Skip to main content

Teknik- och kommunikationsmässa presenterar det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2012 15:12 CEST

Onsdagen den 19 september klockan 14.00 - 19.00 i Göteborg, Folkets Hus, Järntorget har föräldrar till barn med hörselnedsättning eller dövhet, berörda anhöriga samt yrkesverksamma i förskola, skola och habilitering möjlighet att bli uppdaterade.

Mässan är återkommande vartannat år och är ett resultat av samverkan mellan Barnplantorna (Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat), Habilitering & Hälsa/Hörsel- och Dövverksamheten, Kannebäcksskolan och Katrinelundsgymnasiet.

Det absolut senaste inom digital hörteknik, trådlös mikrofonteknik, hörapparater, cochleaimplantat (CI), benförankrade hörapparater (Baha®), texttelefoni, alternativ kommunikation, auditiva anpassningar, pedagogiskt anpassade material samt mycket annat presenteras vid årets Teknik- och kommunikationsmässa i Göteborg.

Över 25 utställare är på plats för att visa sina produkter och beskriva användningsmöjligheter i förskola, skola, yrkesliv såväl som på fritiden.

Teknik- och kommunikationsmässan är sedan några år etablerat utifrån samverkan kommun, landsting, stat och intresseorganisationer i både Göteborg, Lund och Stockholm.

Det finns ett starkt växande intresse inom området barn och vuxna med hörselnedsättning/dövhet rörande både ny teknik och pedagogik som revolutionerar för den enskilde i både förskola, skola och arbetsliv såväl som i interaktion med andra på fritiden.

Teknik- och Kommunikationsmässan synliggör möjligheterna.

 För ytterligare information

Ann-Charlotte Gyllenram                  Eva Börjesson

070-741 14 14

ordforande@barnplantorna.se         eva.borjesson@vgregion.se

 

 

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha®) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.