Skip to main content

STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 08:00 CEST

Bank Norwegian etablerer virksomhet i Danmark og Finland.

Konsernresultatet etter skatt i andre kvartal utgjorde 128,8 millioner kroner, en økning på 15,5 millioner kroner fra første kvartal. Resultatfremgangen er drevet av sterk utlånsvekst.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 2. kvartal, med en utlånsvekst på 889 millioner kroner og en kundevekst på 38.700 i kvartalet. Innskuddene økte 918 millioner kroner.

Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 2. kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 13,0 %. Konsolidert kapitaldekning utgjorde 15,8 %.

Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente og forbrukslån distribuert gjennom internett. Banken tilbyr også ”Norwegian Reward”, et kombinert kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian. Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013.

Bank Norwegian tar sikte på oppstart av virksomhet i Danmark og Finland i 1. kvartal 2016. Virksomheten organiseres i henhold til reglene for grenseoverskridende virksomhet, og vil bli drevet av eksisterende organisasjon. Etableringen i Danmark og Finland vil øke utlånsveksten og forventes å oppnå lønnsomhet etter to års drift.

Banken har pr. 30.6.2015 en kundemasse på 516.600 kunder, fordelt på 66.800 lånekunder, 76.000 innskuddskunder og 373.800 kredittkortkunder.

Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport og investorpresentasjon for 2. kvartal 2015 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/Pages/InvestorRelations.aspx?y=2015

For eventuelle spørsmål kan du ringe;

Administrerende direktør Erik Jensen; tlf nr: 92634501
eller Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: 93403904

https://www.banknorwegian.se/