Skip to main content

Pressinbjudan: Stoppa allt våld mot barn och unga!

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 15:42 CEST

Barn och unga har rätt att växa upp i en vardag utan våld. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Barnombudsmannen har regeringens uppdrag att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet. Tillsammans med länsstyrelsen i Jönköpings län håller BO och MUCF ett barntoppmöte som ska leda fram till en gemensam avsiktsförklaring.

På pressträffen kommer Landshövding Håkan Sörman, Barnombudsman Fredrik Malmberg, GD Lena Nyberg på MUCF att berätta om arbetet tillsammans med representanter för en kommun i länet. Boka gärna individuella intervjuer!

Trots att det i Jönköpings län finns strukturer och ett aktivt arbete för att stärka barns och ungas rättigheter behövs ytterligare ansträngning för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Därför ska de kommuner i regionen som skriver under denna avsiktsförklaring genomföra minst två insatser under 2017 för att stärka barns och ungas rätt att inte utsättas för eller bevittna våld. Länsstyrelsen kommer att följa upp avsiktsförklaringen i dialog med kommunerna och regionen

Vad: En gemensam avsiktsförklaring för att förebygga våld mot barn och unga.

När: Den 26 oktober kl. 13.00

Var: Landshövdingsresidenset, Skolgatan 5, Jönköping

Kontaktpersoner

Barnombudsmannen
Hans Reuterskiöld, Pressekreterare

Telefon: 08-692 29 64

Mobil: 070-437 87 64

hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se

www.barnombudsmannen.se

MUCF
Kinna Brundin, Pressekreterare

Telefon 08-566 219 69

kinna.brundin@mucf.se

www.mucf.se

Länsstyrelsen Jönköpings län

Patrik Westerlund, Presskommunikatör

Telefon: 010-223 63 70

Mobiltelefon: 072-711 82 96

Patrik.westerlund@länsstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Bifogade filer

PDF-dokument