 275 anställda och omsatte 311 miljoner kronor under 2014.

Kontor finns i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Borlänge, Malmö och Örebro. För mer information, vänligen besök: www.b3it.se

 

B3IT stärker nu sin satsning på bank- och finanssektorn med det nya specialistbolaget B3 Visab Consulting AB. Med det nya dotterbolaget får nu B3IT cirka 300 medarbetare och med tillskottet från Visab får den konsoliderade B3IT-koncernen ca 400 MSEK i omsättning i uppräknad årstakt.

Läs vidare »

​Rekordår för B3IT 2014: 37% tillväxt och stark resultatförbättring

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2015 16:34 CET

IT- och Management-konsulten B3IT fortsätter att växa med kvalitet. 2014 blev ett rekordår, både vad gäller intäkter, resultat, lönsamhet, kassaflöde och leveranskapacitet. B3IT har nu presterat 45 kvartal i rad med positiv lönsamhet, varav 44 med tillväxt.

(Anm: Siffror inom parentes anger utfallet för motsvarande period 2013)

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober – december 2014

 • Intäkterna uppgick till 92 MSEK (66)
 • Total tillväxt 38%
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 10,7 MSEK (1,1)
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till 9,9 MSEK (0,6)

Sammanfattning av helåret 2014

 • Intäkterna uppgick till 311 MSEK (227)
 • Total tillväxt 37 %, varav organisk tillväxt 25 %
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 24,3 MSEK (7,1)
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till 20,3 MSEK (5,0)
 • Antal medarbetare vid perioden slut 251 (224), en ökning med 12%

- B3ITs elfte verksamhetsår blev liksom de tio första ett år av tillväxt, lönsamhet och ökad leveranskapacitet. Nyckelfaktorer har varit vår konsekventa satsning på hög kvalitet och seniora konsulter, samt vår affärsmodell med entreprenörsdrivna specialistbolag, säger Sven Uthorn, koncernchef och VD i B3IT.

Om B3IT

B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag. Med en tydlig satsning på seniora konsulter inom IT och management har vi vuxit raskt med fokus på marknadens mest krävande kunder. 

Idag erbjuder vi konsulttjänster inom kompetensområden som IT Management, Systemutveckling, Databas, Telekom, Digitala kanaler, Healthcare, Infrastruktur, Test- och Kvalitetsledning samt Business Intelligence.

B3IT har idag 260 anställda med kontor i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Örebro, Malmö och Borlänge. För mer information, vänligen besök: www.b3it.se

 

IT- och Management-konsulten B3IT fortsätter att växa med kvalitet. 2014 blev ett rekordår, både vad gäller intäkter, resultat, lönsamhet, kassaflöde och leveranskapacitet. B3IT har nu presterat 45 kvartal i rad med positiv lönsamhet, varav 44 med tillväxt.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • rosulfus.kplolilmolhdigln@yib3wvitee.soveuf
 • +46 (0)8 - 410 143 40
 • +46 (0)70 - 644 2001

Om B3IT

Seniora konsulter inom IT och Management

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar.

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT kom på tredje plats i kategorin större företag med över 250 anställda, oavsett bransch, då Great Place To Work (GPTW) utsåg ”Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016”.

B3IT har idag 330 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 382,5 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Besök oss gärna på www.b3it.se

Utmärkelser/Priser:
DI Gasellföretag 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
ISO 9001 och 9014 certifierade
Tredje plats bland "Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016" som utses av GPTW

Tjänster inom:
Bank, finans och försäkring
Business Intelligence
Databaser & Cloud
Digitala kanaler
Drift och förvaltning
Healthcare
Information Management
Infrastruktur
IT Ledning & Styrning
Networks
Sourcing
Systemutveckling
Telecom Management
Test- och Kvalitetsledning

Adress

 • B3IT
 • Holländargatan 17
 • Box 8, 101 20 Stockholm
 • Sverige