7szswzht7yzx7uf9fuocna

En yrkesgrupp som har många fördomar - Säljare!

Press Releases   •   Sep 07, 2014 09:53 CEST

Få yrken är väl omkastat med så många negativa fördomar som säljare. Det är synd, då utan säljande personal skulle de flesta av oss inte har något jobb. De flesta av oss vill ju inte ens sälja eller tycker t o m att det är obehagligt dvs Säljhinder. Att säljare dessutom har hinder än om i mindre utsträckning gör ju inte arbetet lättare för yrkesgruppen. Säljhinder är ett emotionellt intrång .

Mmcgir3cdlzh64obzfymka

Sanningen om prospektering. Denna gång på engelska och hoppas det är OK!

News   •   Aug 26, 2014 23:07 CEST

All business owners want to see company growth. In order for a company to become successful and for a company to grow, a lot of dedication and focus is required in order to build sales growth and profit. One has to continuously target different prospects and collect contact information with the aim to eventually achieve a closed sale and a new client or customer.

Cfhwgtwvhseh3kwyyhbcg

The truth about prospecting/Sanningen om prospektering!

Blog posts   •   Aug 26, 2014 18:29 CEST

All business owners want to see company growth. In order for a company to become successful and to grow, a lot of dedication and focus is required in order to build sales growth and profit. One has to continuously target different prospects, collect contact information with the aim to eventually achieve a closed sale and a new client or customer. To improve sales focus should be on prospecting.

7szswzht7yzx7uf9fuocna

Confident Approach startar i de baltiska staterna.

Press Releases   •   Jun 09, 2014 12:46 CEST

Know House i Riga kommer att vara våra representanter i de Baltiska Länderna för Confident Approach. Att arbeta med kontakthinder hos säljare, chefer och andra kontaktintensiva yrken gör livet lättare då lägre grad av hinder gör det lättare att utföra sitt arbete. Säljare är fortfarande huvudmålgrupp då deras arbete är så mätbart.

Jkjylpwmkdubwu0o9kvq

Suzy Dudley CEO of BSRP Inc is visiting Sweden

Press Releases   •   May 20, 2014 14:52 CEST

Suzy Dudley besöker Sverige när vi genomför vår Workshop i Sälj- och kontakthinder. Dessa hinder är en av de vanligaste anledningarna till för låg försäljning, missade karriärchanser, långtids arbetslöshet mm. Att kunna hjälpa människor bli kvitt dessa hinder är vad vi arbetar med och dett företag Suzy arbetar i forskar om sedan 30 år tillbaka i tiden.

Cfhwgtwvhseh3kwyyhbcg

Fick tillbaka fyra gånger investeringen

News   •   Mar 12, 2014 09:03 CET

Konsultbolaget Rezon arbetade med Modo Hockey för att öka deras försäljning. De arbetade med forskningen kring säljhinder, workshop om säljhinder och testen SPQ*Gold och knöt ihop säcken med forskningen kring säljstilar, workshop om säljstilar och testen SSPA. Kunden säger nu i en video att insatsen redan betalat tillbaka fyra gånger pengarna.

Lmd0d9znsv5y8nzmh7fv

Ny översatt bok av M Belbin - "Så lyckas du på jobbet - Belbins Guide"

News   •   Jan 14, 2014 15:01 CET

Är nyckeln till framgång i arbetslivet att vara välkvalificerad? Ingen tvivlar på att kvalifikationer underlättar, men de kanske inte är så viktiga som man tror. Många personer med utbildning (och intyg på det) funderar över sina förhoppningar som gått i kras när karriären så småningom stannar upp. Om man vill vidare måste nya kunskaper läras in, antingen inom management eller i affärsvärlden.

Media-no-image

Hur säljer du?

Blog posts   •   Dec 14, 2013 11:39 CET

Selling styles can help management predict how a seller will act in certain sales situations and can provide worthwhile guidance for selection, training and development purposes. 
In 1979, research scientist George W. Dudley approached the subject of selling styles experimentally. Using two forms of the well-known Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF), developed byRaymond Cattell, he computed an exploratory factor analysis of personality scores and functional selling behaviours for hundreds of salespeople. The result was one of the first scientifically based efforts to identify and classify selling behaviours into styles. To George W. Dudley, a “style” was defined as a relatively stable statistical representation of natural consistencies in a salesperson to prospect, present and close which tends to resist the change regardless of selling time, place and training provided or product sold.
According to Dudley, most salespeople show a statistically verifiable preference for one or two of the six different styles. Each has its own signature strengths and weaknesses. All of them have been shown to be effective in the right circumstances and under the right conditions. 

The six different selling styles that can be measured by the Selling Style Profile Analysis (SSPA) and they are as follows:

Competition-oriented selling (C-O-S) - The competition-oriented salesperson is very persistent in trying to persuade a potential customer. Overcoming objections by never taking a no for an answer, he/she will do everything to close a deal resulting in direct and interpersonal influence.

Image-oriented selling (I-O-S) - Professional, oozing credibility and standing out from the crowd, the image-oriented sales person is about selling a most professional self-image.

Need-oriented selling (N-O-S) - Highly tactful and quick to ask relevant question to discover and understand the customer’s needs make them problem solvers and highly apt at reducing sales resistance. This selling style is about learning more about the client’s existing needs rather than create new ones.

Product-oriented selling (P-O-S) - This sales person knows all the features and benefits of a product or service. The selling style is about explaining and specifying product features and benefits.

Rapport-oriented selling (R-O-S) - Building and developing long-term relationships are the key characteristics of this sales person. They work to gain trust, work at customer relations and work as business partners for their clients. Interpersonal communication, trust and understanding are all highlighted.

