Skip to main content

STERK VEKST I BANK NORWEGIAN

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 08:00 CEST

Konsernresultatet etter skatt i 1. kvartal utgjorde 65,2 millioner kroner, sammenlignet med 65,3 millioner kroner i 4. kvartal 2013.Resultatutviklingen er preget av sterk kunde- og utlånsvekst, samt etableringen i Sverige.

Banken viste en økt kunde- og utlånsvekst i 1. kvartal, med en utlånsvekst på 909 millioner kroner og en innskuddsvekst på 1.904 millioner kroner. Banken fikk nærmere 50.000 nye kunder i kvartalet. 

Banken styrket likviditetsposisjonen i 1. kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 11,6 %. Konsolidert kapitaldekning utgjorde 15,8 %.

Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente og forbrukslån distribuert gjennom internett. Banken tilbyr også ”Norwegian Reward”, et kombinert Visa kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian. Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013 og tilbyr «Norwegian Reward» kredittkort, lån og innskudd.

Banken har pr. 31.3.2014 en kundemasse på 351.300 kunder, fordelt på 43.000 lånekunder, 66.200 innskuddskunder og 242.100 kredittkortkunder.

Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.  

For ytterligere informasjon, se delårsrapport og investorpresentasjon for 1. kvartal 2014 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations/2014

 For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Erik Jensen; tlf nr:  92634501
eller Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr:  93403904 

https://www.banknorwegian.no/