Skip to main content

Qualitivo - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i samarbete mellan Svenska Vård och Barium

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2016 11:03 CEST

Svenska Vård är en branschorganisation för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

Under det senaste åren har kraven på vårdgivare ökat, inte minst som en konsekvens av lagstiftning i och med föreskrifter och allmänna råd såsom SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och det ökade behovet för ensamkommande flyktingbarn.

Svenska Vård ville ge sina medlemmar ett IT stöd som gav medlemmarna en möjlighet att arbeta systematiskt med sitt kvalitetsarbete. Ett stöd som var förberett och levde upp till de krav som finns, men samtidigt på ett enkelt sätt var möjligt att anpassa för den enskilda vårdgivaren. Det var med denna ambition Svenska Vård och Barium påbörjade sitt samarbete som utmynnade i Qualitivo.

Qualitivo möjliggör ett smidigt sätt rapportera och hantera avvikelser, riskbedömningar, riskanalyser, egenkontroller och förbättringsförslag. Dessutom erhålls verktyg som på ett enkelt sätt ger användare tillgång till både styrande och stödjande dokumentation när så behövs.

Sedan lanseringen innan sommaren har ett flertal medlemsföretag inom Svenska Vård tagit lösningen i drift.

”Samarbetet med Svenska Vård har gett oss spetskompetens inom området som vi sedan kunnat omsätta i vår plattform Barium Live”, säger Johan Zetterström VD på Barium.

“För Svenska Vård var det viktigt att kunna erbjuda en lösning som deras medlemmar kan ta i drift direkt men som samtidigt är möjlig att utveckla i den takt den enskilda verksamheten önskar eller då nya lagkrav kommer. Jag tror att vi kommer få se betydligt fler samarbeten av det här slaget i framtiden”, fortsätter Zetterström.

”Qualitivos anpassningsbarhet är jätteviktigt då varje utförare i vård och omsorg har olika förutsättningar, storlek och geografisk spridning i sin verksamhet. Som branschorganisation driver vi frågan om en utvecklad kvalitetskonkurrens och vårt samarbete med Barium är en del i detta arbete” säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Läs mer om Qualitivo här: http://www.bariumlive.com/se/qualitivo-ledningssystem/

Barium AB levererar marknadsledande lösningar inom Business Process Management (BPM). Genom företagets unika webbtjänst Barium Live kan verksamhetsutvecklare över hela världen snabbt rita upp sina egna processkartor, och därefter driftsätta och köra processerna som applikationer för så väl dator som mobiltelefon. När organisationen arbetar i applikationerna kvalitetssäkras hela verksamhetsprocesser, samtidigt som de effektiviserar och automatiserar uppgifter. Sann verksamhetsförbättring blir det i och med möjligheten att enkelt förändra processer och applikationer allteftersom verkligheten förändras. Snabbt och smidigt From Map to App!

Bariums huvudkontor ligger i Göteborg. Företaget har funnits sedan 1995 och är ett helägt dotterbolag till Atine Group Oy i Finland. www.bariumlive.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.