Media no image

Fyra av fem mindre barn som förgiftats, har blivit förgiftade av mediciner eller andra kemikalier

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2011 15:01 CEST

I genomsnitt måste två barn, yngre än fyra år, uppsöka en akutmottagning varje dag, året om, till följd av förgiftningssymptom. Detta enligt statistik från akutmottagningar.* Statistiken visar även att 80 procent av alla barn under fyra år som förgiftas, blir förgiftade genom att förtära mediciner eller andra kemikalier. Enligt en undersökning av Barnolycksfallsfonden svarar trots detta majoriteten av de tillfrågade föräldrarna att de inte har ordentliga lås på de skåp där medicinerna förvaras.

Den största orsaken till förgiftning bland mindre barn är att de förtärt mediciner. I den unga åldern, då mycket stoppas in i munnen, är det tyvärr också vanligt med förgiftningar av vanliga hushållskemikalier som exempelvis lampolja, tändvätska, rengöringsmedel och andra lösningsmedel. En knapp majoritet (52 procent) av de tillfrågade föräldrarna, anger att de förvarar hushållskemikalier och mediciner i skåp där de tror att barnen inte kan komma åt dem. Men det är hela 70 procent som inte har barnsäkra lås på dessa skåp enligt undersökningen från Barnolycksfallsfonden.

– Det vi ser är att man förvarar hälsoskadliga produkter och mediciner där man tror att barn inte kan komma åt dem, men det är viktigt att även förse skåpet med ett barnsäkert lås, säger Jan Schyllander styrelseledamot vid Barnolycksfallsfonden. Det kan vara bra att även prata med mor- och farföräldrar så att de också tänker på att låsa in mediciner och farliga kemikalier då barnbarnen kommer på besök.

– Så här års inträffar också ett antal förgiftningar av svampar, fortsätter Jan Schyllander, som menar att det kan vara värt att se över barnets närmsta omgivning för att se om det finns några risker.

Det sker varje år knappt 100 förgiftningsfall som föranleder sjukhusbesök. Drygt hälften av dessa förgiftningsfall drabbar små barn. Giftcentralen får varje år cirka 1000 samtal som handlar om barn (0-9 år) som fått i sig svamp, de flesta av dessa förfrågningar helt ofarliga. Att äta en eller två små svampar från gräsmattan eller en sockerbitsstor bit av en större svamp ger inte heller ger några symtom. Allvarlig förgiftning inträffar främst då giftig svamp förväxlas med ätlig och äts som måltid.

Åtgärder om man misstänker förgiftning:  

 • Kontakta Giftinformationscentralen, telefon 112 för bedömning av risken. (Om det är en mer allmän fråga och inte akut, ring 08-331 231 oavsett varifrån i landet du ringer).
 • Ge medicinskt kol om det finns hemma, alternativt mjölk eller vatten.

*Källa: IDB Sverige 2007-2009, Socialstyrelsen

Om undersökningen

Barnolycksfallsfonden har under mars 2011 låtit intervjua 1013 svenska föräldrar mellan 18-65 år med hjälp av undersökningsföretaget YouGov.

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden. Telefon: 0706-161 970
Johan Eriksson, Barnolycksfallsfonden. Telefon: 070-168 28 72
Mejl: johan.eriksson@trygghansa.se

Om Barnolycksfallsfonden 

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

I genomsnitt måste två barn, yngre än fyra år, uppsöka en akutmottagning varje dag, året om, till följd av förgiftningssymptom. Detta enligt statistik från akutmottagningar.* Enligt en undersökning av Barnolycksfallsfonden svarar trots detta majoriteten av de tillfrågade föräldrarna att de inte har ordentliga lås på de skåp där medicinerna förvaras.

Läs vidare »
Media no image

2 av 3 barn tvingas uppsöka akutvård till följd av olycka

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2011 08:00 CEST

Svenska föräldrar är mycket oroliga över att deras barn ska behöva uppsöka akutvård. Den plats som föräldrar oroar sig mest över att barnen ska råka ut för en olycka är i trafiken, varannan förälder uppger att denna olycksplats är det största orosmomentet. Denna följs av oro att barnen ska drabbas av en olycka vid dagis/skola eller vid sportaktiviteter. Nästan var tionde barn drabbas av skador som leder till bestående men. Det visar Barnolycksfallsfondens senaste undersökning bland Sveriges föräldrar.

