Skip to main content

Taggar

B3IT Årsredovisning 2014

B3IT Årsredovisning 2014

Dokument   •   2015-08-07 11:04 CEST

2014 var B3ITs elfte verksamhetsår med fortsatt tillväxt och lönsamhet: Intäkterna uppgick till 311 MSEK (228), med en total tillväxt på 36 %, varav organisk tillväxt 24 % Resultatet före avskrivningar, EBITDA 24,2 MSEK (7,1) Antal medarbetare vid perioden slut 251 (224)