Skip to main content

Vem har fått 1,43 miljarder kronor av landstingen?

Nyhet   •   Maj 08, 2014 16:25 CEST

Landstingen och kommuner hyrde under 2013 in vårdpersonal för 2,86 miljarder kronor, men enbart hälften av beloppet fakturerades Bemanningsföretagens medlemmar. Vem har fått 1,43 miljarder kronor av landstingen?

I Ekot (Sveriges Radio) idag (2014-05-08) belyses den bristande insynen i hur landstingen redovisar sina kostnader för inhyrd personal. Bemanningsföretagens medlemmar fakturerade 1,43 miljarder kronor för vårdbemanning 2013. SKL säger i Läkartidningen (nummer 16-17/2014 av 2014-04-15) att landstingen betalade dubbelt så mycket, 2,86 miljarder, för inhyrd personal. Vart tog resterande 1,43 miljarder kronor vägen?

Bemanningsföretagen organiserar och auktoriserar över 500 bemanningsföretag inom alla sektorer och kan konstatera att vårdbemanningsföretagen sammantaget fakturerade 1,43 miljarder kronor för uthyrda läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden, läkarsekreterare och mottagningspersonal förra året. Siffran omfattar även uthyrning till kommuner och privata vårdgivare.

– Vi skulle önska att de ansvariga inom vården redovisar de utbetalda 2,86 miljarder kronorna tydligt och transparent. Skattebetalarna har rätt att få veta vad de försvunna pengarna egentligen använts till, säger Henrik Bäckström, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Är det till andra tjänster än inhyrning av medicinsk personal? Eller till inhyrning av läkare med egen firma som jobbar extra?

Den felaktiga redovisningen gäller inte bara 2013.
2011: Landstingen redovisade 2,54 miljarder. Bemanningsbranschens företag fakturerade
0,96 miljarder.
2012: Landstingen redovisade 2,66 miljarder. Bemanningsbranschens företag fakturerade
1,3 miljarder.
2013: Landstingen redovisade 2,86 miljarder. Bemanningsbranschens företag fakturerade
1,43 miljarder.

För att fördjupa samarbetet mellan vårdgivarna och Bemanningsföretagen föreslår vi i vår Vårdrapport följande trepunktsprogram för en effektiv vård:

1. Att ett permanent branschråd med deltagare från Socialdepartementet, Sveriges Kommuner & Landsting och Bemanningsföretagen upprättas för att diskutera hur bemanningsföretag kan bistå med att lösa vårdens utmaningar och för att lägga grunden för ett strategiskt samarbete för en effektiv vård i Sverige.

2. Att landstingen tar fram tydlig statistik över kostnaderna för bemanningstjänster inom hälso- och sjukvården.

3. Att landstingen inkluderar kvalitet, helhetslösningar och långsiktighet i skallkraven för sina upphandlingar av bemanningstjänster. Detta kräver även ett tätare samarbete kring rutiner för hur sjukvårdsenheter ska använda sig av bemanningstjänster samt att det finns sanktioner mot enheter som inte följer ingångna ramavtal.

– Den svenska vården står inför stora utmaningar. Bemanningsföretagen är en del av lösningen på dessa viktiga uppgifter, avslutar Henrik Bäckström.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se