Två av tre (65 procent) svenska föräldrar har barn som varit tvungna att uppsöka akutvård. Föräldrar är mest oroliga över att ens barn ska råka ut för en olycka i trafiken, varannan förälder uppger att detta är det största orosmomentet. Denna oro följs av olyckor vid dagis/skola samt sportaktiviteter, med 18 respektive 11 procent. En majoritet av svenska föräldrar uppger att de är oroliga över trafikolyckor och 35 procent är i hög, eller mycket hög grad, oroliga över att deras barn ska drabbas av en trafikolycka. Föräldrar är mindre oroliga över att en olycka ska ske i det egna hemmet. Endast 12 procent av de tillfrågade föräldrarna uppger att hemmet är den plats där de är mest oroliga att en olycka ska inträffa. Statistiken visar med andra ord att föräldrar överlag oroas klart mer över situationer där barnen ofta är själva, utan uppsikt av föräldrar.

– En trafikolycka med barn är alltid olyckligt, då en olycka vid ung ålder kan medföra bestående men som barnet lider av resterande del av livet. Trots att trafikolyckor är ett så pass stort orosmoment visar statistiken att denna typ av olyckor drabbar få, endast 8 procent av de olyckor som leder till bestående men beror på trafikolyckor. Detta tyder på att föräldrar är duktiga på att informera sina barn om riskerna som finns i trafiken, säger Johan Eriksson, vid Barnolycksfallsfonden.

Olyckor kan leda till men för livet

Knappt var tionde förälder (9 procent) uppger att de har barn som varit med om en olycka och drabbats av varaktiga men till följd av denna. Bland dessa skadedrabbade barn uppger föräldrarna att den vanligaste skadeorsaken var fallolyckor (25 procent) samt tandskador (24 procent).

– Som en del i ett barns utveckling är det naturligt att barnet råkar ut för en och annan olycka. Det vi vill uppmärksamma är att förebygga de allvarligare skadorna som leder till bestående men och därmed riskerar påverka barnets resterande liv. Det är därför viktigt att föräldrar så tidigt som möjligt sätter sig ned med barnen och pratar om de risker som finns med olika aktiviteter, samt hur man på bästa sätt kan förebygga dessa risker, säger Johan Eriksson.

Så skyddar du dina barn – Tips från Barnolycksfallsfonden

 • Informera dina barn i tidig ålder om de risker som finns vid de aktiviteter barnen utövar
 • Är du som förälder speciellt orolig över någon aktivitet, sök mer information om hur skador kan undvikas, exempelvis på www.msb.se  (https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-hem--fritid/Barns--ungas-sakerhet/Sa-skadar-sig-barn/)
 • När ett barn börjar med en ny typ av aktivitet, se till att övervaka denna innan barnet till fullo lärt sig behärska aktiviteten
 • Vid träning och sport är det viktigt att barnen värmer upp först samt stretchar efteråt
 • Barnen ska använda godkända skydd (ex. CE-märkta) såsom hjälm i de aktiviteter där det behövs
 • Respektera skyltar och andra säkerhetsanvisningar i trafiken

 

Om undersökningen

Barnolycksfallsfonden har under mars 2011 låtit intervjua 1013 svenska föräldrar mellan 18-65 år med hjälp av undersökningsföretaget YouGov.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Eriksson, Barnolycksfallsfonden. Telefon: 070-168 28 72
Mejl: johan.eriksson@trygghansa.se

Om Barnolycksfallsfonden 

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Svenska föräldrar är mycket oroliga över att deras barn ska behöva uppsöka akutvård. Den plats som föräldrar oroar sig mest över att barnen ska råka ut för en olycka är i trafiken, varannan förälder uppger att denna olycksplats är det största orosmomentet. Denna följs av oro att barnen ska drabbas av en olycka vid dagis/skola eller vid sport-aktiviteter.

Läs vidare »
Kjhdozhr0zcnfefuh1icvw

Mer än varannan kör för fort utanför landets skolor - Barnolycksfallsfonden startar ”lämna lugnt-kampanj”

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2010 09:00 CET

Statistik som NTF har sammanställt på uppdrag av Barnolycksfallsfonden visar att 63 procent av bilarna kör för fort utanför landets skolor. Med syftet att få fler föräldrar att gå med sina barn till skolan startar Barnolycksfallsfonden tillsammans med NTF en ”lämna lugnt-kampanj”.

Media no image

6 000 barn skadas varje år i hästolyckor

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2010 09:00 CET

Varje år skadas nästan 6 000 barn och ungdomar så allvarligt i ridolyckor eller annan hästhantering att de behöver uppsöka en akutmottagning. Nio av tio av de skadade är flickor, och allra flest skador har 13-åriga flickor. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som Barnolycksfallsfonden har analyserat.

