Skip to main content

Teknik- och Kommunikationsmässa i Göteborg – unik mötesplats

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 16:20 CEST

Mässan är resultatet av ett samarbete mellan Barnplantorna (Riksförbundet för barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat), Habilitering & Hälsa/Hörsel- och Dövverksamheten, Kannebäcksskolan, Vänerskolan samt Katrinelundsgymnasiet.

Alla verksamheterna verkar för personer som är döva eller hörselskadade. Teknik- och Kommunikationsmässan kommer att anordnas vartannat år i Göteborg på Folkets Hus, Järntorget.

Arrangörerna uppskattade att denna första mässa i sitt slag skulle locka cirka 300 personer. Det visade sig vara synnerligen underskattat. Cirka 600 personer hade hörsammat inbjudan. Det var barn med hörselnedsättning tillsammans med föräldrar och lärare, döva och hörselskadade ungdomar, vuxna med hörselnedsättning i alla åldrar samt professionella verksamma inom området. Deltagarna kom från hela västra och södra Sverige.

Alla med ett gemensamt fokus nämligen vilket stöd finns att få idag om man har en hörselnedsättning. Under mässan presenterades bl.a. det senaste inom datorstyrda hjälpmedel, digital hörteknik, trådlös mikrofonteknik, hörapparater, cochleaimplantat, bildtelefoni samt alternativ kommunikation. Tekniken går snabbt framåt även inom hörselområdet.

Det erbjöds även information om anpassade skolmöbler samt information från intresseorganisationer, skolor m.fl.

Folkets Hus fylldes snabbt med vetgiriga brukare i alla åldrar samt professionella, verksamma inom habilitering, förskola och skola. En härlig mix med personer som också behövde träffas och utbyta tankar.

www.barnplantorna.se

Foto: Karim Hartoum

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat. Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och pedagoger verksamma inom förskola, skola och habilitering av hörselskadade och döva barn. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel. Vissa barn med CI har blivit döva på grund av en invasiv pneumokockinfektion. De infektioner som dessa bakterier kan ge upphov till är livshotande. Risken för hjärnhinneinflammation är störst hos små barn.

Bifogade filer

Word-dokument