2018 års Johnny Ludvigsson-pristagare utsedda

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:00 CEST

Barndiabetesfondens har även i år det stora nöjet att kungöra utdelandet av stiftelsens båda Johnny Ludvigsson-priser. Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för Framstående Barndiabetesforskning i Norden går till en dansk forskare, och priset till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelas en forskare vid Uppsala universitet.

Barndiabetesfonden delar ut rekordanslag till forskningen - igen

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 08:00 CET

Den 6 december 2017 beslutade Barndiabetesfonden att tilldela 13 miljoner kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom, vilket är mer än stiftelsen har kunnat dela ut någonsin tidigare. Anslagen fördelades i enlighet med rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter 2017 års utlysning och ansökningsprocess.

41 st ansökningar skickades in och vidarebefordrades till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter utgången ansökningstid, och av dessa har nu 31 st projekt tilldelats anslag i storlekar från 94 535 kr till 1 050 110 kr. Utöver en rekordstor total summa, har stiftelsen också kunnat bevilja de största enskilda anslagen hittills, och ett flertal projekt har kunnat beviljas hela den ansökta summan - något som tidigare endast har skett vid något enstaka tillfälle.

Hela listan över beviljade forskningsprojekt och anslag kommer att publiceras på Barndiabetesfondens hemsida under januari 2018.

Barndiabetesfonden har anslagit 13 miljoner kronor 2017 till svensk forskning kring diabetes hos barn och ungdom, fördelat över 31 st forskningsprojekt.

Läs vidare »

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2017 till forskare i Bergen och i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 09:47 CEST

Idag presenterar Barndiabetesfonden mottagarna av Johnny Ludvigsson-priserna 2017. Stipendiet på 250 000 kronor, för mest framstående barndiabetesforskning i Norden, tilldelas Pål Njølstad, professor vid Universitetet i Bergen och Haukeland Universitetssjukhus. Det andra stipendiet på 50 000 kronor avser framstående yngre forskare i Sverige och tilldelas Oskar Skog vid Uppsala universitet.

Barndiabetesfonden delar ut 7,5 miljoner kr till forskningen

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 07:59 CET

Den 7 december 2016 beslutade Barndiabetesfonden att tilldela 7,5 miljoner kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom, i enlighet med rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter 2016 års utlysning och ansökningsprocess.

Utlysningen såg 49 st kompletta ansökningar som vidarebefordrades till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter utgången ansökningstid, och av dessa har nu 30 st projekt tilldelats anslag i storlekar från 53 570 kr till 616 070 kr.

De största anslagen går i första hand till forskning kopplad till stora och långsiktiga forskningsprojekt, som ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige), DiPiS (DiabetesPrediktion i Skåne), DiAPREV-IT (Diabetes Prevention – Immune Tolerance‎) och BDD (Bättre Diabetes Diagnostik).

Hela listan över projekt som beviljats anslag finns att läsa på Barndiabetesfondens hemsida under Forskning.

Barndiabetesfonden har anslagit 7, 5 miljoner kronor 2016, fördelat över 30 st forskningsprojekt, till svensk forskning kring diabetes hos barn och ungdom.

Läs vidare »

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris 2016 till ledande finsk forskare

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 08:00 CEST

Idag kan Barndiabetesfonden kungöra att professor Riitta Veijola vid Uleåborg universitet har utsetts till 2016 års mottagare av Johnny Ludvigssons Pris till framstående barndiabetesforskare i Norden. Professor Veijola beskrivs i motiveringen som en sann föregångare vars forskning är ledande inom sitt fält, och hon erhåller i och med priset SEK 250.000,- och ett diplom från Barndiabetesfonden.

Barndiabetesfonden anslår minst 7 miljoner kronor till forskningen 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 08:00 CEST

Barndiabetesfonden har nu öppnat för ansökningar om forskningsanslag 2016, och utlyser i år minst 7 miljoner kronor i anslag till forskningen kring diabetes hos barn och ungdom i Sverige. Efter att ha utlyst minst 6 miljoner kronor 2015 och sedan kunnat dela ut rekordsumman 9,6 miljoner, höjer nu stiftelsen sin minsta-nivå med en miljon.