Ridning är en av Sveriges största barn- och ungdomsidrotter för åldrarna 7 till 20 år*. En halv miljon svenskar rider regelbundet för att tävla, få motion eller som rekreation**. Ridning ger bra motion och lär barn och unga god hantering av djur.

– Det finns en hel del säkerhetsutrustning som kan hjälpa till att skydda mot skador, och det man framförallt bör tänka på är att utrustningen är korrekt utprovad så att den skyddar på bästa sätt, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden och expert på barnförsäkringar. Ridutrustning kan vara dyr, och många köper begagnat eller ärver av syskon. Då är det viktigt att kontrollera att hjälmen inte har några skador sedan tidigare. Dessutom är det viktigt att den sitter bra på huvudet.

Hela 16 procent av dem som uppsökte en akutmottagning med skador från hästolyckor under 2008 blev inlagda på sjukhus för fortsatt vård och tre procent blev remitterade för fortsatt vård på annan klinik. Totalt ledde dessa skador till över 2 000 vårddygn under 2008. Tre fjärdedelar blev undersökta, behandlade och hemskickade.

– Detta tyder på att hästolyckor ofta är allvarliga och vi ser tyvärr ingen tendens till att antalet olyckor minskar. Ryttarens kunskap, rutin och erfarenhet har stor betydelse för olycksrisken, säger Jan Schyllander, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden och utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Forskningen visar att olycksfrekvensen inte sjunker förrän efter fem års ridvana.

Nästan två tredjedelar av skadorna uppstod genom att ryttaren ramlat av hästen eller genom att både häst och ryttare ramlat. En fjärdedel av skadorna uppstod genom att hästen sparkat, trampat, bitit eller klämt den skadade. Bland övriga orsaker till skador är ryck i grimskaft och att hästen sprungit på den skadade vanliga.

– Hästar är vanedjur och så länge de befinner sig i bekanta situationer i en känd, oförändrad miljö kommer hästen att vara säker. Det är i ovana situationer som hästen kan bete sig på ett sätt som man inte alltid kan förutse och det är då olyckor inträffar, säger Ulf Wilken, rikskonsult och säkerhetsansvarig på Svenska Ridsportförbundet.

40 procent av alla olyckor inträffar i eller vid ridhus eller andra anläggningar för hästar. En tredjedel på lantbruksenheter (hästgårdar), 15 procent i fri natur och 7 procent på allmän eller privat (enskild) väg.

Den vanligaste skadan hos dem som ramlat av hästen var krosskador eller blodutgjutning (38 procent) följt av fraktur (28 procent). Den tredje vanligaste skadan var stukning eller vrickning (12 procent). Hjärnskakning förekom i 11 procent av olyckshändelserna. De kroppsdelar som var mest utsatta var framförallt axlar och skuldror, knän och fotleder samt huvudet.

Goda råd till dig som rider:

Ridhjälm: Hjälmen kan se ut på olika sätt. Dess förmåga att tåla slag måste vara testad och godkänd genom CE-märkning. Ett fungerande hakband måste finnas. För att få rida hos klubbar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet måste en CE-märkt ridhjälm användas. Samma sak gäller vid tävlingar som anordnas av dessa ryttarföreningar.

Säkerhetsväst: Säkerhetsvästen är gjord av ca 2 cm tjocka, hårda polyesterplattor. Framstycket täcker nyckelbenen, bröstkorgen och ska sluta 2-3 cm under nedersta revbenet. Bakstycket skyddar från atlaskotan ner till svanskotan. Säkerhetsvästen ska vara CE-märkt. Säkerhetsvästen lindrar om ryttaren faller av sin häst genom att fördela trycket på en större yta av överkroppen, samma sak gäller om ryttaren skulle bli sparkad eller översprungen av hästen.

Ridstövlar: Stövlar eller kängor som är anpassade för ridning bör användas. De är oftast gjorda i läder och har alltid klack för att foten inte ska glida igenom stigbygeln och fastna. Vissa ridstövlar har stålhätta framme vid tårna för att skydda foten från eventuella trampskador, stövlarna är då försedda med en CE-märkning.

Säkerhetsstigbyglar: Säkerhetsstigbyglar räknas inte som personlig skyddsutrustning men ingår ändå i den utrustning som ryttaren kan använda sig av för att förhindra skador. Det finns olika varianter på säkerhetsstigbyglar men alla har någon utlösningsfunktion som förhindrar att foten fastnar i stigbygeln vid fall. Det är viktigt att stigbygeln är anpassad till den stövel eller sko som används, annars kan man fastna.