Service Oriented selling (S-O-S) - This sales person explains the terms of services whilst providing an outstanding after sales service and exceeding customer expectations.

 

Do you know what your selling style is? Do you want to develop another selling style and respond to your customers in a more appropriate way?


Efter en studie på över 300 000 säljare hur de agerar i säljsituationer kunde forskarna George W Dudley och Shannon Goodson identifiera sex kluster av säljbeteenden. Dessa beteenden visar sig också finnas i våra köpbeteenden. Det är som sex olika walki talki kanaler. Om jag sänder på kanal 3 och du köper in på kanal sex gör att du inte hör vad jag säger även om min vara/tjänst skulle passa dig.

Read more »
Hmdggmhggmdrcpdfpb0uuw

"Natural Self-Promoters" vad kännetecknar dem?

Blog posts   •   Dec 12, 2013 08:41 CET

De finns de som har naturliga förutsättningar att marknadsföra sig själva. De syns i vad enda TV-Program fast de inte kan mycket om frågan eller i pressen för att uttrycka sina åsikter. De flesta av oss andra måste kämpa med detta varje dag, att ta plats att våga synas och framhäva sig själv. Att våga sälja sig själv är den viktigaste länken till en framgångsrik karriär visar all forskning.

Media-no-image

Tidstjuvar för säljande personal

Blog posts   •   Dec 11, 2013 12:08 CET

TOP TIME WASTERS FOR SALESPEOPLE

Time is money, an ancient proverb we have all heard before, but if you are a salesperson, time is an opportunity to make a lot of money and is never on your side. Below we have listed the top 5 tips to avoid time wasting. How many of these classic day-killers are eating up your time and reducing your commission?

 1) Too many emergencies

Many salespeople complain that they find themselves distracted or interrupted during the day by 'emergencies'. While emergencies do occur, spending your entire day jumping from pillar to post suggests an inability to set clear priorities. If every call you receive is equally 'important' then it means you have no game plan. Some issues are truly urgent, other are not. Learn to be proactive, not reactive.

2) Too long on the phone

There are two scenarios: Clients who love a chit chat that have nothing to do with business and prospects who continue to talk after setting the time, date and place for a face to face meeting. All this chatting is taking up your time and costing you money. Building rapport is critical in relationship building but define a barrier, stick to it and defend it. "I'll let you get on" or " We could go on all day" can end a call positively with an existing client. With a new prospect, keep in mind that the longer you keep talking once you have established that first appointment, the bigger the risk of losing that meeting.

 3) Bad location management/planning

Your face to face meeting is set and ready to go. You have a professional obligation to try and set other appointments within the same town, city or area. Why waste your time driving around when you could be using that opportunity to see another prospective or existing client close by.

 4) Monitor Your Time

To help you manage your own selling time, you must understand your own prospecting and selling ratios with a goal of constantly improving them. For example, if you make 25 calls a day to book your first appointment, and if possible, with little effort, you can improve your calling skill to reduce that number of calls to just 10 before you land that first meeting then you have just won an extra hour that can be put back into your selling!

 5) Cheating yourself

Remember that report which took you nearly two hours to put together? You know, the one that could have been finished in half an hour? How about all that research you did on that company and then never picked up the phone? You weren't cheating anyone but yourself. That time could have been spent meeting clients, setting up new prospects or closing deals! 'Minute by minute' can very quickly turn into 'day by day'. Always ask yourself, is this the right time to be doing this task and never forget you can't make up for lost time!

Ultimately companies can no longer afford to pay for your salary if you’re not hitting and exceeding your targets. If you feel that time is always against you then we hope these tips can help you get back on track. Check out our SPQ*Gold package for more information about how you can maximise your sales team performance.


Säljare får allt mindre tid till att sälja. De åläggs allt fler arbetsuppgifter. Deras säljhinder ökar som skapar än mer ursäkter för att inte producera. Vissa saker återkommer dock alltid igen.

Read more »

Contacts 1 contact

Christer har arbetat tillsammans med Dr M Belbin sedan 1991... Show more

About BelBin Assessment

Vi erbjuder verktyg och koncepts baserade på vetenskaplig forskning för de som har behov av att utveckla ledningsgrupper och/eller säljorganisationens produktivitet.

Företaget består idag av tre personer och närmare 500 licensierade konsulter som arbetar med tester, verktyg och koncepts utvecklade av Belbin Assocciates i England baserat på Dr M Belbins forskning om "Vinnande management team" och på George W Dudley och Shannon Goodson pågående forskning om kontakthinder som när det drabbar säljare kallas Sales Call Reluctance - Säljhinder och som påverkar förmågan att generera nya affärer och intäkter. Tillsammans genomför vi ett stort antal konsultuppdrag där vi ökar produktiviteten på t ex it-avdelningar är bästa resultate hitills är 100% och när det gäller säljavdelningar ökar intäkterna från 15-900% hos företag där personlig försäljning är metoden för att få till affärer.
I Sverige genomförs dessa uppdrag av licensierade konsulter från olika konsultbolag och BelBin Svenska AB:s kunder är huvudsakligen interna tränare % konsulter eller olika konsultbolag som arbetar med utveckling av säljstyrkan eller arbetar med teamutveckling i företag.
Utanför Sverige i Finland, Norge, Danmark och Estland går vi via en samarbetspartner och i resten av Europa mellan England och Grekland levererar vi själva från och med 2011.

Address

  • BelBin Assessment
  • T10 F19
  • TP01 Tigne Point Malta
  • Malta
  • Our homepage

Links