Skip to main content

Ett kreditkort med betalskydd och jobbsökartjänst

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 09:45 CEST

Idag är det vanligt att använda ett betal- eller kreditkort som komplement till sitt vanliga bankkort.

Bank Norwegian erbjuder ett betalskydd på sitt Mastercard som hjälper till att betala kostnaden för krediten i de fall kortinnehavaren blir arbetslös, allvarligt sjuk eller skulle avlida.

”Vi ser betalskyddet på vårt kreditkort som en extra service till våra kunder så att de alltid ska känna sig trygga med att utgifterna betalas även om det skulle hända dem något”, säger Bank Norwegian

I betalskyddet ingår även en jobbsökartjänst Dina steg till jobbet®, en kostnadsfri tjänst där den arbetssökande får hjälp med att öva upp färdigheter som förbättrar möjligheterna till ett nytt jobb. Tjänsten innehåller också videoguider, texter, exempel och fallstudier via Internet samt en sökmotor som hjälper till med att hitta de lediga jobben. Under de första 12 veckorna ingår också separata veckobrev som ger lite extra stöd, inspiration och idéer.

Cardif är försäkringsgivare för Bank Norwegians försäkring Kreditkort med betalskydd.

Om Bank Norwegian

Bank Norwegian är en Internetbank för privatmarknaden som säljer inlånings- och utlåningsprodukter via Internet. Samarbetspartner och försäkringsgivare för Bank Norwegians Betalskydd för Kreditkort är Cardif, en svensk försäkringskoncern och en del av BNP Paribas Cardif.

OM CARDIF

Cardif utgör försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster. Cardif Nordic AB har varit verksamt på den skandinaviska marknaden sedan år 2000 och är moderbolag till de två försäkringsbolagen Cardif Försäkring AB och Cardif Livförsäkring AB, med filialer i Norge och Danmark. Försäkringsbolagen bedriver även gränsöverskridande verksamhet i Finland. Cardif Nordic AB med dotterbolag har idag ca 90 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose samarbetspartners behov.