Glöm inte reflexer på dig och din häst!

* http://www2.msb.se/shopping/srv_ShowItem____27869.aspx

** http://www.ridsport.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Snell, presskontakt. Telefon 070-168 26 11

Björn Sporrong, barnförsäkringsexpert och styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden. Telefon: 070-168 27 99

Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden. Telefon: 0706-161 970

Om Barnolycksfallsfonden

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Varje år skadas nästan 6 000 barn och ungdomar så allvarligt i ridolyckor eller annan hästhantering att de behöver uppsöka en akutmottagning. Nio av tio av de skadade är flickor, och allra flest skador har 13-åriga flickor. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som Barnolycksfallsfonden har analyserat.

Läs vidare »
Media no image

Barnolycksfall på studsmattor fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2010 11:06 CEST

Den omåttligt populära studsmattan som idag finns i många svenska trädgårdar fortsätter leda till olyckor bland barn. Under år 2008 uppgick antalet barnolyckor kopplade till studsmattor till fler än 5 000 stycken. I de yngre åldersgrupperna är flickor värst drabbade.

I en rapport som Barnolycksfallsfonden har analyserat visar statistiken över antal skadade barn till följd av olyckor på studsmattor att de vanligaste skadeorsakerna är slag eller stöt på grund av fall (53 procent) följt av överansträngningar (23 procent). Av alla dessa olyckor blir nästan 10 procent av barnen inlagda på sjukhus medan 5 procent blir remitterade för fortsatt vård. De vanligaste skadorna är vrickningar, stukningar och frakturer.

– Den största risken för skador är när flera barn hoppar samtidigt. Då är det lätt att barnen faller på varandra eller slår i ryggen eller huvudet med en väldig kraft, säger Björn Sporrong, styrelseledamot vid Barnolycksfallsfonden.

Det bästa sättet att motverka olyckor är att lära barnen hur man hoppar säkert. Exempelvis bör små barn och ovana personer inte hoppa på knäna, men det går bra att hoppa på rumpan, ryggen och magen när man lärt sig att behärska hoppningen på fötter. Mindre barn, under sex år, ska helst hoppa ensamma på en studsmatta. Detta bland annat för att barn inte har en fullt utvecklad balans förrän i skolåldern.

– Trots många skador är det inte bara en fara för barnen att hoppa studsmatta. En rätt använd studsmatta är bra för att utveckla balans, koordination och kondition hos barnen, säger Björn Sporrong. Den är dessutom rolig.

Preliminära siffror för antalet olyckor på studsmattor under 2009 visar att trenden håller i sig då hela 5 300 barn beräknas att ha skadat sig i samband med studsmattor, enligt Socialstyrelsen.

Fler tips från Barnolycksfallsfonden för att motverka olyckor:

 • Låt barnen hoppa en i taget
 • Små barn ska vara under uppsikt av vuxen person
 • Använd skyddsnät som kan monteras på studsmattan för att förhindra att barnen trillar av
 • Låt inte barnen ha hårda leksaker med på mattan, de kan landa på dem och skada sig
 • Underlaget kring studsmattan ska vara mjukt (gräs)
 • Placera studsmattan långt från träd och andra hårda föremål
 • Hoppa inte när det är blött eftersom studsmattan blir hal
 • Hoppa inte tillsammans med dina barn om du är alkoholpåverkad
 • Gräv ner studsmattan i marken så den får samma höjd som den omgivande marken

Källa: Andel skadade till följd av olyckor med studsmatta efter ålder och kön. Källa; Injury Data Base (IDB) 2000 – 2008, Socialstyrelsen, EpC.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden. Telefon: 070-168 27 99
Johan Eriksson, presschef. Telefon: 070-168 28 72

Om Barnolycksfallsfonden

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Den omåttligt populära studsmattan som idag finns i många svenska trädgårdar fortsätter leda till olyckor bland barn. Under år 2008 uppgick antalet barnolyckor kopplade till studsmattor till fler än 5 000 stycken. I de yngre åldersgrupperna är flickor värst drabbade.

Läs vidare »
Media no image

Hopp och fall vanligaste orsaken till badolyckor bland barn och ungdomar

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2010 09:25 CEST

Varje år skadas totalt cirka 2 500 barn så allvarligt att de behöver uppsöka ett akutsjukhus i samband med bad i simhallar, badanläggningar och badstränder. En majoritet av de skadade barnen är pojkar – de flesta mellan nio och femton år. Tio fall per år är drunkningsolyckor med dödligt utfall. Detta visar ny statistik som Barnolycksfallsfonden har tagit del av.

