Skip to main content

Bemanningsbranschen är meriterande för karriären säger HR-chefen Karin

Nyhet   •   Apr 28, 2014 10:08 CEST

Yrkesstolthet för mig är att utifrån min profession kunna bidra till att förbättra och utveckla företagets affärer berättar Karin Wesslén som är senior HR-Chef. Genom bemanningsbranschen har hon aktivt kunna bygga på sin kompetens och breddat sina erfarenheter.

Varje år arbetar 135 000 personer i bemanningsbranschen inom de flesta yrkesområdena. En del har ett långt uppdrag hos en uppdragsgivare, andra har uppdrag hos flera olika uppdragsgivare under olika långa perioder. Det är en bra väg till att bygga sin egen kompetens och erfarenhet. Vi har intervjuat en av dessa konsulter.

”Bemanningsbranschen är meriterande för karriären”, säger Karin Wesslén. Hennes olika uppdrag har breddat hennes kompetens avsevärt mer än om hon enbart skulle ha varit anställd hos en uppdragsgivare under motsvarande tidsperiod.

Karin har under de senaste 30 åren växlat mellan att vara anställd och att arbeta som konsult och då främst som interim HR-chef. Hennes bakgrund är en socionomexamen med påbyggnadsutbildning inom personalsocialt arbete. Hon har sedan sin examen arbetat inom HR och hon har arbetat som konsult under halva denna tid. Karin Wesslén har arbetat som konsult utifrån sitt egna bolag och ibland har uppdrag förmedlats av olika aktörer inom bemanningsbranschen.

Vad fick henne att välja att arbeta som konsult undrar jag och det var insikten av att hon såg svårigheten att inte kunna kombinera en anställning med kvalificerade uppgifter och samtidigt ha små barn som fällde avgörandet. ”Flexibiliteten i arbetsmängd, valfriheten av när och var jag vill jobba var attraktivt. Det faktum att tillgängligheten är viktigare än den fysiska närvaron var betydelsefullt för mig.”
Jag undrar vad hon ser som gör branschen i sin struktur, attraktiv och lockande och även följande svar, liksom ovan speglar en modern syn på arbete. ”Det finns en ständig möjlighet till utveckling genom att lära sig olika branscher och miljöer. Konsultrollen ger en högre grad av självständighet som i sin tur leder till ett större mått av professionalism i yrkesutövningen.” Ordet valfrihet och förmåga att kunna utföra ett arbete och stå för kvaliteten i sitt yrkesutövande genomsyrar intervjun, något som hon kan göra genom att arbeta som konsult. Ett synsätt som Karin delar med många av sina konsultkollegor.

Inte bara individers syn på arbete har förändrats till något man i högre grad än tidigare vill ska präglas av självständighet och möjlighet till utveckling. Arbetsmarknaden ser inte heller ut som den gjorde för ett antal år sedan och konjunkturerna svänger oftare och kraftigare, vilket ställer andra krav på både individer och företag som måste vara mer flexibla.

Att vara anställd i vanlig mening kan innebära en begränsning, det är inte säkert att du trivs med organisationen som även kan lida av dåliga förutsättningar, vilket är något som man sällan talar om. Karin har själv tackat nej till anställning i kundföretag vid fyra tillfällen därför att hon har ansett att förutsättningarna inte har funnits för att kunna göra ett bra arbete. Exempelvis på grund av organisationens struktur, komplicerade rapporteringsvägar, ledningsgruppens sammansättning med mera. Faktorer som är stora tids- och energitjuvar och försvårar det framåtriktade arbetet.

Att både som företag och individ kunna förändra och möta omvärldens krav är centralt för arbetsmarknaden. ”Bemanningsbranschen har kommit för att stanna. Det är en viktig kanal för många att finna antingen sin första anställning eller en ny anställning. Och den andra sidan är naturligtvis att bemanningsbranschen är viktig för företag som behöver kunna följa konjunkturer och bemanna för arbetstoppar, tillfälliga projekt etcetera.”

Till kritikerna vill Karin Wesslén säga att arbetsmarknaden har sina förutsättningar och utmaningar, och utan bemanningsbranschen skulle många få det svårare att finna ett jobb. Något som ändå måste vara målet vi alla vill uppnå!

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se