Skip to main content

Taggar

En presentation från Tullen om vad som krävs för att Tullens personal ska kunna agera mer effektivt mot utförsel av stöldgods.

Öppen erfarenhetsberättelse 2016-2019

Öppen erfarenhetsberättelse 2016-2019

Dokument   •   2019-05-16 10:22 CEST

Rapporten är en sammanfattning av den kunskap om organiserad gränsöverskridande tillgreppsbrottslighet Noa Und samlat på sig sedan den föregående erfarenhetsberättelsen upprättades 2015. Den innehåller också en beskrivning av det senaste årets utveckling med framåtblickande bedömningar innefattande de kommande två åren.

Delredovisning 2 av regeringsuppdrag

Delredovisning 2 av regeringsuppdrag

Dokument   •   2019-05-16 10:22 CEST

Regeringen gav i februari 2018 Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brotts- nätverk. Regeringen gav samtidigt Polismyndigheten, Tullverket och Kustbe- vakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området. I uppdraget ingår att utvärdera och redovisa effekterna av vidtagna åtgärder.

Bilaga till Svenska Dagbladet 2017-03-06

Bilaga till Svenska Dagbladet 2017-03-06

Dokument   •   2017-03-17 14:00 CET

Här finner man artikeln "Tömningslagen, hur fungerar den?" som denna debattartikel bygger på.

Jenny Gustavsson får stipendiet ”Båtlivets Unga Hjälte 2017” på 15 000 kr.
Inbjudan, schema och program Stora Båtklubbsdagen Väst