Barnolycksfallsfonden har analyserat statistiken från Injury Data Base (IDB) för åren 2007 – 2008. Statistiken visar att simhallar och badanläggningar är en vanligare olycksplats än naturliga badstränder, och att den vanligaste orsaken till skada är hopp och fall.

– Statistiken visar att många av olyckorna går att motverka med mer uppsikt över barnen. Ofta skadas barnen då de hoppar i vattnet från bryggor och hopptorn eller när de åker vattenrutschbanor, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.

Den vanligaste skadetypen är öppna sår (38 procent) följt av blodutgjutningar (22 procent) och frakturer (9 procent). Hjärnskakningar utgör drygt 4 procent. Öppna sår är betydligt vanligare bland pojkar än bland flickor. De flesta skadorna drabbar framförallt fötter och tår hos både pojkar och flickor.

– För pojkar är den vanligaste olyckan på naturliga badstränder att man klämmer sig eller skär sig. Ofta skär man sig på glas eller något annat vasst, klämmer sig mellan stenar, eller får stickor i fötterna från bryggor eller liknande, säger Björn Sporrong. Insekts- och ormbett är heller inte ovanliga på badstränderna.

Bristande övervakning orsakar drunkningstillbud

Varje år är det cirka tio barn som drunknar och tre till fyra gånger så många som behöver vårdas på sjukhus till följd av de skador de ådragit sig vid drunkningstillbud. Förskolebarn i drunkningsolyckor kommer mer än dubbelt så ofta från familjer med ensamstående förälder. De allra flesta drunkningarna, drygt en tredjedel, sker vid badplatser där övervakningen av små barn brustit, och där barnen inte haft flythjälpmedel. Hos ungdomar från tretton års ålder och uppåt är alkohol en bidragande orsak i hela 40 procent av fallen.

– Drunkning är en vanlig dödsorsak bland barn trots att vi i Sverige har satsat så mycket på allmän simkunnighet och säkerhet. Barn ska aldrig lämnas utan uppsikt samt ha en godkänd flytväst om de är i närheten av bryggor eller badplatser med djupare vatten, säger Jan Schyllander utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Några råd för att undvika andra skador i samband med badaktivteter

 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten
 • Kontrollera att ingen är i vägen om du hoppar i vattnet
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar
 • Spring inte på bassängkanter eller bryggor – du kan halka
 • Tänk på att stenar kan vara mycket hala
 • Ta för vana att alltid plocka upp glas eller andra föremål som man kan skära sig på

Några råd till föräldrar, barn och allmänhet för att undvika drunkningstillbud

 • Övervakning av små barn i vatten skall vara på gripavstånd. Föräldrar skall aldrig lämna små barn ensamma i vatten eller under uppsikt av ett ungt barn
 • Små barn som badar vid badplatser skall ha flytväst och inte uppblåsbara flythjälpmedel
 • Simbassänger, pooler och även grunda dammar (trädgårdsdammar) skall vara inhägnade och ha barnsäker låsning
 • Barn är vanligtvis inte mogna att lära sig simma före fyra års ålder
 • Vid drunkning är direkt återupplivning avgörande för utgången och detta är oftast innan någon professionell är på plats
 • Ungdomar bör påminnas om att alkohol försämrar både omdöme och simförmåga

* Studien bygger på en genomgång av data från IDB för åren 2007 – 2008, avseende barn mellan noll upp till och med 17 år som skadats i samband med bad. Totalt har 342 fall studerats. Skador som inträffat vid bad i badkar eller bad i egen pool ingår ej.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden. Telefon: 070-168 27 99

Johan Eriksson, presschef. Telefon: 070-168 28 72

Om Barnolycksfallsfonden

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Varje år skadas totalt cirka 2 500 barn så allvarligt att de behöver uppsöka ett akutsjukhus i samband med bad i simhallar, badanläggningar och badstränder. En majoritet av de skadade barnen är pojkar – de flesta mellan nio och femton år. Tio fall per år är drunkningsolyckor med dödligt utfall. Detta visar ny statistik som Barnolycksfallsfonden har tagit del av.

Läs vidare »
Media no image

Dubbelt så många pojkar som flickor får allvarliga brännskador

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2010 09:00 CEST

Brännskador är den olycksfallstyp som orsakar de allvarligaste skadorna bland små barn, och dubbelt så många ettåriga pojkar som flickor drabbas.

