T4cxz6eqvrjgr6smjylj

Kommentar till regeringens budgetproposition: Glädjande att regeringen gör anställningsstöden användbara för bemanningsföretag

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 12:59 CEST

Bemannings- och rekryteringsföretags spetskompetens är att matcha rätt person till rätt jobb. Våra medlemmar matchar människor i jobb varje dag. Bemanningsföretagen vill ta större ansvar för integrationen på arbetsmarknaden och för de som söker sig till Sverige. Därför noterar vi med glädje att regeringen lyfter fram bemanningsföretag och matchningsaktörer i höstens budgetproposition.

Media no image

Lars Forseth får Bemanningsföretagens Upplysningspris år 2017

Nyheter   •   Maj 24, 2017 10:58 CEST

Igår delade Bemanningsföretagens förbundsdirektör, Ann-Kari Edenius ut Bemanningsföretagens utlysningspris till Lars Forseth. Lars Forseth är VD för ManpowerGroup och har varit ordförande i Bemanningsföretagens styrelse i cirka tolv år.

Motiveringen lyder:

”Med stort engagemang och stor uthållighet har Lars Forseth arbetat för att öka kunskapen om och förståelsen för bemanningsbranschen. I mer än tio års tid (2005-2017) har Lars varit ordförande i bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. I den rollen har Lars Forseth hållit samman och utvecklat en ständigt växande bransch, lika mångfacetterad som den svenska arbetsmarknaden. Bemanningsföretag har idag en naturlig roll på arbetsmarknaden, både som affärspartner och som en attraktiv arbetsgivare.”

Under Lars Forseths ordförandeskap har Bemanningsföretagen infört obligatorisk auktorisation, a-kassan har blivit tillgänglig för bemanningsanställda, bemanningsdirektivet har införts i form av den svenska uthyrningslagen och branschen är fullt integrerad i den svenska modellen med kollektivavtal för alla medarbetare.

- Lars har företrätt Bemanningsföretagen i många olika sammanhang – politiska, i möten mellan fack-arbetsgivare, rena branschfrågor – alltid med branschens långsiktigt bästa i fokus. Parallellt med detta har Lars lett ett framgångsrikt arbete inom ManpowerGroup, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

- Lars har varit längre i branschen är förbundet Bemanningsföretagen har existerat. Hans kunskap och kontakter är en stor tillgång för branschförbundet och vi är glada att han sitter kvar i styrelsen när han nu lämnar ordförandeposten, säger Ann-Kari Edenius.

Det är sjunde året i rad som Bemanningsföretagen genom Upplysningspriset lyfter fram en person som ökat kunskapen om och förståelsen för branschen

Igår delade Bemanningsföretagens förbundsdirektör, Ann-Kari Edenius ut Bemanningsföretagens utlysningspris till Lars Forseth. Lars Forseth är VD för ManpowerGroup och har varit ordförande i Bemanningsföretagens styrelse i cirka tolv år.

Läs vidare »
Vymvptgyhwvsmgit2rrv

Göran Hägglund ny ordförande i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 11:01 CEST

Göran Hägglund blir ny ordförande i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd från den 1 januari, 2018. Han efterträder Erik Åsbrink som lämnar uppdraget efter 9 år. Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd granskar ansökningar om auktorisation och ger förslag på beslut till Bemanningsföretagens styrelse, som sedan beslutar om auktorisationen ska beviljas.

Wilgoic0mw2d7yasuatw

Kostnadseffektivt med inhyrda medarbetare – Kommentar till SVT Rapports reportage

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 14:01 CEST

Vårdbehovet i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som det råder akut kompetensbrist. Landstingen brottas med arbetsmiljöfrågor som övertider och utbrändhet. Inhyrd kompetens är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla vård, men vissa offentliga upphandlingar är bristfälliga och landstingen har inte handlat upp rätt mix av leverantörer och kompetens.

Wilgoic0mw2d7yasuatw

Öppet brev till socialminister Annika Strandhäll

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 13:37 CEST

I SVT den 26/9 uttalade socialminister Annika Strandhäll om bemanningsföretag: "Landstingen måste vara solidariska med varandra i att bryta ryggraden på hyrbranschen."

Phbrdmbuf9cvxofrnnxw

Bemanningsföretagen bidrar till att nyanlända etableras på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 11:48 CEST

Högkonjunkturen bidrar till att såväl bemanning, omställning och rekrytering fortsätter att öka under andra kvartalet 2017 med 11,6 procent jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen i branschen speglar en pågående högkonjunktur, med brist på kompetens och svårigheter att rekrytera. Kompetensbristen är särskilt synligt inom hälso- och sjukvården.

Q4jdikmcugexeqlpiiee

Kommentar till regeringens förslag till ett förenklat anställningsstöd till arbetsgivare som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 14:43 CEST

Bemanningsföretagen välkomnar regeringens rensning bland de stödformer som finns för de som står långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanlända. Branschen ser att subventioner kan fungera väl om de görs tillgängliga. Idag är de anställningsstöd som finns inte åtkomliga för dem. Ylva Johansson uttalande om att hon inte utesluter att stöd kan gå andra vägar än via Arbetsförmedlingen är därför bra.

F16rxs1k1xt3lbxzwygq

Auktoriserade bemanningsföretag skapar trygghet i vården

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 14:57 CEST

Idag har vi läst hur landstinget i Örebro riskerar att förlora en leverantör av vårdtjänster till följd av bolagets ekonomiska problem. Det är en allvarlig situation som hotar patientsäkerheten. Företaget är inte medlem i Bemanningsföretagen och saknar auktorisation, något vi anser är en förutsättning för att landstingen ska kunna driva en trygg och säker verksamhet för patienter och medarbetare

Media no image

Välkommen till Bemanningsföretagens seminarier i Almedalen 2017

Nyheter   •   Jun 14, 2017 14:57 CEST

Den 3, 4, och 5 juli kl. 11:00-11:45 kommer Bemanningsföretagen hålla seminarier i Almedalen. Tillsammans med Almega kommer vi finnas på Hästgatan 10.

Under rubriken Future of work diskuterar vi tillsammans med opinionsbildare, politiker och andra intressenter hur framtidens arbetssätt påverkar individ, företag och samhälle, hur offentlig sektor måste agera för att säkra kompetensförsörjningen och hur vi tillsammans med arbetsmarknadens aktörer ställer om Sverige.

Se nedan för mer detaljerat program eller läs mer här.

Välkomna!

Måndagen den 3 juli 11:00-11:45: Future of Work – vad innebär framtidens arbetssätt för individen, arbetsgivaren och samhället?

Framtidens arbetssätt är redan här och förändringen går snabbt. Hur påverkas vi av de strukturella förändringarna inom arbetslivet: teknik, demografi, globalisering, nya produktionsmönster, ökningen av efterfrågeekonomin, men också människors nya förväntningar när det gäller jobb och karriär?

Medverkande:

 • Annemarie Muntz, ordförande WEC, Global director Public Affairs Randstad
 • Lisa Pelling, utredningschef tankesmedjan Arena Idé
 • Siri Steijer, arbetsmarknadsfrågor Timbro
 • Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF
 • Philip Botström, förbundsordförande SSU
 • Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
 • Linda Nordlund, moderator

Läs mer här.

Tisdag 4 juli 11:00-11:45: Rätt rekrytering - vem kan hjälpa offentlig sektor?

Kommuner och landsting kämpar med att attrahera och behålla motiverade och kompetenta medarbetare. Samtidigt finns det experter på kompetensförsörjning som sällan anlitas av offentlig sektor.

Medverkande:

 • Agneta Jöhnk, chef avd. arbetsgivarpolitik SKL
 • Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd SLL
 • Helen Curry, VD Encia hälsomottagningar
 • Jacob Lundberg, VD Adecco
 • Elin Hultman, VVD Industrikompetens
 • Eva Domanders, ordf. Bemanningsföretagen, VD Rent a Doctor Rent a Nurse
 • Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
 • Linda Nordlund, moderator

Läs mer här.

