Media no image

Med anledning av Arbetsmiljöverkets pågående granskning

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 10:25 CEST

Vi har tidigare välkomnat den granskning av bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomför. Samtidigt har vi i samtal med myndigheten påtalat problem i hur statistiken både beskrivs och rapporteras. Ett problem som nu blivit än tydligare.

Arbetsmiljöverkets granskning pågår och gör så året ut. Än så länge finns inga analyserade resultat att ta fasta på, inga slutsatser om varför arbetsolyckor sker. Däremot finns ett stort antal teorier och arbetsteser som granskningen eventuellt kommer kunna förkasta eller bekräfta. Samtidigt väljer Arbetsmiljöverkets nationella samordnare av inspektionen att dra slutsatser under pågående utredning. Något vi ställer oss kritiska till.

- Våra medlemmars viktigaste resurs är deras medarbetare, och företagen tar arbetsmiljöarbetet på största allvar. Olyckor som sker på arbetsplatsen är knutna till arbetsplatsen, inte anställningsformen. Det är också det enda inspektionen med säkerhet kan fastställa, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

- Sättet Arbetsmiljöverket väljer att ta fram sin statistik blir därför missvisande. Vi förväntar oss mer av myndigheten, med stora resurser och stort ansvar. Något vi har bett om att få diskutera både med ansvarig minister, Ylva Johansson, samt Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem. Än så länge har vi inte fått något svar, säger Ann-Kari Edenius.

Bemanningsföretagen arbetar aktivt med att förtydliga det dubbla ansvaret, dvs det ansvar som både bemanningsföretaget och det inhyrande företaget har. Redan nu pågår ett partsgemensamt arbete för att stärka konsultrollen samtidigt som vi tillsammans med våra medlemmar verkar för att säkra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets mål måste vara att säkra att så få olyckor som möjligt sker på alla arbetsplatser. Och visar den pågående granskningen strukturella problem kommer vi givetvis agera därefter. Men vi förväntar oss att granskningen gör det möjligt att förstå hur alla arbetsgivare kan bli bättre på att hantera de problem som kvarstår. Just nu verkar vi inte nå det målet.

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Vi har tidigare välkomnat den granskning av bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomför. Samtidigt har vi i samtal med myndigheten påtalat problem i hur statistiken både beskrivs och rapporteras. Ett problem som nu blivit än tydligare.

Läs vidare »
Media no image

Högkonjunktur, kompetensbrist och omställningsbehov – bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 09:17 CEST

Bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet och i alla yrkeskategorier. Tillväxten är närmare 19 procent jämfört med samma period förra året. Det visar sammanställningen av omsättningen i bemanningsbranschen under första kvartalet 2017.

Det affärsområde som ökade mest var Rekrytering, med 21,6 procent medan Uthyrning ökade med 19,6 procent och Omställning med 19,1 procent.

- Statistiken speglar det rådande läget på arbetsmarknaden. Det är högkonjunktur och såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn har svårt att rekrytera den kompetens som behövs. Då tar man hjälp av bemanningsföretag som har starka nätverk, kandidatbaser och egna medarbetare som kan matchas mot arbetsgivarnas behov, såväl i privat som offentlig sektor. Man kan också ofta motivera arbetsgivaren att prova någon som man kanske i tänkt sig i första hand. Många gånger faller det väl ut eftersom bemanningsföretagen har den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra en bra matchning, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

Att tillgodose efterfrågan på specialister blir också ofta en uppgift för bemanningsföretagen liksom det viktiga arbetet att hjälpa människor i utanförskap in på arbetsmarknaden.

Omställning är nu det näst största affärsområdet inom Bemanningsföretagen. Företagen inom omställningsområdet gör ett värdefullt arbete som ger människor möjlighet att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning samtidigt som arbetsgivarnas efterfrågan tillgodoses. Fler människor får möjlighet att komma till sin rätt och fler företag får tillgång till kompetens. Ett mycket viktigt arbete som bemanningsföretag över hela landet bidrar till, nu när en stor grupp nyanlända står på tröskeln till arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet och i alla yrkeskategorier. Tillväxten är närmare 19 procent jämfört med samma period förra året. Det visar sammanställningen av omsättningen i bemanningsbranschen under första kvartalet 2017.

