Skip to main content

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Inbjudan "Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete" i pdf-format

Hur arbetar rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag för att utrikes födda ska komma i arbete? Vad fungerar? Vilka verktyg saknas? Vilka slutsatser går att dra? Hur ser framtiden ut? Välkommen till ett seminarium med bemannings- och rekryteringsbranschen om de utmaningar som utrikes födda möter på väg in på den svenska arbetsmarknaden

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

Dokument   •   2016-06-16 14:36 CEST

Uppdaterade snabba fakta om auktoriserad vårdbemanning i Sverige.

Rapport första kvartalet 2016: Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb
Ny skrift från Henrik Bäckström

Ny skrift från Henrik Bäckström

Dokument   •   2016-06-02 13:56 CEST

Henrik Bäckströms nyskrivna pamflett "Det nya arbetets ekonomi" om den nya digitaliserade gränslösa arbetsmarknaden

Kvartalsrapport Q4 2015

Kvartalsrapport Q4 2015

Dokument   •   2016-03-09 11:34 CET

Industrin drar fortsatt starkt under kvartal fyra. I västra Sverige, som numera är den största regionen, ökade industribemanningen med hela 62 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Bemanningsföretagens Kvartalsrapport Q3 2015

Bemanningsbranschens utveckling för Q3, en positiv tillväxt med 15,9 procent, visar på kundföretagens behov av kompetenta medarbetare som snabbt kan börja jobba när så krävs, men också att bemanningsbranschen utvecklas i takt med det digitaliserade samhället. Bemanningsbranschens utveckling är avgörande i den globala konkurrens där kompetensförsörjning är den hårdaste nöten att knäcka.

Kvartalsrapporten Q2 2015: God kompetensförsörjning centralt för industrin

Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången ligger i ett välfungerande samarbete mellan kunder och bransch. Detta är ett måste för att den svenska, exportberoende industrin effektivt ska kunna anpassa sin produktion och konkurrera på den globala marknaden. Kvartalsrapporten hette fram till 2015 Bemanningsindikatorn.

Bemanningsindikatorn  Q3 2015 Inbromsning trots stigande konjunktur trendbrott för branschen

Under tredje kvartalet väntar sig 30 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 31 procent förväntar sig oförändrad och 38 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på minus 8. Det innebär att ökningen av efterfrågan sedan fjärde kvartalet 2014 verkar bromsa in rejält. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern

Kvartalsrapporten Q1 2015: Struktur- snarare än konjunkturförändringar

I årets första Kvartalsrapport är det strukturomvandling snarare än konjunkturläge som markeras. Bemanningsbranschen bistår kundföretagen med nya tjänster inom personalförsörjning, som Managed Service Provider, spindeln i nätet som koordinerar andra leverantörer som konsulter och specialister. Vi ser även tjänsten Recruitment Process Outsourcing, där bemanningsföretaget agerar HR-avdelning.

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågeläget hålls uppe

Bemanningsindikatorn för Q2 2015 visar att branschens efterfrågeläge ser ut att hållas uppe. Detta kan sägas till trots att industrin, som utgör en fjärdedel av branschen, haft en långsam start på året. Det handlar om strukturförvandlingar, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Bemanningsföretagens Kvartalsrapport Q4 2014
Whitepaper - Vården och bemanningsföretag

Whitepaper - Vården och bemanningsföretag

Dokument   •   2015-03-17 16:15 CET

Vården och bemanningsföretag

Vården och bemanningsföretag

Dokument   •   2015-03-17 16:13 CET

Stabil efterfrågan på moderna HR-tjänster

På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen under 4 kvartalet 2014. Samtidigt tydliggörs branschens viktiga roll. Bemanningsbranschens spetskompetens, matchning, är central på dagens arbetsmarknad. Bemanningsföretagens Kvartalsrapport hette förut Bemanningsindikatorn.

Bemanningsanställda har lika bra villkor

Bemanningsanställda har lika bra villkor

Dokument   •   2015-02-27 10:05 CET

I en debattartikel på op.se (20150224) klumpar partiledaren Jonas Sjöstedt (V) samman visstidsanställningar och inkomstskillnader mellan män och kvinnor med bemanningsbranschen. Sjöstedt har inte gjort sin läxa när det kommer till kunskapen om bemanningsbranschen, vilket leder till osakliga argument som inte för debatten i någon konstruktiv riktning.

Bemanningsindikatorn Q1 2015: Våt filt ger dödläge

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern, och anses vara en god konjunkturmätare.

Presentationsmaterial för skolungdomar

Debatt: Konkurrensverket snedvrider hyrpersonaldebatten

En debatt bör alltid utgå från korrekt och relevant fakta. Konkurrensverkets rapport Etablering och konkurrens bland vårdcentraler som landade häromdagen bidrar till en ytlig och klichéartad diskussion kring resursläkare.

Tidning Bemanningsföretagen

Tidning Bemanningsföretagen

Dokument   •   2014-11-28 10:35 CET

Tidning Bemanningsföretagen Kan även läsas via följande länk: http://multi.mediapaper.nu/?PubId=83EFED90A3E4D7C384BE29AF614B89AA

Grundinformation om bemanningsbranschen

Grundinformation om bemanningsbranschen

Dokument   •   2014-11-28 10:37 CET

Vår bransch verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Längre ner på denna sida finner du olika några olika dokument. Scrolla ner på sidan! Vill du ha en personlig kontakt är du välkommen till Hans Uhrus Näringspolitisk chef hans.uhrus@almega.se +46768950101

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.