Debattartikel Aftonbladet: Minska båtutsläppen – höj kraven på motorer

Nyheter   •   Apr 20, 2020 12:09 CEST

Båtlivet står för drygt tre promille av Sveriges samlade CO2-utsläpp. Även andra utsläpp är betydande, men de kan och måste minskas. Svenska Båtunionen presenterar därför fyra viktiga åtgärder, båtägarna kommer att behöva få hjälp av beslutsfattare och båtbranschen. Först då kan tre promille av koldioxiden gå mot noll liksom utsläppen av kväveoxider och andra avgaser.

Upplev Båtlivet - Tryggt och säkert i Coronatider

Nyheter   •   Apr 10, 2020 10:36 CEST

UPPLEV BÅTLIVET inspirerar alla till ett aktivt båtliv. Här får den som är nyfiken på, och vill pröva på Båtliv, råd och tips på hur man lätt och smidigt tar del av de fantastiska möjligheter som båtlivet erbjuder. De redan inbitna hittar information och tips för att ytterligare utveckla sitt stora intresse. Just nu förmedlar vi råd för Båtliv under Covid-19 pandemin.

​Svenska Båtunionen välkomnar förslag till ökade befogenheter för Tullen

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2020 13:15 CET

Äntligen kan stöldligorna stoppas. Svenska Båtunionen ser positivt på utredningen som lämnades den 14 februari 2020 om ett stopp för utförsel av stöldgods från Sverige. Om förslagen genomförs kan de äntligen sätta punkt för den ökande stöldvågen av båtmotorer.

​Svenska Båtunionen utvecklar utbildnings- och ungdomsverksamheten för ett starkare friluftsliv

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 07:32 CET

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2020 klar. Svenska Båtunionen får 250.000 kronor i form av projektbidrag. Bidraget ska i första hand användas till projektet SBU-akademin för att utveckla utbildningsmaterial för ideellt aktiva inom båtklubbarna anslutna till Svenska Båtunionen.

- Vi ser ett växande behov av föreningskunskap bland de som nu engagera sig i båtklubbsverksamheten. Med projketbidraget från Svenskt Friluftsliv kan vi också uppdatera och utveckla handledningar för barn- och ungdomsverksamhet inom båtlivet, säger Peter Karlsson, Verksamhetschef på Svenska Båtunionen.

- Regeringens fortsatta anslag för år 2020 visar att regeringen sätter stort värde på våra friluftsorganisationer och att det finns en önskan att människor aktiverar sig och utövar friluftsliv. Rörelse och aktivitet är särskilt viktigt för våra barn och unga och jag är glad att arbetet med att utöva friluftsliv får möjlighet att utvecklas, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 81ansökningar från 32 olika organisationer om totalt belopp på 71 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 49 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare informationPeter Karlsson, verksamhetschef Svenska Båtunionen, 072-748 59 61, peter@batunionen.se
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.sewww.svensktfriluftsliv.se

Svenska Båtunionen - båtklubbarnas paraplyorganisation med 170 000 medlemmar. Vi värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till våra medlemmar.

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2020 klar. Svenska Båtunionen får 250.000 kronor i form av projektbidrag. Bidraget ska i första hand användas till projektet SBU-akademin för att utveckla utbildningsmaterial för ideellt aktiva inom båtklubbarna anslutna till Svenska Båtunionen.

Läs vidare »

​Svenska Båtunionen i möte med Mikael Damberg om båtmotorstölderna

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2019 14:23 CET

Svenska Båtunionen (SBU) har träffat inrikesminister Mikael Damberg för att ta upp de omfattande problemen med båtmotorstölder. Efter mötet är Christer Eriksson från SBU försiktigt positiv och förväntar sig att fler åtgärder kommer att sättas in under 2020.

​Svenska Båtunionen hjälper båtklubbar hitta gifter på båtbottnar

Nyheter   •   Sep 30, 2019 21:06 CEST

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger startar Svenska Båtunionen (SBU) ett projekt som innebär att undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar kan utföras i egen regi med så kallad XRF-mätning.

– Redan insamlade mätresultat visar på en mindre andel båtar med höga halter av koppar och även giftigt TBT på många båtklubbar, TBT har varit förbjudet sedan slutet av 80-talet. Genom att tillhandahålla både XRF-mätutrustning och utbildning hjälper vi båtklubbarna att förhindra förorening av båtklubbarnas mark och vattenområden och båtägaren att skydda sig mot skadliga ämnen när han eller hon underhåller sin båt, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på SBU.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Instrumenten är väldigt dyra och kräver utbildning och tillstånd från Strålskyddsmyndigheten för att användas. Genom projektet tar SBU ansvar för att båtklubbarna och deras medlemmar kan utöva sitt båtliv med mindre miljöpåverkan.

SBU ser ett behov av bottenundersökningar på fler än 2 000 båtar nästa år för att båtklubbarna ska kunna nå upp till kommunernas miljökrav. Mätmetoden som används är godkänd av berörda myndigheter och har tagits fram tillsammans med Sweboat – Båtbranschens Riksförbund, som är de kommersiella båtvarvens paraplyorganisation.

Projektet startas inom kort genom ett pilotprojekt i tre båtklubbar inom Nacka kommun med ett första möte 21 oktober. Utbildning och möjlighet till bottenundersökningar kommer att finnas tillgängligt för SBU:s båtklubbar under våren och hösten 2020.

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger startar Svenska Båtunionen (SBU) ett projekt som innebär att undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar kan utföras i egen regi med så kallad XRF-mätning.

Läs vidare »

Undvik olyckor på sjön i sommar - 5 viktigaste tipsen

Blogginlägg   •   Jun 15, 2017 13:33 CEST

Nu har båtsäsongen börjat. Och därmed också risken för olyckor till sjöss. Här har vi 5 tips till hur man kan undvika de vanligaste olyckorna i sommar.

SMS gör att båtägare slipper bottenfärgen

Nyheter   •   Jun 15, 2020 07:56 CEST

Havstulpanvarningen meddelar när det är dags att tvätta båtbotten och gör att fritidsbåtar inte måste målas med giftig bottenfärg. Nu startar Havstulpanvarningen som drivs av Svenska Båtunionen för säsongen.

Båtriksdagen ställs in

Nyheter   •   Mar 13, 2020 18:59 CET

Svenska Båtunionens årsmöte, båtriksdagen, ställs in på grund av risken för spridning av Coronasmittan. Båtriksdagen skulle ha hållits i Karlstad 4-5 april.

​Debattartikel fri för publicering: Havsmiljöinstitutet har fel om behovet av båtskatt

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2019 06:11 CEST

I den 158-sidiga rapporten som Havsmiljöinstitutet presenterar 15 oktober konstaterar Svenska Båtunionen (SBU) att Havsmiljöinstitutet kommer med ren osanning gällande nyttan av båtregister och båtskatt.

I avsnittet ”Båtregister och styrmedel för ett mer hållbart båtliv” påstår författarna:

”Eftersom Sverige saknar ett båtregister är fritidsbåtar idag också undantagna från beskattning, till skillnad från många andra länder, samt till skillnad från fritidsfastigheter, bilar, husvagnar med mera i Sverige. Fritidsbåtslivet nyttjar många kommunala och statliga resurser som sophämtning, farledshållning, produktion av sjökort, med mera men bidrar inte med några resurser till dessa verksamheter, till skillnad från till exempel sommarstugegäster och kommersiell sjöfart.”

Alla fritidsbåtshamnar måste enligt Sjöfartsverkets författningssamling (SjöFS 2001:13) ta emot avfall från båtar. En fritidsbåtshamn ska alltså ta emot avfallet från sina medlemmars eller kunders båtar och måste betala för sophämtningen. Det finns även krav på att hamnarna ska kunna ta emot farligt avfall till skillnad mot sommarstugeägaren. I båtklubben betalas sophämtningsavgiften till kommunen på samma sätt som för sommarstugeägaren och som gäst i gästhamnen betalas sophanteringen genom gästhamnsavgiften.

Sjöfartsverket ska enligt sitt uppdrag som statligt verk tillhandahålla farleder för handelssjöfarten och inte för fritidsbåtar. De ska i sitt uppdrag endast ta fritidsbåtslivet i beaktande. Sjöfartsverket märker inte ut farleder eller sjömäter i områden utanför handelssjöfartens intressen.

Stora områden som fritidsbåtar vistas i sjömättes senast på 1800-talet. Handelssjöfarten betalar avgifter till staten som täcker kostnaderna för att få tillgång till farleder, fyrar med mera. I områden viktiga för lokala båtklubbar och båtförbund har båtlivet i vissa fall bekostat sjömätning med egna medel, helt utan bidrag.

Sjökort tillhandahålls inte gratis för båtägare av staten. Fritidsbåtsägarna betalar för dem i affären och betalar då också moms.

SBU vill också påminna Havsmiljöinstitutet att Allemansrätten även gäller på sjön och att fritidsbåtarna oftast åker på andra ställen än där farlederna går.

Utöver att bemöta Havsmiljöinstitutets felaktiga påståenden vill SBU också påtala att båtlivet sammantaget ger moms- och bränsleskatter på cirka 3,8 miljarder kr till statskassan, varje år.

Båtlivet är inte subventionerat av staten eller kommunerna. Småbåtshamnar och dess anläggningar är bekostade av båtägarna själva genom eget arbete och medlemsavgifter eller via hamnavgifter och arrendekostnader.

SBU tycker det är olyckligt att Havsmiljöinstitutet i en så viktig rapport använder sig av rena falsarier för att försöka att ställa en av Sveriges största folkrörelser mot andra intressen. Vi välkomnar istället en diskussion om hur vi kan hitta lösningar på de problem som rapporten försöker att visa.

Christer Eriksson, ordförande SBU

Peter Karlsson, verksamhetschef SBU

Svenska Båtunionen - båtklubbarnas paraplyorganisation med 170 000 medlemmar. Vi värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till våra medlemmar.

I den rapport som Havsmiljöinstitutet presenterar 15 oktober konstaterar Svenska Båtunionen (SBU) att Havsmiljöinstitutet kommer med ren osanning gällande nyttan av båtregister och båtskatt. Vi välkomnar istället en diskussion om hur vi kan hitta lösningar på de problem som rapporten försöker att visa.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • cajfrlfy@brxatexunszionbneusn.arsenk
  • 08-54585962

Om Svenska Båtunionen

Vi värnar båtlivet i Sverige

Svenska Båtunionen - båtklubbarnas paraplyorganisation med 170 000 medlemmar. Vi värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till våra medlemmar.

Adress

  • Svenska Båtunionen
  • Af Pontins väg 6
  • 11521 Stockholm
  • Sverige