Tags

Bemanningsföretagen

Bemanning

Arbetsmarknaden

Rekrytering

Personaluthyrning

Omställning

Whitepaper - Vården och bemanningsföretag

Whitepaper - Vården och bemanningsföretag

Dokument   •   2015-03-17 16:15 CET

Vården och bemanningsföretag

Vården och bemanningsföretag

Dokument   •   2015-03-17 16:13 CET

Stabil efterfrågan på moderna HR-tjänster

På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen under 4 kvartalet 2014. Samtidigt tydliggörs branschens viktiga roll. Bemanningsbranschens spetskompetens, matchning, är central på dagens arbetsmarknad. Bemanningsföretagens Kvartalsrapport hette förut Bemanningsindikatorn.

Bemanningsanställda har lika bra villkor

Bemanningsanställda har lika bra villkor

Dokument   •   2015-02-27 10:05 CET

I en debattartikel på op.se (20150224) klumpar partiledaren Jonas Sjöstedt (V) samman visstidsanställningar och inkomstskillnader mellan män och kvinnor med bemanningsbranschen. Sjöstedt har inte gjort sin läxa när det kommer till kunskapen om bemanningsbranschen, vilket leder till osakliga argument som inte för debatten i någon konstruktiv riktning.

Bemanningsindikatorn Q1 2015: Våt filt ger dödläge

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern, och anses vara en god konjunkturmätare.

Presentationsmaterial för skolungdomar

Debatt: Konkurrensverket snedvrider hyrpersonaldebatten

En debatt bör alltid utgå från korrekt och relevant fakta. Konkurrensverkets rapport Etablering och konkurrens bland vårdcentraler som landade häromdagen bidrar till en ytlig och klichéartad diskussion kring resursläkare.

Tidning Bemanningsföretagen

Tidning Bemanningsföretagen

Dokument   •   2014-11-28 10:35 CET

Tidning Bemanningsföretagen Kan även läsas via följande länk: http://multi.mediapaper.nu/?PubId=83EFED90A3E4D7C384BE29AF614B89AA

Grundinformation om bemanningsbranschen

Grundinformation om bemanningsbranschen

Dokument   •   2014-11-28 10:37 CET

Vår bransch verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Längre ner på denna sida finner du olika några olika dokument. Scrolla ner på sidan! Vill du ha en personlig kontakt är du välkommen till Hans Uhrus Näringspolitisk chef hans.uhrus@almega.se +46768950101

Bemanningsindikatorn Q3 2014

Bemanningsindikatorn Q3 2014

Dokument   •   2014-11-25 08:52 CET

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen?

Dokument   •   2014-06-25 00:01 CEST

Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på arbetsmarknaden ökar. Det är hög arbetslöshet, unga och utlandsfödda har svårt att hitta arbete. Samtidigt har företag och offentlig sektor svårt att finna rätt kompetens. Samtidigt växer bemanningsföretagen. Varför? Vad innebär tillväxten? Är bemanningsföretagen ett problem eller en möjlighet? Varför anlitar företag dem?

Bemanningsföretagen är kraftigaste motorn för integration på arbetsmarknaden

I en debattartikel på Sydsvenska Dagbladet (3/10 2014) skriver Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström ett inlägg om integration och arbetsmarknad. Bemanningsbranschen anställer 66 procent fler anställda utanför EU/EES-området än övriga arbetsmarknaden, och restriktioner mot branschen vore ett hårt slag mot dem som står långt från arbetsmarknaden.

Vårdrapporten

Vårdrapporten

Dokument   •   2014-05-06 00:07 CEST

Bemanningsindikatorn Q2 2014

Bemanningsindikatorn Q2 2014

Dokument   •   2014-09-15 13:20 CEST

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014. Bemanningsbranschen sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Vi möjliggör en konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet. Det har nu blivit dags att presentera statistik för årets andra kvartal.

Bemanningsbarometern – Q3 2014

Bemanningsbarometern – Q3 2014

Dokument   •   2014-08-15 08:59 CEST

Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

Bemanningsindikatorn Q1 2014

Bemanningsindikatorn Q1 2014

Dokument   •   2014-06-09 08:57 CEST

Bemanningsindikatorn Q1 2014

Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård - Vårdrapporten från Bemanningsföretagen

Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård - Vårdrapporten från Bemanningsföretagen

Vårdrapporten - kortfattad PowerPointpresentation
Informationsmaterial om bemanningsbranschen

Informationsmaterial om bemanningsbranschen

Dokument   •   2014-01-01 01:02 CET

Här nedan finns informationsmaterial om bemaningsbranschen. Vid frågor vänder du dig till Hans Uhrus Presschef Bemanningsföretagen +46768950101 hans.uhrus@almega.se

Information om bemanningsbranschen - large

Information om bemanningsbranschen - large

Dokument   •   2015-03-02 00:01 CET

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.