Onsdag den 5 juli 11:00-11:45: Hur ställer vi om Sverige?

Vi behöver tänka för att så många som möjligt kan gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Hur kan vi snabbt och effektivt få de personer som står längst från arbetsmarknaden till jobb?

Medverkande:

 • Lars Calmfors, professor internationell ekonomi IIES
 • Sven-Olov Daunfelt, professor i nationalekonomi
 • Jennie Nilsson (S), Ordförande näringsutskottet
 • Mathias Wahlsten, Chef tjänster och program, Arbetsförmedlingen
 • Maria Mattsson Mähl, VD AlphaCE
 • Monica Längbo, HR-Direktör ManpowerGroup
 • Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
 • Linda Nordlund, moderator

Läs mer här.

Den 3, 4, och 5 juli kl. 11:00-11:45 kommer Bemanningsföretagen hålla seminarier i Almedalen. Tillsammans med Almega kommer vi finnas på Hästgatan 10.

Läs vidare »
Media no image

Med anledning av Arbetsmiljöverkets pågående granskning

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 10:25 CEST

Vi har tidigare välkomnat den granskning av bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomför. Samtidigt har vi i samtal med myndigheten påtalat problem i hur statistiken både beskrivs och rapporteras. Ett problem som nu blivit än tydligare.

Arbetsmiljöverkets granskning pågår och gör så året ut. Än så länge finns inga analyserade resultat att ta fasta på, inga slutsatser om varför arbetsolyckor sker. Däremot finns ett stort antal teorier och arbetsteser som granskningen eventuellt kommer kunna förkasta eller bekräfta. Samtidigt väljer Arbetsmiljöverkets nationella samordnare av inspektionen att dra slutsatser under pågående utredning. Något vi ställer oss kritiska till.

- Våra medlemmars viktigaste resurs är deras medarbetare, och företagen tar arbetsmiljöarbetet på största allvar. Olyckor som sker på arbetsplatsen är knutna till arbetsplatsen, inte anställningsformen. Det är också det enda inspektionen med säkerhet kan fastställa, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

- Sättet Arbetsmiljöverket väljer att ta fram sin statistik blir därför missvisande. Vi förväntar oss mer av myndigheten, med stora resurser och stort ansvar. Något vi har bett om att få diskutera både med ansvarig minister, Ylva Johansson, samt Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem. Än så länge har vi inte fått något svar, säger Ann-Kari Edenius.

Bemanningsföretagen arbetar aktivt med att förtydliga det dubbla ansvaret, dvs det ansvar som både bemanningsföretaget och det inhyrande företaget har. Redan nu pågår ett partsgemensamt arbete för att stärka konsultrollen samtidigt som vi tillsammans med våra medlemmar verkar för att säkra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets mål måste vara att säkra att så få olyckor som möjligt sker på alla arbetsplatser. Och visar den pågående granskningen strukturella problem kommer vi givetvis agera därefter. Men vi förväntar oss att granskningen gör det möjligt att förstå hur alla arbetsgivare kan bli bättre på att hantera de problem som kvarstår. Just nu verkar vi inte nå det målet.

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Vi har tidigare välkomnat den granskning av bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomför. Samtidigt har vi i samtal med myndigheten påtalat problem i hur statistiken både beskrivs och rapporteras. Ett problem som nu blivit än tydligare.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • pocaritfnceknohvnatarp.kycvbykitbxzh@almkbfoega.se
 • +46 76 525 88 17

 • Presskontakt
 • Förbundsdirektör
 • Presskontakt
 • goansdrkn-karivhknvn.enkdenivfzgus@almsiega.se
 • +46 70 992 49 20

Om Bemanningsföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom uthyrning, omställning och rekrytering

Bemanningsbransch satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Adress

 • Bemanningsföretagen
 • Sturegatan 11
 • 102 04 Stockholm

Besök Almegas pressrum