Skip to main content

Nytt rekord!

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 15:51 CET

Det blev ett nytt insamlingsrekord för Barndiabetesfonden 2009. Det står klart efter summering av 2009 års resultat. Fonden erhöll en större donation i samband med ett testamente på 1,2 miljoner kronor under 2009. Fonden beslutade vid sitt sammanträde i april att dela ut 5 miljoner kronor samt att också dela ut ett pris på 250 000 kronor till en framstående forskare i Norden som gjort värdefulla forskningsinsatser och ett pris på 50 000 kronor till en yngre forskare inom området Barndiabetes.

Det större priset på 250 000 kronor, kallad Johnny Ludvigssons pris, gick till professor Åke Lernmark vid Lunds Universitet och det mindre priset gick till forskningsgruppledare Corrado Cilio, Lunds Universitets Diabetescenter. 40 forskare från hela landet kommer att få dela på de fem miljoner som Barndiabetesfonden ställt till förfogande. 49 ansökningar hade kommit in till Barndiabetesfonden med begäran om bidrag. Fondens vetenskapliga råd, som består av Olle Korsgren
Professor i transplantationsimmunoligi, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi Uppsala Universitet, Stefan Särnblad, Barn-och Ungdomsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Annelie Carlsson,Docent vid Barnkliniken Lunds Universitetssjukhus, Nils Östen Nilsson, Docent vid Lasarettet i Halmstad, Docent-och Överläkare Ulf Samuelsson
Barn-och Ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping beslutade vid sist senaste möte att bifalla 40 ansökningar.

Hur mycket pengar Barndiabetesfonden kommer att anslå 2010 beslutas vid styrelsemötet i april.   

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy