Skip to main content

Världens barn om orsakerna till våld

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2013 11:57 CET

Dåligt uppförande, alkohol och droger är de främsta orsakerna till våld menar barn i de rika länderna. I svaren från barn i utvecklingsländerna återkommer dåligt uppförande och alkohol men här identifieras också fattigdom och sociala konflikter som vanliga skäl till våld. Det visar en global undersökning som Barnfonden och ChildFund Alliance står bakom.

Dåligt uppförande (33 procent), alkohol (21 procent) och droger (18 procent) är de tre främsta orsakerna till våld enligt barn i Sverige och övriga rika länder. Även barn i utvecklingsländer rankar dåligt uppförande (26 procent) och alkohol (13 procent) högt, men till skillnad mot barn i rika länder identifierar barnen i utvecklingsländer också fattigdom (21 procent) och sociala konflikter (13 procent) som vanliga skäl.

Många barn i utvecklingsländer lever i svår fattigdom och saknar mat för dagen. Trots detta säger fler än var tionde av dessa barn (12 procent) att de hellre önskar satsning på utbildning än ökad tillgång till mat eftersom de ser att det kan minska våldet. I de rika länderna gör endast två procent av barnen samma koppling. Vidare säger 17 procent av barnen i utvecklingsländerna att de skulle satsa på utbildning om de fick chansen att skydda barn från våld, motsvarande siffra för barn i de rika länderna är sex procent.

– Det här är en undersökning där barn som sällan kommer till tals får möjlighet att göra sin röst hörd. Men vi tycker det är viktigt att vi inte bara ställer frågorna utan att vi också lyssnar till svaren. Barnens oro är en uppmaning till politiker och makthavare att sätta stopp för de övergrepp miljontals barn över hela världen utsätts för varje år. Barnfonden arbetar just nu bland annat för att förmå FN att anta nya utvecklingsmål som ska syfta till att stoppa våld och utnyttjande mot barn. Vi ser att en global agenda med tydliga mål kan göra enorm skillnad för barn i hela världen, säger Carolina Ehrnrooth, generalsekreterare på Barnfonden.

Åsikterna om vilka de främsta orsakerna till våld är skilde sig även mellan de olika utvecklingsländerna. Nästan en tredjedel (29 procent) av barnen i Afrika identifierade sambandet mellan fattigdom och våld, medan ett av fem barn i Nord- och Sydamerika såg övergrepp i hemmet som den vanligaste orsaken till våld – betydligt fler än i någon annan region. I de asiatiska utvecklingsländerna menar ett av fyra barn att alkohol är den främsta orsaken till våld – fyra gånger fler än i Afrika och dubbelt så många som i Nord- och Sydamerika.

Den fjärde årliga undersökningen Small Voices, Big Dreams, beställd av ChildFund Alliance, är en av världens mest omfattande undersökningar om barns åsikter. I undersökningen fick 6 499 barn i åldrarna 10-12 år i 47 länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika ge sin syn på sociala och politiska frågor. Undersökningen visar att barn runt om i världen har mycket mogna åsikter redan vid en ung ålder.

Ytterligare siffror speglar barns uppfattningar om våld

  • 70 procent av de afghanska barnen i undersökningen säger att krig är de främsta orsakerna till våld, vilket speglar det krigshärjade klimat de har vuxit upp i.
  • 20 procent av barnen i USA och 11 procent av barnen i Kanada identifierade vapen som den främsta orsaken till våld, vilket tyder på att den höga förekomsten av vapenrelaterade brott och skolskjutningar påverkar barns syn på den värld de lever i.
  • 90 procent av barnen i Kambodja och över hälften (53 procent) av barnen i Mongoliet pekar ut alkohol som den främsta orsaken till våld, något som kan indikera att hög alkoholexponering bidrar till barns oro för våld.
  • Nästan hälften (45 procent) av australiensiska barn säger att de är oroliga över alkoholrelaterat våld, även många barn på Nya Zeeland (35 procent), Irland och Taiwan (28 procent) gör samma koppling.
  • 17 procent av de japanska och 13 procent av de franska barnen menar att mobbning är det huvudsakliga skälet till våld. Globalt låg snittet för mobbing på fyra procent.
  • Droger är en stor oro för barn i Nord- och Sydamerika där 17 procent pekar ut dem som den största orsaken till våld. I Afrika var samma siffra 5 procent och i Asien 7 procent.

Siffrorna visar också hur barnen är medvetna om komplexa sociopolitiska frågor

  • Två av tre (67 procent) av barnen i Sverige och 58 procent av de irländska respondenterna uttryckte en oro för social ojämlikhet och sa att alla människor borde få en rättvis chans att klara sig i livet.
  • 63 procent av de kanadensiska barnen sa att en av de viktigaste frågorna för dem är att ingen människa ska behandlas illa.
  • 79 procent av barnen i Nepal samt 66 respektive 65 procent av barnen i Tyskland och Sverige menar att män, kvinnor, pojkar och flickor inte bör behandlas olika, vilket tyder på att barn i dessa länder är mycket medvetna om grundläggande jämställdhetsfrågor.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Schön
Insamlingschef
E-post: cecilia.schon@barnfonden.se
Telefon: 040-25 85 96, 0707-17 33 60

Carolina Ehrnrooth
Generalsekreterare
E-post: carolina.ehrnrooth@barnfonden.se
Telefon: 040-25 85 97, 0739-09 34 34


Barnfonden

Barnfonden är en insamlingsorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Barnfonden ger familjer möjlighet att försörja sig själva och skapar en långsiktig utveckling i hela det omgivande samhället.

Barnfondens arbete stöds av över 26 000 faddrar och under 2012 uppgick insamlingen till 87 miljoner kronor.

Barnfonden har sitt säte i Malmö och ingår i ChildFund Alliance.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.