Skip to main content

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

7 videoklipp från integrationsseminariet

7 videoklipp från integrationsseminariet

Blogginlägg   •   Nov 10, 2016 14:25 CET

Videoklipp från Bemanningsföretagens integrationsseminarium den 26 oktober. Presentationer och diskussioner med medlemsföretag och inbjudna politiker.

Matchning i verkligheten - medlemsföretagens erfarenheter av dagens arbetsmarknadspolitiska flora

Matchning i verkligheten - medlemsföretagens erfarenheter av dagens arbetsmarknadspolitiska flora

Blogginlägg   •   Sep 06, 2016 13:51 CEST

Här sammanfattas tio slutsatser om matchning, arbetsförmedling och politiska åtgärder sammanställda direkt från våra medlemsföretags erfarenheter. Punkterna bygger på intervjuer med våra medlemsföretag och inkomna synpunkter från dem. Vi söker ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen, med tydligare regler, fler och bättre upphandlingar och enklare stödåtgärder som våra företag kan utnyttja.

Bemanningsgalan 6 år

Bemanningsgalan 6 år

Blogginlägg   •   Mar 22, 2016 11:18 CET

Efter 6 år kan Bemanningsgalan med all rätt kallas ”årlig”. I maj är det återigen dags att ägna en kväll åt att fira branschen tillsammans med medlemmar och andra intresserade gäster. Som vid alla andra galatillfällen värda namnet delar Bemanningsföretagen även ut ett pris under kvällen till någon som på ett eller annat sätt gjort sig förtjänt av att uppmärksammas.

Bemanningsbranschen erbjuder trygg rörlighet

Bemanningsbranschen erbjuder trygg rörlighet

Blogginlägg   •   Feb 18, 2016 14:39 CET

Med bemanningsbranschen föddes en modern HR-lösning som fått större betydelse när fler och betydligt mer oförutsägbara parametrar än väder och säsong påverkar arbetskraftsbehovet. Men det är inte bara för arbetsgivarna som bemanning blir allt viktigare. På den globalt konkurrensutsatta arbetsmarknaden står bemanningsbranschen för trygghet och skyddad rörlighet för de anställda.

Lagförslag speglar förlegad syn på rekrytering

Lagförslag speglar förlegad syn på rekrytering

Blogginlägg   •   Feb 16, 2016 12:50 CET

Att rekrytera fel kan bli en kostsam historia och till och med avgörande för ett företags framgång eller förfall – eller kanske till och med en säkerhetsrisk. Under våren lanserar Bemanningsföretagen en auktorisation för rekryteringsspecialister som synliggör och validerar rekryteringens ädla konst. Förhoppningsvis lagstiftar inte regeringen parallellt bort ett viktigt verktyg för professionen.

Arbetsmarknaden möter delningsekonomin

Arbetsmarknaden möter delningsekonomin

Blogginlägg   •   Feb 11, 2016 07:30 CET

Låt oss dela gigen gemensamt efter behov! Det rör sig inte om rockband som fördelar spelningarna sinsemellan alltefter vad publiken önskar. I verkligheten handlar det om centrala begrepp i arbetslivsdiskussionen idag: Sharing economy, on-demand economy och gig economy. Dessa ekonomiska aktivitet skiljer sig åt, men har också mycket gemensamt. Och de för med sig förändringar var helst de drar fram.

God omställning förädlar arbetsmarknaden

God omställning förädlar arbetsmarknaden

Blogginlägg   •   Feb 02, 2016 10:45 CET

Att ofrivilligt bli av med sitt jobb är för de flesta ett hårt slag som också kan drabba hälsan. Det finns system som ska hjälpa och stödja den drabbade både ekonomiskt och rent praktiskt, exempelvis a-kassa och hjälp med omställning. Företag och fack kan välja leverantör tillsammans, men den uppsagde kan också begära att få hjälp av en särskild leverantör – ett auktoriserat omställningsföretag.

Integrationsavtal biljetten till sysselsättning för utlandsfödda

Integrationsavtal biljetten till sysselsättning för utlandsfödda

Blogginlägg   •   Jan 22, 2016 11:05 CET

För dem som står långt borta från arbetsmarknaden är bemanningsbranschen den väl dokumenterade lösningen på problemet. Med rätt förutsättningar skulle resultatet kunna vara ännu bättre, vilket individer, företag och hela samhället skulle vinna på, speciellt när många människor nu flyr till Sverige.Ett integrationsavtal är biljetten till sysselsättning för utlandsfödda.

Så förändras arbetsmarknaden av ökad individualism

Så förändras arbetsmarknaden av ökad individualism

Blogginlägg   •   Jan 12, 2016 10:15 CET

Dagens möjligheter att anpassa ditt liv i allt från att designa mönstret på dina Nike-sneakers till att få matkassen hopplockad och levererad hem till dörren påverkar oundvikligen synen på arbetslivet. Det blir mer och mer a la carte-tänkande kring vad och hur och varför en jobbar, snarare än ett dagens rätt-tänkande där samma smak och ingredienser ska passa alla.

God jul och gott nytt år önskar Bemanningsföretagen!
Trygga heltidsanställda, trygga affärer

Trygga heltidsanställda, trygga affärer

Blogginlägg   •   Dec 04, 2015 12:55 CET

I veckan har en näringslivsdignitär uttryckt oro rörande tryggheten för inhyrda och risken för affärerna vid inhyrning. Oron är obefogad. Bemanning är den tydligast reglerade branschen i Sverige och ger de anställda trygghet. Även svenskt affärsliv blir tryggt och konkurrenskraftigt med bemanningsbranschen. Utan den skulle affärsmöjligheter och arbetstillfällen försvinna utomlands.

Trygga jobb i snabb ekonomi

Trygga jobb i snabb ekonomi

Blogginlägg   •   Nov 25, 2015 12:41 CET

Allt snabbare svängningar i framförallt industrin ställer hårdare krav på snabb omställning av organisationerna. Snabb omställning betyder ofta ”oförutsägbart varierande behov av personal”. Att hyra in personal för snabba växlingarna i kompetensbehoven är klokt, ansvarstagande och skapar både affärer och arbetstillfällen.

Branschen för livets alla skeden

Branschen för livets alla skeden

Blogginlägg   •   Nov 18, 2015 13:40 CET

Drygt 167 000 personer matchades till jobb under 2014 via något av Bemanningsföretagens medlemsföretag inom personaluthyrning, omställning eller rekrytering. Några stannar ett par månader medan de studerar, andra längre. Oavsett vart i livet eller karriären man befinner sig erbjuder bemanningsbranschen insteg, utveckling och karriärnavigering bättre än någon annan bransch.

En Pyrrhusseger för Centerns Ewa-May

En Pyrrhusseger för Centerns Ewa-May

Blogginlägg   •   Nov 13, 2015 13:03 CET

​Vården rör alla, är viktig för alla. Den svenska vården har åtagit sig att ge vård åt alla, jämlikt, oavsett individ eller geografi. Vårdbemanning är en avgörande bit i det enorma pussel som kommuner och landsting dagligen ska få ihop för att fylla det åtagandet. Till min förvåning är det en ständig källa till upprördhet på nyhetssidor, debattutrymme och insändarsidor.

Nyckelfaktor på svensk arbetsmarknad

Nyckelfaktor på svensk arbetsmarknad

Blogginlägg   •   Okt 29, 2015 09:30 CET

Genom att föra samman den viktiga arbetskraften med arbetsgivare som behöver dem utgör bemanningsbranschen en inkluderande, trygg jobb- och affärsskapande nyckelfaktor på svensk arbetsmarknad.

Bemanning startspår för ungas pension

Bemanning startspår för ungas pension

Blogginlägg   •   Okt 27, 2015 11:41 CET

Dagens DN innehåller en angelägen debatt om vikten av att komma in tidigt i arbetslivet. Men författarna missar något oerhört mänskligt – många ungdomar vill faktiskt inte, orkar inte, har inte tillräckliga betyg för, eller vet inte till vad de ska utbilda sig. Att arbeta medan de funderar bygger arbetslivserfarenhet och pension-och enklaste sättet att landa det arbetet är via bemanningsbranschen

Bemanningsföretagen är snabbspåret till jobb

Bemanningsföretagen är snabbspåret till jobb

Blogginlägg   •   Okt 22, 2015 13:34 CEST

Bemanningsbranschen har stor erfarenhet av och bevisad förmåga för att fungera som vägen in på arbetsmarknaden för dem som står utanför. Den kompetensen vill branschen ställa till förfogande när behovet av arbetsmarknadsintegration nu växer med det ökade flyktingmottagandet – men det förutsätter reformtänkande.

I kärnan av arbetsmarknadens ekosystem

I kärnan av arbetsmarknadens ekosystem

Blogginlägg   •   Okt 08, 2015 09:23 CEST

Det är länge sedan branschens leverans bestod av de korta, tillfälliga inhopp ”bemanning” ofta associeras med. En mängd nya tjänster, yrkesområden och kunder har tillkommit. Branschen griper över allt fler funktioner och levererar större lösningar på arbetsmarknaden.Att befinna sig i bemanningsbranschen är alltså att befinna sig i kärnan av arbetsmarknadens ekosystem.

Global bemanningsbransch stödjer industrin

Global bemanningsbransch stödjer industrin

Blogginlägg   •   Sep 30, 2015 13:30 CEST

Redan 2005 skrev forskarna Jamie Peck, Nicholas Theodore och Kevin Ward i en forskarrapport att bemanningsbranschen hade börjat tillhöra ”de globaliserade tjänstenäringarna”. I en globalt konkurrensutsatt ekonomi som den svenska är behovet att kunna anpassa personalstyrkan avgörande för industrin. Med bemanning kombineras den avgörande lösningen med trygghet för arbetstagarna.

Så kan regeringen underlätta arbetsmarknadsetablering för nyanlända

Så kan regeringen underlätta arbetsmarknadsetablering för nyanlända

Blogginlägg   •   Sep 25, 2015 10:52 CEST

I regeringens budget för 2016 finns åter en punkt om snabbspår för integration-utan något innehåll. Bemanningsbranschen utmärker sig genom att vara den bransch som anställer flest utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Grunden finns för ett avtal med förbunden inom LO, anpassat för att förstärka nyanländas möjligheter. Nu vill vi veta vad regeringen vill bidra med.