Skip to main content

Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård

Nyhet   •   Maj 05, 2014 10:22 CEST

Det ökade vårdbehovet i Sverige ställer höga krav på vårdapparaten och utökade utmaningar för personalsituationen. Branschorganisationen Bemanningsföretagen lägger i Vårdrapporten – ”Tillsammans för en effektiv vård” fram ett trepunktsprogram för effektivare personalförsörjning och utökat samarbete med SKL och Socialdepartementet.

Det råder permanent personalbrist i vården, vilket hotar patientsäkerheten. För att behålla kompetenta medarbetare inom vården måste personalen erbjudas möjligheter till frihet och flexibilitet inom arbetslivet. Här kan bemanningsföretag vara ett alternativ för individen.

Bemanningsföretag tillför vården nödvändig personal för att operationer ska kunna utföras, köer kortas och vårdcentraler kunna hållas öppna. Bemanningsföretagen optimerar användningen av tillgänglig resurspersonal och förmågor över hela landet. Bolagen tillför mer personal än vad som annars vore möjligt. Samtidigt sprider individerna kunskap och kompetens från universitetssjukhus till landsbygd och vice versa.

I rapporten beskrivs hur den svenska vårdsituationen ser ut, hur ett vårdbemanningsföretag fungerar, hur landstingen använder bemanningsföretag i olika regioner samt hur det är att arbeta i ett bemanningsföretag. Och vi jämför landstingets kostnader för inhyrd och heltidsanställd läkare.

En vanlig dag arbetar 949 resursläkare hos olika vårdgivare i Sverige. I genomsnitt träffar dessa läkare 12 patienter, vilket innebär att över 11 000 patienter får träffa en läkare, varje dag. Utan resursläkare hade alltså ingen av dessa personer fått träffa en läkare.

Bemanningsföretag spelar en viktig roll genom effektiv bemanning och rekrytering. Mot bakgrund av vårdens ekonomiska, organisatoriska och samhälleliga behov föreslår Bemanningsföretagen följande:

1. Att ett permanent branschråd med deltagare från Socialdepartementet, Sveriges Kommuner & Landsting och Bemanningsföretagen upprättas för att diskutera hur bemanningsföretag kan bistå med att lösa vårdens utmaningar och för att lägga grunden för ett strategiskt samarbete för en effektiv vård i Sverige.

2. Att landstingen tar fram tydlig statistik över kostnaderna för bemanningstjänster inom hälso- och sjukvården.

3. Att landstingen inkluderar kvalitet, helhetslösningar och långsiktighet i skallkraven för sina upphandlingar av bemanningstjänster. Detta kräver även ett tätare samarbete kring rutiner för hur sjukvårdsenheter ska använda sig av bemanningstjänster samt att det finns sanktioner mot enheter som inte följer ingångna ramavtal.

Den kompletta Vårdrapporten kan laddas ner i vårt nyhetsrum eller beställas från oss i tryckt format.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se