Varje år bränner sig knappt ungefär 900 barn mellan ett och tre år så allvarligt att de tvingas uppsöka en akutmottagning.** Det gör brännskador till den skada som leder till flest vårddygn bland små barn. Drygt 15 procent av barnen blir inlagda på sjukhus för fortsatt vård och fem procent är så svårt skadade att de blir remitterade till specialistvård. På Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm tar man emot i genomsnitt 400 barn (0-15 år) per år som kommer in med brännskador. Av dessa blir 65 barn inlagda på akutsjukhuset och 35 barn behöver hudtransplantationer.*

– 60 procent av de brännskadade barn som vi tar emot har fått skador orsakade av heta vätskor, framförallt från hett te som spillts över dem eller från kokat pastavatten. Ungefär 30 procent av alla brännskador på barn orsakas av varma föremål, som heta spisplattor och kaminer*, säger Ole Strand, biträdande överläkare på Barnkirurgiska verksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Pojkar värre drabbade
Redan i mycket unga år kan man se att brännskador drabbar pojkar i högre grad än flickor. Dubbelt så många pojkar som flickor i ettårsåldern drabbas av en så allvarlig skada att de behöver uppsöka ett sjukhus. Av barn mellan ett år, upp till och med tre år, står pojkar för drygt 60 procent av brännskadeolyckorna. Från och med fyra års ålder är det ingen skillnad mellan könen.**

– En anledning till att pojkar är mer drabbade än flickor är att pojkar har en högre aktivitetsnivå med ett mer impulsivt beteende, vilket leder till fler skador, säger Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De allra yngsta får värre skador
Varje år kommer 200-300 barn yngre än ett år till akutmottagningar med brännskador. Den vanligaste orsaken till brännskador bland så unga barn är att de får hett kaffe eller te över sig. Att barnen får så allvarliga skador beror på att deras hud är mycket känslig för värme, och att de inte lärt sig att vara rädda för och reagera på värme.

– Vi ser tyvärr ingen tendens till att brännskadorna minskar bland små barn, säger Jan Schyllander.

Brännskador uppstår när levande vävnad utsätts för en så hög temperatur att vävnaden skadas.
Även annan energi än värmeenergi kan leda till samma skada på vävnaden, t ex el- och kemisk energi.

– På grund av riskerna för livslånga men vid allvarliga brännskador på barn är det viktigt att man som förälder ständigt minimerar brännskaderisken, och vet hur man bör agera om olyckan trots det är framme, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden, som arbetar med att sprida information om barnolycksfall.

Om olyckan är framme – Barnolycksfallsfondens tips och råd till föräldrar:

 • Avlägsna kläder och tyg över brännskadan om det kan göras snabbt och enkelt utan att försena nedkylningen av området.
 • Vid allvarliga brännskador – kontakta alltid läkare. Det gäller om skadan är större än en handflata och om huden inte enbart är rodnad.
 • Använd svalt vatten (ej kallt) i 15-20 minuter för att kyla ned brännskadan.
 • När avkylningen är avslutad, låt det brännskadade området luftas så mycket som möjligt. Undvik salvor. Om det behövs så kan det skadade området täckas med något rent, luddfritt textilmaterial (t ex en bit av ett rent lakan eller örngott) för att skydda mot smuts.
 • Rör inte det brännskadade området i onödan och stick inte hål på hela brännblåsor.
 • Ta kontakt med sjukvårdsupplysningen för att få råd.

* Siffrorna baseras på statistik från Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

** Siffrorna baseras på statistik från IDB, det vill säga ett antal akutsjukhus i Sverige, mellan 2005 och 2007, och har sammanställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Eriksson, presschef. Telefon: 0701-682 872

Om Barnolycksfallsfonden 
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

 

Brännskador är den olycksfallstyp som orsakar de allvarligaste skadorna bland små barn, och dubbelt så många ettåriga pojkar som flickor drabbas.

Läs vidare »
Media no image

Var femte ishockeyolycka ger barn huvud- eller nackskador

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2010 13:02 CET

Drygt 20 procent av de barn som söker sjukhusvård efter ishockeyolyckor har skadat huvud eller nacke – olycksfall som kan ge allvarliga men. Ny statistik för 2008-2009 från Barnolycksfallsfonden visar att antalet olyckor inte går ner.

