Skip to main content

Taggar

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 12 september 2019
När är det dags för cochleaimplantat (CI)

När är det dags för cochleaimplantat (CI)

Blogginlägg   •   Sep 12, 2019 13:46 CEST

Cochleaimplantat eller konventionella hörapparater.. Barnplantorna har vid återkommande tillfällen citerade Jane Madell från USA. Med synnerligen lång erfarenhet som audiolog, logoped samt LSLS auditory verbal therapist (cert. LSLS AVT) med 45 års erfarenhet har hon upplevt alla trender över decennier inom döv/hörselområdet. Utifrån det ger hon svar på när ett barn är kandidat för CI.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 5 juni 2019

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 5 juni 2019

Blogginlägg   •   Jun 05, 2019 12:46 CEST

Rapport från Norge: Barn med hörselnedsättning sliter med prosodin i språket

Rapport från Norge: Barn med hörselnedsättning sliter med prosodin i språket

Blogginlägg   •   Maj 28, 2019 15:25 CEST

Prosodin i språket är ett mått på språkutveckling I en nyligen publicerad rapport (28 mars 2019) vid det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo rapporteras om att barn med nedsatt hörsel sliter med prosodin (melodin) i språket. Forskare i Norge betonar därför hur viktigt det är med tidig diagnos av hörselnedsättning för att kunna påbörja interventionsåtgärder tidigt.

Myter drabbar döva barn till döva föräldrar

Myter drabbar döva barn till döva föräldrar

Blogginlägg   •   Apr 16, 2019 12:21 CEST

Cochleaimplantat är idag en behandlingsmetod för att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Metoden är väletablerad inom sjukvården och kliniska beprövade erfarenheter och evidens finns för att kunna konstatera; Ja, cochleaimplantat möjliggör för tidigt CI-opererade barn (vid fem, sex månaders ålder) att få HÖRA och HÖRA TILL. Det handlar om att utveckla både hörsel och tal.

Döva barn hör med cochleaimplantat - omfördela statliga resurser

Döva barn hör med cochleaimplantat - omfördela statliga resurser

Blogginlägg   •   Apr 08, 2019 13:51 CEST

Myter inom döv/hörselområdet förhindrar utveckling inom intervention, förskola och skola. Dessutom är fördelningen av statliga medel inom skola grovt snedfördelade. Detta har tydliggjorts i det statliga slutbetänkandet Samordning, Ansvar och Kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar; SOU 2016:46.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 1 mars - Krossade vi myterna?
Cochleaimplantat-kirurg skapar historia, hör numera med CI

Cochleaimplantat-kirurg skapar historia, hör numera med CI

Blogginlägg   •   Feb 05, 2019 12:10 CET

Cochleaimplantat-behandling har sedan flera decennier tillbaka revolutionerat för personer med dövhet eller grav hörselnedsättning. Idag kan barn och vuxna få ett återskapat hörselsinne medelst cochleaimplantat och därmed andra möjligheter till delaktighet i majoritetssamhället. Döva barn utvecklar både hörsel och tal. Det är och förblir fantastiskt.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 29 januari 2019

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 29 januari 2019

Blogginlägg   •   Jan 30, 2019 13:53 CET

Månatligen sedan ett tiotal år tillbaka ger Barnplantorna ut ett elektroniskt Nyhetsbrev till prenumeranter. Det handlar om yrkesverksamma inom intervention, förskola, skola, myndigheter, sjukvård samt föräldrar till barn med hörselnedsättning. Cochleaimplantat-behandling av döva barn har förändrat målgruppen döva/gravt hörselskadade barn och de behov som de har inom intervention, skola etc.

Framgångsfaktorer för läs- och skrivfärdigheter hos barn med cochleaimplantat

Framgångsfaktorer för läs- och skrivfärdigheter hos barn med cochleaimplantat

Blogginlägg   •   Jan 28, 2019 10:34 CET

Det finns risker att barn med dövhet/grav hörselnedsättning inte utvecklar god läsförmåga på grund av brister i fonologiska färdigheter (jämfört med hörande barn) - en konsekvens av hörselnedsättningen. Genom introduktion av cochleaimplantat (CI) och utveckling av intervention inom CI-behandling har läsfärdigheterna förbättrats avsevärt, trots att variationen fortfarande är stor.

Rättvisa är att ge alla barn möjligheter utifrån dagens premisser

Rättvisa är att ge alla barn möjligheter utifrån dagens premisser

Blogginlägg   •   Jan 02, 2019 11:06 CET

Världen har förändrats – tidig hörseldiagnostik och cochleaimplantat. 2019 och en rad förväntningar finns, som handlar om att beslutsfattare ger alla barn möjligheter baserat på evidens och klinisk beprövad erfarenhet av idag. Besluten om skola och intervention kan inte längre handla om ”gårdagens” döva barn som diagnostiserades sent och som inte erhöll hörselteknologi av dagens kvalitet.

Inkvisitionen 2018 - Sektsmittan sprider sig

Inkvisitionen 2018 - Sektsmittan sprider sig

Blogginlägg   •   Okt 18, 2018 13:17 CEST

En andel inom dövrörelsen (döva, professionella verksamma inom döv/hörsel-området) har genom åren byggt upp en frustration mot cochleaimplantat-behandlingen av döva barn. Motståndet handlar ytterst om rätten att definiera innebörden av dövhet. Är dövhet en medicinsk diagnos som kan behandlas eller är det karaktäristiskt för en kulturell och språklig minoritet?