Ansökan är öppen för alla som bedriver vetenskaplig forskning i Sverige, som syftar till att lindra, förebygga eller bota diabetes hos barn och ungdom. Ansökningsformulär och instruktioner finns att tillgå via Barndiabetesfondens hemsidor.

Inskickade kompletta ansökningar granskas och bedöms av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd, bestående av fem av landets mest framstående forskare inom området, utifrån samma kriterier som används av det nationella Medicinska Forskningsrådet. Det borgar för att anslagen delas ut till forskningsprojekt av högsta kvalitet.

Under de senaste fem åren har man delat ut mellan 6 och 9,6 miljoner kronor per år, fördelat på mellan 32 och 43 beviljade forskningsprojekt.

Ansökningstiden pågår fram till 15 oktober, och beslut om utdelning tas i december 2016.

Barndiabetesfonden har nu öppnat för ansökningar om forskningsanslag 2016, och utlyser i år minst 7 miljoner kronor i anslag till forskningen kring diabetes hos barn och ungdom i Sverige. Information, ansökningsformulär och instruktioner finns att tillgå via Barndiabetesfondens hemsidor.

Läs vidare »

Barndiabetesfonden lanserar ny annons- och insamlingskampanj

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 07:00 CEST

Nu startar en ny marknadsföringskampanj för Barndiabetesfonden. Konceptet har presenterats av designern och egenföretagaren Sofia Bergqvist, och Jennie Hantin som arbetar som gruppchef på ett IT-företag. I korthet går kampanjen ut på frågan "Tror du att man vänjer sig vid det?".

Johnny Ludvigssons Pris 2015 utdelat i Reykjavik

Nyheter   •   Apr 26, 2016 16:18 CEST

På torsdagen 21 april, vid the 51st Annual Meeting of Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) i Reykjavik, delades Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till framstående barndiabetesforskare i Norden ut till den danske forskaren och pionjären inom barndiabetesforskningen, professor Flemming Pociot vid Herlev Hospital i Köpenhamn.

Bristen på kunskap stor - och farlig

Nyheter   •   Mar 18, 2016 07:00 CET

I en enkät som besvarats av Barndiabetesfondens Riksförenings Föräldrapanel, framgår att många föräldrar till barn med typ 1 diabetes upplever stor okunskap i Sverige om diabetes hos barn och ungdom, och att detta i sin tur bidrar till oacceptabelt hög belastning på föräldrarna att alltid själva ansvara för sina barns hälsa och säkerhet även utanför hemmet.

Barndiabetesfonden utlyser 2016 års Johnny Ludvigsson-priser

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2016 12:15 CET

Barndiabetesfonden öppnar för nomineringar till 2016 års Johnny Ludvigsson-priser. Priserna delas ut årligen till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige, och pristagarna utses efter att en bedömning av nominerade kandidater gjorts av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd och tidigare pristagare. Prispengarna anslås för att användas till pristagarens framtida forskning.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Barndiabetesfondens kansli
  • Press- och mediakontakt
  • kaexnsdeliqm@bucarwhndvqiaohbeqdteemsfghonnldetyn.zvsezu
  • 013-105690

Om Barndiabetesfonden

Det enda som radikalt kan ändra situationen till det bättre är forskning

Barndiabetesfonden bildades när Östgötateatern i samråd med Astrid Lindgren 1989 skänkte biljettintäkterna vid urpremiären för Astrid Lindgrens pjäs "Junker Nils av Eka" till barndiabetesforskning.

Trots andra organisationers arbete fanns (och finns fortfarande) alldeles för lite pengar för forskning om barndiabetes. Det behövdes en organisation för alla de människor, föreningar och företag som vill göra en insats för barn och ungdomar med diabetes. Dessutom behövdes en organisation som gjorde det tydligt att diabetes hos barn är en vanlig och mycket allvarlig sjukdom.
Barndiabetesfonden, dess Riksförening och Lokalföreningar har därför blivit ett värdefullt komplement till andra forskningsfonder och patientorganisationer.

Adress