Totalt inträffar nästan 9 000 olyckor varje år i Sverige i samband med ishockey som är så allvarliga att ishockeyspelare söker upp en akutmottagning*. Tacklingar, framförallt vid och mot sargen, ligger bakom 40 procent av dessa olycksfall. Den näst vanligaste orsaken till skador är fall, och även här utgör sargen ett faromoment.

De allra flesta skadade personer blir färdigbehandlade på akutmottagningen, men nästan tio procent av männen och 17 procent av kvinnorna blir remitterade för fortsatt vård på en annan klinik. Nio procent av männen och 13 procent av kvinnorna blir inlagda på sjukhus och totalt leder ishockeyskador till drygt 1 500 vårddygn per år.*

Nästan vart femte idrottsskadat barn som kom in till kirurgakuten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under 2008 och 2009 hade skador som uppkommit i samband med ishockey. Och av de barn som sökte vård efter ishockeyolyckor hade drygt 20 procent skadat huvud eller nacke, enligt Barnolycksfallsfondens statistik.

– Vi ser allvarligt på den relativt sett stora andelen huvud- och nackskador inom hockeyn. Detta trots hjälmanvändning och omfattande skyddsutrustning. Det är absolut nödvändigt att använda en godkänd hjälm vid skridskoåkning, även om barnet bara ska vara på isen en kort stund, och som förälder bör man alltid föregå med gott exempel, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.

Allra vanligast bland de ishockeyolyckor som drabbar barn är armskador, med skador i armled, axel eller hand. Dessa skador står för hela 35 procent bland barn upp till 15 år. Därefter kommer skador mot huvud och nacke, med 21 procent. Även ryggskador förekommer (9 procent) och de tillhör, precis som huvudskador, de skador som kan ge svåra men om de är allvarliga.

– Sport och träning är bra för barn och ungdomar, det är viktigt för kroppens tillväxt och för barnets glädje. Däremot är det viktigt som förälder att vara medveten om allvaret i vissa skador som kan uppkomma och att försöka bidra till ”fair play” på isen, säger Björn Sporrong.

– Vi stöder verkligen detta initiativ, för allt som kan bidra till ett juste hockeyspel och minskade risker för olycksfall är positivt. Det är också en ledstjärna i vår verksamhet, säger Svenska Ishockeyförbundets utvecklings- och landslagschef Tommy Boustedt.

* Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tips och råd om säkerhetsfrämjande utövande:

 • Värm upp ordentligt.
 • Använd godkända, anatomiskt utformade, skydd.
 • Kontrollera isens kvalitet, se till så att det inte ligger skräp på isen.
 • Följ regelboken, ”fair play” och använd aldrig ojuste spel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Eriksson, presschef. Telefon: 0701-682 872

Om Barnolycksfallsfonden 
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Drygt 20 procent av de barn som söker sjukhusvård efter ishockeyolyckor har skadat huvud eller nacke – olycksfall som kan ge allvarliga men. Ny statistik för 2008-2009 från Barnolycksfallsfonden visar att antalet olyckor inte går ner.

Läs vidare »
Media no image

Sveriges viktigaste konstnärer ställer ut på Stockholms Centralstation till förmån för Barnolycksfallsfonden

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2009 09:57 CET

Lagom till jul har barn från Astrid Lindgrens Barnsjukhus ritat julkort. Julkorten kan beskådas på Stockholms Centralstation fram till den 11 december och skickas utan kostnad till nära och kära via Postens tjänst Riktiga Vykort.


Postens årliga undersökning av svenskarnas julkortsvanor visar att 8 av 10 svenskar gärna vill få julhälsningar med vanliga julkort eller julbrev. Nästan lika många (75 procent) vill helst också skicka sina julhälsningar med Posten. Det kan du göra helt gratis under denna vecka från Barnolycksfallsfondens monter på Stockholms Centralstation.

– Med den här satsningen vill vi synliggöra det viktiga arbete och forskning kring barnolycksfall som fonden stödjer, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden. Särskilt roligt är det att få lyfta fram några av de barn som varit med och ritat julkorten till fonden och samtidigt sprida lite glädje i julruschen.

Företag som besöker fondens webbplats (www.barnolycksfallsfonden.se/jul) kan beställa korten. Man kan också besöka montern på Centralstationen och välja ett julkort. Hälsning och adress skrivs in och så levererar Posten kortet till nära och kära utan kostnad. Barnen på sjukhuset har varit flitiga konstnärer och bland annat ritat en husvagn, muminhuset, sommarhuset, en raket och ett tunnelbanetåg.

