Skip to main content

Barn som upplever våld i hemmet behöver starkare skydd

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:23 CET

Barn som bevittnar våld i hemmet kan sedan den 15 november få brottsskadeersättning och särskilt stöd från socialtjänsten. Det är positivt att barn som upplever våld kan få ekonomisk ersättning och att socialnämnderna får ett ökat ansvar att ge dem stöd och hjälp.

- Det är en förbättring. Men det är en brist att barn inte fullt ut betraktas som brottsoffer, säger Lena Nyberg, barnombudsman.

- När ett barn ser en förälder misshandla den andra föräldern är det så omskakande och kränkande att det alltid måste betraktas som att barnet utsatts för ett brott. Ett barn som upplever våld i hemmet befinner sig i en särskilt svår och utsatt situation, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen anser därför att barnet bör kunna få vara målsägande i en rättegång mot en förälder som har misshandlat. Barnet ges då en möjlighet till upprättelse. Barnet blir inte heller beroende av att den misshandlade föräldern agerar, utan kan själv anmäla brott.

- Ett barn som upplever våld i hemmet behöver på alla sätt få samhällets stöd i sin utsatta situation, avslutar Lena Nyberg.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53.

Läs Barnombudsmannens remissvar:
http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4655

Läs skrivelsen till regeringen om Operation barnfrid:
http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5501


Barnombudsmannen
Ulla Tillgren, pressansvarig
Telefon: 08-692 29 53
Mobil: 070-212 29 53
Fax: 08-654 62 77
Besök: Norr Mälarstrand 6,3 tr
Box 22106, 104 22 Stockholm
http://www.bo.se