Skip to main content

Bemanningsföretagen nominerad till Årets Nyhetsrum

Nyhet   •  Dec 01, 2014 13:00 CET

Bemanningsföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom personaluthyrning, omställning och rekrytering, har nominerats till Sveriges mest prestigefyllda pris inom digital PR - Årets Nyhetsrum.

Bemanningsbranschen sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Genom branschens fler än 500 företag kan kunder i form av företag och organisationer hantera sina variationsbehov och sina organisationsförändringar samt rekrytera och ställa om personal. För arbetstagarna innebär det att trygga, riktiga jobb skapas och att påhuggsjobb trängs undan. Bemanningsbranschen är mycket ofta en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och personer med utländsk bakgrund, samtidigt som många personer, oavsett ålder, finner nya intressanta jobb och kan genomföra karriärbyten.

– Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om denna viktiga bransch, säger Hans Uhrus, näringspolitisk chef på Bemanningsföretagen, som bland annat ansvarar för kommunikation, opinionsbildning och ett ökat kunnande om bemanningsbranschen och arbetsmarknaden.

– Vi är mycket glada att vårt långsiktiga arbete har uppmärksammats på detta vis, fortsätter Hans. Genom att tillsammans med mycket kompetenta och trevliga kollegor få mejsla ut vår kommunikation och jobba systematiskt i detta arbete ökar vi kunskapen om arbetsmarknaden och vår roll i den.

– I en snabb och allt mer föränderlig värld, med nya utmaningar och möjligheter blir det allt viktigare att förstå och bemästra både teknik och mottagarnas agerande. Vad det gäller det digitala så är det främst ett sätt att tänka – och inte en teknologi.

– En väl fungerande och tillgänglig kommunikation är grunden till framgång vad det gäller ökad förståelse och acceptans, berättar Hans. Jag tror att många friktioner, oroshärdar och konflikter kan undvikas om alla parter kan hantera sin kommunikation på ett tydligt och klart vis samt att detta sker på mottagarens villkor. Det gäller i hemmet, likväl som på arbetsplatsen, i samhället i stort och smått samt på världens stora arenor. Många friktioner, både i det stora och i det lilla sammanhanget, kan minskas eller undvikas, om vi behärskar kommunikationens svåra konst, inklusive att även aktivt lyssna på varandra.

– Det är mycket stimulerande att Mynewsdesk har uppmärksammat vårt konsekventa och långsiktiga arbete med att öka kunskapen om arbetsmarknaden och vår bransch genom denna nominering, avslutar Hans.

För ytterligare information kontakta

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Näringspolitisk chef
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
0703456895
cecilia.malmstrom@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

www.bemanningsforetagen.se