Skip to main content

STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2014 08:00 CET

Konsernresultatet etter skatt i 3. kvartal utgjorde 94,1 millioner kroner, en økning på 12,1 millioner kroner sammenlignet med foregående kvartal. Resultatfremgangen er drevet av sterk kunde- og utlånsvekst, økt kostnadseffektivitet, stabil kredittkvalitet samt resultatforbedring i Sverige.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 3. kvartal. Utlånsporteføljen steg 740 millioner kroner og innskuddene økte 544 millioner kroner. Banken fikk 32.100 nye kunder i kvartalet.

Banken utstedte 500 millioner kroner i obligasjoner i 3. kvartal og opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 11,9 %. Konsolidert kapitaldekning utgjorde 15,4 %.

Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente og forbrukslån distribuert gjennom internett. Banken tilbyr også ”Norwegian Reward”, et kombinert Visa kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian. Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013 og tilbyr kredittkort, lån og innskudd.

Banken har pr. 30.9.2014 en kundemasse på 422.400 kunder, fordelt på 52.900 lånekunder, 71.900 innskuddskunder og 297.600 kredittkortkunder.

Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.  

For ytterligere informasjon, se delårsrapport og investorpresentasjon for 3. kvartal 2014 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations/2014

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Erik Jensen; tlf nr:  92634501
eller Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr:  93403904 

https://www.banknorwegian.se