Jag har gjort en kom-ihåg-lista på mitt julkort, för jag tycker att förberedelser är jätteviktiga inför julen, säger Alva Ringmar, 13 år, som ritat ett av korten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Eriksson, presschef. Telefon: 0701 682 872

Om Barnolycksfallsfonden

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Lagom till jul har barn från Astrid Lindgrens Barnsjukhus ritat julkort. Julkorten kan beskådas på Stockholms Centralstation fram till den 11 december och skickas utan kostnad till nära och kära via Postens tjänst Riktiga Vykort.

Läs vidare »
Media no image

Huvudskador efter ridolyckor ökar bland flickor– risk för svåra men

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2009 09:18 CET

Ny statistik från Barnolycksfallsfonden visar att var tredje barn som hittills i år sökt vård på sjukhus efter en ridolycka har fått någon typ av huvudskada, vilket är sex procentenheter fler än 2008. Ridolyckorna är vanligast i tolv- till fjortonårsåldern, när skallen och hjärnan fortfarande växer, vilket innebär en stor risk för bestående men.

Bland de barn som sökte vård på Barnakuten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus efter en ridolycka 2008 hade var fjärde skadat huvudet eller nacken (28 %). Siffrorna för 2009 visar hittills att huvud- och nackskador uppstått i samband med var tredje ridolycka (34 %). Det innebär en ökning på drygt sex procentenheter på knappt ett år.

Andra vanliga skador vid ridolyckor är arm, ben och ryggskador. Många av de lindrigare skadorna tas omhand på närakuter eller jourmottagningar. Den största riskgruppen är flickor mellan tolv och fjorton år. Nästan sex av tio av de som råkat ut för en ridolycka är i den åldern.

- I Sverige är vi duktiga på att behandla barn- och ungdomar när de söker vård. Men vi är dåliga på att förebygga, och på att minska antalet inträffade allvarliga olycksfall. Allvarliga huvud- eller skallskador innebär en risk för livslångt lidande, varnar barnortopeden Anders Boman, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.

Ridsport är den enda sport där flickor drabbas av fler olyckor än pojkar. Den viktigaste åtgärden för att förebygga olyckor inom ridsport och andra sporter med risk för huvudskador är att använda hjälm.

Någon som fick uppleva vikten av detta är Hanna, som blev kastad av hästen på ett ridläger och fick spendera fyra dagar på sjukhus med en hjärnblödning. Efter ett år med trötthet och smärtor i ryggen är hon idag helt återställd efter olyckan, men utan hjälm hade det kunnat sluta illa.

- För mig är det självklart att alltid använda hjälm. Men det är viktigt att kontrollera så att den är hel om man använder en annan hjälm än sin egen, eller om man fallit av förut, säger Hanna.

Tips till föräldrar från Barnolycksfallsfonden:

 • Sitt ner med dina barn och diskutera igenom nödvändigheten att alltid använda hjälm. Kom överens om regler.
 • Barn ska använda hjälm i all idrott där risk finns för huvudskador, t.ex. inom ridning, cykling, skidåkning och skridskor.
 • Lär barnet att kontrollera hjälmen före varje gång användning och se till att den är hel.
 • Var extra noga med att kontrollera hjälmen vid lån av någon annans hjälm.
 • Föregå med gott exempel och använd hjälm du med.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Eriksson, presschef. Telefon: 0701 682872

Om Barnolycksfallsfonden
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

 

 

Ny statistik från Barnolycksfallsfonden visar att var tredje barn som hittills i år sökt vård på sjukhus efter en ridolycka har fått någon typ av huvudskada, vilket är sex procentenheter fler än 2008. Ridolyckorna är vanligast i tolv- till fjortonårsåldern, när skallen och hjärnan fortfarande växer, vilket innebär en stor risk för bestående men.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • johalhwfn.erxohzvnjtikssoneniaen@trygghaxfuzcansa.se
 • 0752432457

Om Barnolycksfallsfonden

Visst är det så att barn ska vara lite av upptäcktsresande?

Nyfikna små underbara varelser som ständigt lockas av nya miljöer och utmaningar. Men, med upptäckter följer också faror runt hörnet. Där kan man bränna sig, klämma sig och ramla. Listan på situationer där man kan göra sig illa är tyvärr lång och visst kan man hävda att det är en del av livet. Vår ambition är dock att barn ska kunna utforska världen lite säkrare och tryggare. Det har vi alla glädje av.

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig.

Adress

 • Barnolycksfallsfonden
 • Trygg-Hansa, Att: Barnolycksfallsfonden, Fleminggatan 18
 • 116 60 Stockholm
 • Vår hemsida