Skip to main content

12 nya företag auktoriserade medan 3 utesluts

Nyhet   •   Jan 13, 2016 13:03 CET

Bemanningsföretagens auktorisation säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsduglighet. Auktorisationsarbetet stärker branschen som helhet och verkar för ordning och reda hos bemanningsföretagens medlemmar, och innebär även en trygghet för kunder och medarbetare.

Auktorisationen är obligatorisk för medlemskap i bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. För att kunna bli auktoriserat bemanningsföretag krävs att företaget varit verksamt i minst 12 månader. Detta innebär att det finns medlemmar i Bemanningsföretagen som ännu inte hunnit bli auktoriserade, men är på väg att bli det.

Granskningen sker i den partsammansatta auktorisationsnämnden och beslut om att auktorisation beviljas fattas av Bemanningsföretagens styrelse.

Auktorisationsbeslut

Vid senaste mötet i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd lämnades följande förslag till beslut som även 2015-12-17 fastställts av Bemanningsföretagens styrelse:

  • 12 företag beviljas auktorisation för bemanningsföretag
  • 107 företag beviljas förnyad auktorisation för bemanningsföretag
  • 8 företag beviljas förnyad auktorisation för omställningsföretag
  • 4 företag fråntas sin auktorisation för bemanningsföretag, vilket innebär att de utesluts som medlemmar i Bemanningsföretagen med omedelbar verkan
  • 3 företag får avslag på sin ansökan om auktorisation för bemanningsföretag, vilket innebär att medlemskap inte beviljas

För de nya företagen trädde auktorisationen i kraft 1 januari 2016.

Skälen till att vissa bolag får avslag på sin ansökan, fråntas sin auktorisation eller utesluts som medlemmar är oftast att de inte har ordnad ekonomi eller brister i sina ansvarsförsäkringar.

Bemanningsföretagen kommenterar inte enskilda fall och inte heller negativa beslut, det vill säga vilka bolag som fått avslag, blivit fråntagna sina auktorisationer eller uteslutna. Berörda företag är informerade.

Bifogade filer

PDF-dokument