Skip to main content

Personalpooler är inte bemanningsföretag

Nyhet   •  Mar 26, 2015 15:01 CET

Debattartikel i tidningen Journalisten 2015-03-26

I (tidningen) Journalistens ledare den 12 februari 2015 skriver Helena Giertta om olika företeelser och begrepp på arbetsmarknaden. Beklagligtvis finns det en viss otydlighet om vad bemanningsföretag är och hur det är att vara anställd i ett sådant. Vi ser att det är viktigt att visa på skillnaderna mellan koncerninterna bemanningspooler och bemanningsföretag.

Alla företag drivs av sin kärnverksamhet. Teknikföretagen av teknikkompetens, restaurangen av matlagningskunnande och vårdgivaren av medicinsk kompetens. Personalförsörjning eller HR, är även det en kärnkompetens. En del organisationer väljer att bygga upp sin egen HR-kompetens genom en stark och väl fungerande HR-avdelning. Andra företag väljer att överlåta huvuddelen av detta till specialister för att man ska kunna fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Sedan många år är det bemanningsbranschen i bred bemärkelse som har HR som sitt spetskompetensområde. Med uppgift att attrahera rätt person till rätt plats och att matcha organisationers behov av personal med de resurser som finns tillgängliga. Har man ett relativt kortsiktigt eller oklart behov av kompetensförstärkning så väljer man att hyra in personal, har man ett långsiktigt personalbehov så är en direktrekrytering ofta vägen fram. Ibland behöver delar av personalen finna ett nytt jobb utanför organisationen och då tar man hjälp av ett omställningsföretag.

Här finns lång historik, kvalitetssäkring genom auktorisation, kollektivavtal med parterna vilket innefattar samtliga 14 fack inom LO, med Unionen och Akademikerförbudet och med Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund.


I bemanningsbranschen finns riktiga jobb som omfattas av kollektivavtal. Lönen sätts utifrån genomsnittslöner i branschen där man jobbar, om det är på LO-området eller individuellt inom ramen för kollektivavtal för tjänstemän. De anställda har rätt till semester, semestertillägg, tjänstepension och försäkringar. Och de omfattas av LAS och MBL precis som hos övriga anställda på arbetsmarknaden. Sedan 2013 finns Uthyrnings­lagen, som gäller för de företag som inte har kollektivavtal för bemanning.

Anställnings­formerna är i grunden samma som hos alla andra arbetsgivare, vilket innebär fast/tillsvidareanställning eller tids­begränsad anställning.

Precis som i alla andra branscher är det kollektivavtalet i kombination med det egna anställningsavtalet som styr när och var individen har skyldighet att jobba. Arbetstiderna är samma för de inhyrda som för kundens anställda. De anställda har en garantilön i botten, men hur mycket man är uthyrd påverkar lönen – i positiv riktning.

Inom en del branscher väljer företagen att skapa egna pooler med personal. Dessa koncerninterna personalpooler har ingenting att göra med bemanningsföretag, mer än att de ibland helt felaktigt benämns bemanningsföretag.

Som anställd i bemanningsföretag har man tillgång till hela arbetsmarknaden. Som anställd i en koncernintern personalpool har man tillgång till koncernens arbetsmarknad.

/Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

För ytterligare information kontakta

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
+46703456968
henrik.backstrom@almega.se

Hans Uhrus
Näringspolitisk chef
+46768950101
mailto:hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
+46703456895
cecilia.malmstrom@almega.se


Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 520 medlemsföretag, varav 475 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se