Läs vidare »
Fl7jfqbnxfficba6ca6j

Lars Forseth får Bemanningsföretagens Upplysningspris år 2017

Nyheter   •   Maj 24, 2017 10:58 CEST

Igår delade Bemanningsföretagens förbundsdirektör, Ann-Kari Edenius ut Bemanningsföretagens utlysningspris till Lars Forseth. Lars Forseth är VD för ManpowerGroup och har varit ordförande i Bemanningsföretagens styrelse i cirka tolv år.

Wilgoic0mw2d7yasuatw

Eva Domanders utses till ny ordförande i Bemanningsföretagens styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:35 CEST

Under gårdagens årsmöte valdes Eva Domanders till ny ordförande i styrelsen för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Eva har lång och gedigen erfarenhet från branschen och går nu från styrelseledamot till ordförande.

Media no image

Bemanningsföretagen och LO-förbunden har tecknat kollektivavtal inom märket på 6,5 procent tom den 30 april 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 18:21 CEST

Idag tecknade Bemanningsföretagen och LO-förbunden ett treårigt avtal med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %, i enlighet med märket på övriga arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen är en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden, fullt integrerad i den svenska modellen. Nästan alla arbetsgivare inom bemanningsbranschen omfattas av kollektivavtal. Företagen inom branschen garanterar arbetsgivare väl fungerande verksamheter samtidigt som den skapar fler arbetstillfällen. Till exempel anställer bemanningsbranschen nästan dubbelt så många utlandsfödda som övriga arbetsmarknaden totalt.

- Bemanningsföretagen bidrar till att fler personer kommer till sin rätt på arbetsmarknaden. Därför är det glädjande att Bemanningsföretagen och samtliga 14 LO-förbund är överens om ett avtal som både håller sig inom märket och sträcker sig över tre år, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

- Förhandlingarna har varit komplicerade och dragit ut på tiden och vi kommer att utvärdera avtalskonstruktionen framöver. Bemanningsavtalets lönekonstruktion försvårar förhandlingarna på många sätt. Det är t ex det enda avtalet på svensk arbetsmarknad som tecknas med samtliga LO-förbund, säger Ann-Kari Edenius.

Avtalet berör cirka 60 000 personer och omfattar bland annat:

 • Slopad företrädesrätt till återanställning vid nyanställningar omfattande maximalt 14 kalenderdagar.
 • Extra pensionsavsättning för alla anställda, även de som är under 25 år och från första intjänade kronan. Avsättningen är 0,4 % under avtalsperioden.
 • Överenskommelse avseende reskostnadsersättning för uthyrning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundets kollektivavtalsområden.
 • Partsgemensam arbetsgrupp avseende arbetsmiljöfrågor.

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Läs vidare »
Media no image

Bemanningsföretagen och Unionen har tecknat avtal inom märket

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 14:21 CEST

Idag har Bemanningsföretagen och Unionen träffat nytt kollektivavtal. Avtalet löper över tre år och håller sig inom märket på 6,5 procent.

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Läs vidare »
Media no image

Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden underlättar för nyanlända akademiker att komma till jobb

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 15:37 CEST

Idag har Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden träffat nytt kollektivavtal. Avtalet löper över tre år och håller sig inom märket på 6,5 procent. För att främja och påskynda nyanlända akademikers insteg på arbetsmarknaden omfattar även avtalet en tidsbegränsad anställning för gruppen nyanlända akademiker.

- Det ligger i båda parters intresse att underlätta för nyanlända akademiker att snabbare komma till jobb. Det stöttar både företagens kompetensförsörjning samtidigt som det hjälper individerna att snabbare komma till sin rätt på arbetsmarknaden, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

- Bemanningsbranschen gör redan mycket för att få nyanlända i jobb. Vi har tillsammans med Bemanningsföretagen tagit fram ett regelverk för att ytterligare underlätta för nyanlända akademiker att komma i arbete inom sitt yrkesområde. Vi ska även utvärdera regelverket för nyanlända akademiker och, vid behov, föreslå ytterligare regeländringar som kan hjälpa nyanlända akademiker att snabbare komma till jobb, säger Lars Garnefält, branschansvarig för Akademikerförbunden.

