Skip to main content

Kovaltry godkänt för behandling av hemofili A

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 13:00 CET

Stockholm den 22 februari 2016 – Europeiska komissionen har godkänt Kovaltry® för behandling av hemofili A hos vuxna och barn i alla åldrar. Kovaltry är en rekombinant koagulationsfaktor VIII som har visat effekt både vid användning för blödningskontroll och som förebyggande behandling mot blödningar. Vid förebyggande behandling gavs Kovaltry två till tre gånger i veckan.

Godkännandet är baserat på studien LEOPOLD som består av tre multinationella kliniska studier som var designade för att utvärdera Kovaltrys farmakokinetik, effekt och säkerhet. Studierna omfattade mer än 200 barn och vuxna med svår hemofili A, och utfördes på 60 sites i 25 länder världen över.

 - Behandling av blödarsjuka har förbättrats i snabb takt under senare år. De framstegen fortsätter i takt med att nya produkter med förbättrade egenskaper utvecklas. Kovaltry är ett välkommet tillskott till denna spännande och för patienterna viktiga utveckling, säger M.D., Ph.D. Erik Berntorp som är medicinsk rådgivare inom hemofili på Bayer.


Om Kovaltry

Den verksamma substansen i Kovaltry är oktokog alfa. Det är ett koncentrat av koagulationsfaktor VIII som används förebyggande och vid behandling av blödning hos vuxna, ungdomar och barn i alla åldrar med hemofili A. Liksom alla andra moderna faktorkoncentrat är Kovaltry tillverkat med genteknik. Det finns ingen risk för överföring av infektionssjukdomar som hiv eller hepatit. Dos, frekvens och behandlingstid anpassas efter varje individs behov.


Om hemofili

Blödarsjuka innebär en brist på, eller total avsaknad av, ett av de proteiner som behövs för att blodet ska levra sig. Sjukdomarna är ärftliga och det är i princip bara pojkar och män som drabbas. Hemofili A är den vanligaste blödarsjukdomen. Den som drabbas har en brist eller total avsaknad av faktor VIII. Hemofili drabbar ungefär 1 av 5 000 personer varje år, och cirka 900 personer lever med sjukdomen i Sverige idag. Kännetecknande för blödarsjuka är långvariga blödningar som kan uppträda spontant eller efter en mindre skada. Om blödningar i leder och muskler inte förebyggs kan de orsaka minskad rörlighet, stelhet och kronisk smärta i leder.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Erik Berntorp, Medical Advisor, Bayer, tel: 070-575 24 96, e-post: erik.berntorp@bayer.com

Cecilia Lindahl, External Affairs Manager, Bayer, tel: 070-355 08 98, e-post: cecilia.lindahl@bayer.com

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2014 hade Bayer cirka 119 000 anställda, en omsättning på 42,2 miljarder euro och investerade 3,6 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy