Media no image

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 0,6 % i augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 09:00 CEST

Under augusti månad ökade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 0,6 % jämfört med samma månad 2016. Räknat i antal bilar såldes det 102 101 bilar, vilket är 641 mer begagnade bilar än i augusti 2016, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Augusti var fortsatt en stark månad på bilmarknaden, både nybils- och begagnat försäljningen ökar. Bilsweden prognostiserar all time high i nybilsförsäljning, 375 000 sålda personbilar.

Svenska hushållen och företag har fortsatt mycket stark tro på marknaden. Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som mäter stämningsläget i ekonomin ligger på 110,7 i augusti. Barometerindikatorn ligger klart över det historiska genomsnittet på 100.” säger Jonas Ramnek VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Totalmarknaden ökade med 0,6 % i augusti

Under augusti månad såldes det 102 101 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 43 392 bilar, privatmarknaden 55 482 och företag 3 227), vilket är en ökning med 0,6 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 1,3 % i augusti

Bilhandeln sålde totalt 43 392 begagnade bilar till privatpersoner under augusti månad, vilket är en ökning med 1,3 % jämfört med samma månad förra året.

”Bilhandeln har ökat sin försäljning med 10 229 fordon under perioden januari – augusti med jämförbar period förra året. Försäljningen mellan privatpersoner sjunker med 2 779 för samma period. Vi bedömer att bilhandeln kommer att öka sin marknadsdel under resten av året.” säger Jonas Ramnek.

Privatmarknaden ökade med 0,2 % i augusti

55 482 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i augusti månad, vilket är en ökning med 0,2 % jämfört med samma månad förra året.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ramnek, VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 0701-620 120 eller e-post: jonas.ramnek@bca.com Hemsida: http://www.bca-europa.com

BCA skickar ut denna begagnade statistik varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa.

Läs vidare »
Media no image

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 0,9 % i juli

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2017 09:00 CEST

Under juli månad ökade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 0,9 % jämfört med samma månad 2016. Räknat i antal bilar såldes det 99 067 bilar, vilket är 839 mer begagnade bilar än i juli 2016, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Fortsatt stor efterfråga av begagnade personbilar. Sveriges ekonomi går mycket bra och ligger över genomsnittet i Europa.” säger Jonas Ramnek VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Totalmarknaden ökade med 0,9 % i juli

Under juli månad såldes det 99 067 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 44 695 bilar, privatmarknaden 51 125 och företag 3 247), vilket är en ökning med 0,9 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 2,7 % i juli

Bilhandeln sålde totalt 44 695 begagnade bilar till privatpersoner under juli månad, vilket är en ökning med 2,7 % jämfört med samma månad förra året.

”Bilhandeln fortsätter att öka och vi bedömer att den kommer att vara fortsatt stark under resten av året.” säger Jonas Ramnek.

Privatmarknaden minskade med 0,3 % i juli

51 125 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i juli månad, vilket är en minskning med 0,3 % jämfört med samma månad förra året.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ramnek, VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 0701-620 120 eller e-post: jonas.ramnek@bca.com Hemsida: http://www.bca-europa.com

BCA skickar ut denna begagnade statistik varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa.

Läs vidare »
Fxiwdnypluyavlejzfd0

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 4,9 % i juni

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 09:00 CEST

Media no image

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 2,1 % i maj

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:00 CEST

Under maj månad ökade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 2,1 % jämfört med samma månad 2016. Räknat i antal bilar såldes det 101 565 bilar, vilket är 2 083 mer begagnade bilar än i maj 2016, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Månaden präglades av relativt kallt väder och långa ledtider för transporter av fordon. Mest påverkar just nu sena transporter. Vi ser tyvärr ingen större ljusning inom transportsektorn de närmast åren enligt initierad källa inom transportväsenet.” säger Jonas Ramnek VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Totalmarknaden ökade med 2,1 % i maj

Under maj månad såldes det 101 565 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 44 237 bilar, privatmarknaden 53 810 och företag 3 518), vilket är en ökning med 2,1 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 6,9 % i maj

Bilhandeln sålde totalt 44 237 begagnade bilar till privatpersoner under maj månad, vilket är en ökning med 6,9 % jämfört med samma månad förra året.

”Bilhandeln har åter tagit marknadsdelar av begagnathandeln av personbilar. Deras andel har stigit med drygt 2 procent vilket innebär i år cirka 9 000 fler sålda begagnade personbilar av bilhandeln.” säger Jonas Ramnek.

Privatmarknaden minskade med 1,1 % i maj

53 810 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i maj månad, vilket är en minskning med 1,1 % jämfört med samma månad förra året.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ramnek, VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 0701-620 120 eller e-post: jonas.ramnek@bca-bilauktion.se Hemsida: http://www.bca-europa.com

BCA skickar ut denna begagnade statistik varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa.

Läs vidare »
Qptzyqenqnsefs46xe6x

Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 8,9 % i april

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 09:00 CEST

Axkvys13ttesjf8tp1ir

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 10,5 % i mars

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 11:00 CEST

Tqvhrn1yawfmg7uqpf0z

Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 6,1 % i februari

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 09:00 CET

Kfrx4xhmkzluma9x5sp1

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 3,4 % i januari

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 09:00 CET

Kfrx4xhmkzluma9x5sp1

Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 0,1 % i december

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 09:00 CET

Qfai4inj8xcvual1oiet

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 2,0 % i november

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 09:00 CET

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • Begagnade bilar
  • najonas.ramnfbrqoplyekrm@bytcavb.cslom
  • 08-549 531 47
  • 0701-620 120

Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing Europas Största auktionsbolag för fordon

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar.

I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.

Länkar