Den tidsbegränsade anställningen är som längst 24 månader och kan träffas med en tjänsteman som är nyanländ akademiker och som vid anställningens tillträde ansökt om uppehållstillstånd eller beviljats uppehållstillstånd i Sverige sedan högst 36 månader. Den nyanlända akademikern ska ha motsvarande 180 högskolepoäng från studier i annat land och/eller i Sverige.

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Läs vidare »
Media no image

Carina Kit ny kommunikationschef på Bemanningsföretagen

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 14:30 CEST

Carina Kit har en lång och gedigen bakgrund inom kommunikation och påverkan. Den 19:e juni börjar hon som kommunikationschef på arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Carina kommer närmast från ÅF där hon ansvarat för att utveckla, implementera och driva ÅFs hållbarhetsarbete. Det kombinerat med hennes tidigare erfarenheter från kommunikationsarbetet inom både Telge AB och DeLaval (eller Tetra Laval-koncernen) ger en bredd som behövs för att vara med och driva utvecklingen av bemanningsbranschen.

Carina har bland annat haft roller som PR-manager och projektledare samt drivit påverkansprojekt både på global och lokal nivå. Carina har varit med och startat upp en kommunikationsavdelning med fokus på integrerad kommunikation och medverkat till två nomineringar i Spinn och Stora PR-priset. Hon har väldokumenterad erfarenhet från att skapa arenor där opinionsbildare från olika discipliner möts.

- Carina jobbar både strategiskt och operativt och har med hjälp av både traditionell och digital kommunikation arbetat med omfattande och svåra frågor. Våra medlemmar verkar på en komplex marknad i en svårkommunicerad miljö så den erfarenhet och kunskap som Carina besitter är ett perfekt tillskott för att både förtydliga och utveckla det Bemanningsföretagen står för, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör i Bemanningsföretagen.

- För mig är det viktigt att jobba med frågor som gör skillnad och som bidrar till samhällsnytta. Bemanningsföretagens arbete medverkar till att människor får jobb och försörjning samtidigt som de gör det enklare för företag att hitta rätt kompetens och en möjlighet att växa. Jag ser mycket fram emot att vara en del av det arbetet, säger Carina Kit.

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Den 19:e juni börjar Carina Kit som kommunikationschef på Bemanningsföretagen.

Läs vidare »
N55s2mj6txewrbdakzwv

7 videoklipp från integrationsseminariet

Blogginlägg   •   Nov 10, 2016 14:25 CET

Videoklipp från Bemanningsföretagens integrationsseminarium den 26 oktober. Presentationer och diskussioner med medlemsföretag och inbjudna politiker.

Zgpv6vogedlc4apw6eqn

Matchning i verkligheten - medlemsföretagens erfarenheter av dagens arbetsmarknadspolitiska flora

Blogginlägg   •   Sep 06, 2016 13:51 CEST

Här sammanfattas tio slutsatser om matchning, arbetsförmedling och politiska åtgärder sammanställda direkt från våra medlemsföretags erfarenheter. Punkterna bygger på intervjuer med våra medlemsföretag och inkomna synpunkter från dem. Vi söker ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen, med tydligare regler, fler och bättre upphandlingar och enklare stödåtgärder som våra företag kan utnyttja.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Förbundsdirektör
 • Presskontakt
 • ann-kabgshjdriutryyk.einmcykdenifzusfm@atipdlmursmnnega.se
 • +46 70 992 49 20

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • jhcharwwlottide.mornhymyersfsteiivtbgpiexjn@almeurmqga.se
 • +46 705 43 91 88

Om Bemanningsföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom uthyrning, omställning och rekrytering

Bemanningsbransch satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Adress

 • Bemanningsföretagen
 • Sturegatan 11
 • 102 04 Stockholm

Besök Almegas pressrum