Skip to main content

Bemannia enda bemanningsföretag som skriver avtal med Stockholms läns landsting inom samtliga kategorier

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 09:15 CEST

Stockholms läns landsting har genomfört en upphandling av bemanningstjänster inom administration, ekonomi och HR. Bemannia är det enda företag som skriver avtal med Stockholms läns landsting inom samtliga kompetensområden. Ramavtalet kommer att gälla till och med 2014-06-30 med möjlighet till förlängning i upp till två år på beställarens begäran.

”Det här visar på Bemannias bredd i olika kompetensområden och kompetensnivåer. Jag är mycket nöjd med vår framväxt inom de berörda områden och att vi får möjlighet att kunna erbjuda Stockholms läns landsting vår kompetens”, säger Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group.

Upphandlingens tre olika kompetensområden – Administration, Ekonomi och HR innefattade två delområden, chefer och personal inom. Bemannia lämnade anbud inom alla kompetensområden och dess delområden och blev rangordnade inom samtliga. Det inkom totalt anbud från 25 olika bemanningsföretag och konkurrensen var hård vilket ledde till att namnkunniga bolag som Adecco, Perido, Jurek, Wise och TNG lyckades inte få något avtal alls.

Källa

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post:
vd@bemannia.se
Telefon: 0771-845 300
Hemsida:
www.bemannia.se  
Facebook:
www.facebook.se/bemannia
Press: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bemannia    


Om Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Sedan tidigare har Bemannia ramavtal med 34 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen och Akademikerna. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 30 år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy