Skip to main content

Det finns en stor marknad för omställningstjänster

Blogginlägg   •   Mar 06, 2015 13:32 CET

I SvD beskrivs utanförskapet på arbetsmarknaden och den varierande möjligheten som finns av framgångsrik hjälp att gå från ett jobb till ett annat. I SvD (2015-03-05) skriver ledarskribenten Maria Ludvigsson att ”Alla borde ha ett Trygghetsråd, Ylva!”[Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister.]

I artikeln tas framgångsrika exempel fram bland annat från utlandet och från Sverige med exemplet TRR. ”Internationella erfarenheter visar att en utveckling med mer mångfald i Arbetsförmedlingen har haft positiv effekt för personer med svag förankring på arbetsmarknaden. I Australien innebar de nya utförarna en förbättring med 50 procent i antalet förmedlade arbeten till långtidsarbetslösa. För hela arbetsmarknaden ökade antalet förmedlade arbeten med 10 procent.”

Vad som inte framkommer är att det finns en väl fungerande bransch som verkar under ordnade former med kollektivavtal och med en kvalitetsstämpel i form av auktorisation som verkar på den svenska arbetsmarknaden under lång tid; Omställningsföretag. Dessa bolag omsätter över
650 MSEK årligen.

TSL är ett annat trygghetsråd som inspirerats av utländska resultat och öppna marknader. Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalad omställningsförsäkring med syfte att underlätta för de anställda, företag och fack då företaget tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist. Allt omställningsarbete upphandlas och utförs av en många olika fristående omställningsföretag.

Varför inte överlåta flera av dessa viktiga uppdrag gå till företag som med framgång har detta som sin kärnverksamhet? Att hjälpa individer att gå från ett jobb till ett annat! För mer information se www.bemanningsforetagen.se

Vi håller helt med Maria Ludvigsson att alla borde få effektiva omställningslösningar, inte enbart de som är etablerade på arbetsmarknaden. Arbetsföremedlingen har tagit trevande steg för att öppna upp för icke etablerade personer, men det är en lång bit kvar att gå. Och de borde tas i raskare takt.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen