Skip to main content

Bemanningsrapport helår 2009

Dokument   •   Feb 17, 2010 09:00 CET

Under 2009 tappade bemanningsbranschen nästan en fjärdel av sin omsättning jämfört med 2008. Den snabba nedgången som inledde första halvåret, bromsades upp under andra halvan. Sammantaget är dock nedgången kännbar.
Licens Användning i media (?)