Skip to main content

Tillsammans för en effektiv vård

Blogginlägg   •   Maj 08, 2014 11:11 CEST

Bemanningsföretagen spelar en allt viktigare roll för en väl fungerande vård. Trots det står kostnaderna inom Landstingen för inhyrd personal för mindre än en procent av vårdkostnaden.

Mot bakgrund av vårdens ekonomiska, organisatoriska och samhälleliga behov föreslår
vi i Vårdrapport ”Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i
svensk sjukvård”
följande för att ytterligare stärka vården:

1. Att ett permanent branschråd med deltagare från Socialdepartementet, Sveriges
Kommuner & Landsting och Bemanningsföretagen upprättas för att diskutera hur
bemanningsföretag kan bistå med att lösa vårdens utmaningar och för att lägga
grunden för ett strategiskt samarbete för en effektiv vård i Sverige.

2. Att landstingen tar fram tydlig statistik över kostnaderna för
bemanningstjänster inom hälso- och sjukvården.

3. Att landstingen inkluderar kvalitet, helhetslösningar och långsiktighet i
skallkraven för sina upphandlingar av bemanningstjänster. Detta kräver även ett
tätare samarbete kring rutiner för hur sjukvårdsenheter ska använda sig av
bemanningstjänster samt att det finns sanktioner mot enheter som inte följer
ingångna ramavtal.