Skip to main content

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Kvartalsrapport Bemanningsföretagen Q4 2016
Årsrapport Bemanningsföretagen 2016

Årsrapport Bemanningsföretagen 2016

Dokument   •   2017-03-02 08:38 CET

Presentationer vid seminarium om matchning 19 dec 2016

Samtliga presentationer från talare vid Almega och Ratios seminarium om matchning i teori och praktik: Finns enklare vägar till jobb?

Jobbet som bemanningskonsult - medarbetarundersökningen 2015

Totalt genomfördes 2397 intervjuer med webbundersökning via mail av Inizio. Undersökningen genomfördes under 2015. Resultaten ligger i linje med Bemanningsföretagens tidigare medarbetarundersökningar.

Bemanningsföretagens kvartalsrapport Q3

Bemanningsföretagens kvartalsrapport Q3

Dokument   •   2016-11-29 08:27 CET

Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka under det tredje kvartalet 2016; plus sju procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6,6 miljarder kronor.

Vid vårt välbesökta seminarium om integration och arbetsmarknad i Finlandshuset i Stockholm presenterades rapporten "Vi gör det varje dag - vi sätter folk i arbete" och professor Sven-Olof Daunfeldts, HUI, forskning kring olika arbetsmarknadssektorer och integration. Här kan du ta del av hela presentationsmaterialet.

Bemanningsföretagens rapport om integration och arbete presenteras idag

Våra medlemmar besitter via sina specialistkompetenser inom bemanning, rekrytering och omställning en ojämförbar kännedom om svensk arbetsmarknad som gör dem bäst kvalificerade att lösa den uppgiften. Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete. Vi har tre viktiga förslag som skulle underlätta jobbet för företagen - och nyanlända.

Inbjudan "Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete" i pdf-format

Hur arbetar rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag för att utrikes födda ska komma i arbete? Vad fungerar? Vilka verktyg saknas? Vilka slutsatser går att dra? Hur ser framtiden ut? Välkommen till ett seminarium med bemannings- och rekryteringsbranschen om de utmaningar som utrikes födda möter på väg in på den svenska arbetsmarknaden

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

Dokument   •   2016-06-16 14:36 CEST

Uppdaterade snabba fakta om auktoriserad vårdbemanning i Sverige.

Rapport första kvartalet 2016: Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb
Ny skrift från Henrik Bäckström

Ny skrift från Henrik Bäckström

Dokument   •   2016-06-02 13:56 CEST

Henrik Bäckströms nyskrivna pamflett "Det nya arbetets ekonomi" om den nya digitaliserade gränslösa arbetsmarknaden

Kvartalsrapport Q4 2015

Kvartalsrapport Q4 2015

Dokument   •   2016-03-09 11:34 CET

Industrin drar fortsatt starkt under kvartal fyra. I västra Sverige, som numera är den största regionen, ökade industribemanningen med hela 62 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Bemanningsföretagens Kvartalsrapport Q3 2015

Bemanningsbranschens utveckling för Q3, en positiv tillväxt med 15,9 procent, visar på kundföretagens behov av kompetenta medarbetare som snabbt kan börja jobba när så krävs, men också att bemanningsbranschen utvecklas i takt med det digitaliserade samhället. Bemanningsbranschens utveckling är avgörande i den globala konkurrens där kompetensförsörjning är den hårdaste nöten att knäcka.

Kvartalsrapporten Q2 2015: God kompetensförsörjning centralt för industrin

Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången ligger i ett välfungerande samarbete mellan kunder och bransch. Detta är ett måste för att den svenska, exportberoende industrin effektivt ska kunna anpassa sin produktion och konkurrera på den globala marknaden. Kvartalsrapporten hette fram till 2015 Bemanningsindikatorn.

Bemanningsindikatorn  Q3 2015 Inbromsning trots stigande konjunktur trendbrott för branschen

Under tredje kvartalet väntar sig 30 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 31 procent förväntar sig oförändrad och 38 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på minus 8. Det innebär att ökningen av efterfrågan sedan fjärde kvartalet 2014 verkar bromsa in rejält. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern

Kvartalsrapporten Q1 2015: Struktur- snarare än konjunkturförändringar

I årets första Kvartalsrapport är det strukturomvandling snarare än konjunkturläge som markeras. Bemanningsbranschen bistår kundföretagen med nya tjänster inom personalförsörjning, som Managed Service Provider, spindeln i nätet som koordinerar andra leverantörer som konsulter och specialister. Vi ser även tjänsten Recruitment Process Outsourcing, där bemanningsföretaget agerar HR-avdelning.

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågeläget hålls uppe

Bemanningsindikatorn för Q2 2015 visar att branschens efterfrågeläge ser ut att hållas uppe. Detta kan sägas till trots att industrin, som utgör en fjärdedel av branschen, haft en långsam start på året. Det handlar om strukturförvandlingar, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Bemanningsföretagens Kvartalsrapport Q4 2014
Whitepaper - Vården och bemanningsföretag

Whitepaper - Vården och bemanningsföretag

Dokument   •   2015-03-17 16:15 CET

Vården och bemanningsföretag

Vården och bemanningsföretag

Dokument   •   2015-03-17 16:13 CET