Tags

Bemanningsföretagen

Bemanning

Arbetsmarknaden

Rekrytering

Personaluthyrning

Omställning

bemanningsbranschen 76 bemanningsföretagen 74 bemanning 61 henrik bäckström 31 almega 20 inhyrda 18 bemanningsindikatorn 16 kollektivavtal 15 förbundsdirektör 14 arbetsmarknaden 13 personalinhyrning 11 personaluthyrning 10 rekrytering 10 bemanningsbarometern 9 omsättningsstatistik 9 omställning 8 bemanningsföretag 6 anställningsvillkor 5 auktorisation 4 bemanningsföretagens kritikerpris 3 kritikerpris 3 jobbcoacher 3 hyrläkare 3 arbetsmarknad 3 lo 3 bemanningsdirektivet 3 unionen 3 almedalen 3 arbetsförmedlingen 2 eu 2 pris 2 konjunktur 2 årsrapport 2 stafettläkare 2 a-kassa 2 avtalsrörelse 2 vårdbemanning 2 penetrationsgrad 2 mark levengood 2 musiktävling 2 avtal 2 eu-direktiv 2 hillevi engström 1 akademiker 1 bemanningssföretagen 1 darko davidovic 1 akademikerförbunden 1 tävling 1 sven-erik österberg 1 sverigedemokraterna 1 polisanmälning 1 konstruktiv kritik 1 sam dandemar 1 socialdemokraterna 1 arbetsförmedlingslagen 1 kritiker 1 garantilön 1 anställd 1 svt 1 avtal 2010 1 märket 1 nsd 1 jultävling 1 lika lön 1 film 1 kandidater 1 allmänna villkor 1 läkarbemanning 1 bemanningskonsulter 1 if metall 1 lo-förbunden 1 jubileum 1 tjänstemän 1 inhyrd personal 1 ekonom 1 jobbcoach 1 fredsplikt 1 lärare 1 rättighet 1 polisanmälan 1 uppdrag granskning 1 arbetsmiljö 1 bärplockare 1 arbetsmiljöverket 1 nominering 1 per bardh 1 sångtävling 1 föräldralön 1 julsånger 1 arbetsförmedling 1 prisutdelning 1 medarbetarundersökning 1 vårdinhyrning 1 ekonomer 1 uthyrningslagen 1 inhyrning 1 arbetsmarknadsminister 1 Visa alla taggar
Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 09:00 CET

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern och anses vara en god konjunkturmätare.

Bättre för inhyrda lärare genom nytt kollektivavtal

Bättre för inhyrda lärare genom nytt kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 15:00 CET

Bemanningsföretagen har träffat kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det är det första kollektivavtalet anpassat för lärare som hyrs ut av bemanningsföretag. Lärare som anställs för att hyras ut till skolor får nu samma grundvillkor som lärare anställda direkt av skolan.

Bättre matchning stärker arbetsmarknaden - Bemanningsindikatorn Q3 2014

Bättre matchning stärker arbetsmarknaden - Bemanningsindikatorn Q3 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 09:12 CET

Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar har stärkts under det senaste kvartalet, då branschen växte med 3 procent. För de anställda spelar vi en viktig roll då vi erbjuder riktiga jobb och tränger undan påhuggsjobb. Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 12:25 CET

Under fjärde kvartalet väntar sig 28 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 64 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 20 vilket innebär att företagen förväntar sig ungefär samma efterfrågeläge fjärde kvartalet som under tredje. Detta innebär att efterfrågan ligger kvar på en relativt låg nivå.

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 13:25 CEST

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014. Bemanningsbranschen sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Vi möjliggör en konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet. Det har nu blivit dags att presentera statistik för årets andra kvartal.

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 09:00 CEST

Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

Industribemanningen ökade med 33 procent visar Bemanningsindikatorn för Q1 2014

Industribemanningen ökade med 33 procent visar Bemanningsindikatorn för Q1 2014

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 09:01 CEST

Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal, + 33 procent. Även lager/logistik ökade med 15 procent. Därtill ökade vårdbemanning med 20 procent. Allt jämfört med samma period förra året.

Anja Ek vinner Bemanningsföretagens Luma-pris 2014

Anja Ek vinner Bemanningsföretagens Luma-pris 2014

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 10:00 CEST

Branschorganisationen Bemanningsföretagen delar varje år ut ett pris, Luma-priset, för att uppmärksamma en person som ”i upplysningens tjänst” bidragit till att öka kunskapen om och förståelsen för bemanningsbranschen. I år går Luma-priset till Anja Ek för sin barnboksserie om figuren Jobbman.

Bemanningsbarometern – Q2 2014 - Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge

Bemanningsbarometern – Q2 2014 - Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge

Pressmeddelanden   •   2014-05-06 09:15 CEST

Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge för bemanningsföretagen framgår av Bemanningsbarometern Q2 2014.

Bemanningsmarknaden blir allt mer komplex - Årsrapport 2013

Bemanningsmarknaden blir allt mer komplex - Årsrapport 2013

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 16:41 CET

Bemanningsbranschen går mot allt längre och mer komplexa uppdrag. I Årsrapporten över bemanningsbranschen för 2013 beskrivs hur utvecklingen för branschen varit avseende antal anställda, omsättning och penetrationsgrad.

En växande strategisk HR-partner för industri och samhälle

En växande strategisk HR-partner för industri och samhälle

Pressmeddelanden   •   2014-03-05 10:41 CET

Bemanningsbranschen är en allt viktigare del av ett väl fungerande samhälle med en konkurrenskraftig industri. Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i branschen och under sista kvartalet 2013 omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året.

36 miljoner personer jobbar i bemanningsbranschen

36 miljoner personer jobbar i bemanningsbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-02-27 15:34 CET

Bemanningsbranschen är en viktig del av en väl fungerande arbetsmarknad världen över. Branschen sysselsätter över 36 miljoner människor och omsätter 2 668 miljarder kronor. Bemanningsbranschens internationella organisation presenterar aktuella fakta om branschen.

Bemanningsbarometern – Q1 2014

Bemanningsbarometern – Q1 2014

Pressmeddelanden   •   2014-02-18 15:20 CET

Första kvartalet 2014 – fortsatt ljus framtidssyn på bemanningsmarknaden.

Media-no-image

Bakläxa för landsting – fel att hindra vårdinhyrning

Pressmeddelanden   •   2014-01-14 10:55 CET

Västra Götalandsregionen försökte försvåra inhyrning av vårdpersonal genom användande av karensregel. Detta ogillas av Förvaltningsrätten. Landstingets agerande strider både mot upphandlingsreglerna och mot bemanningsdirektivet. Därtill har karensreglerna redan avskaffats i svensk lag. Den svenska vården står inför stora utmaningar. Bemanningsföretagen är en del av lösningen på dessa uppgifter.

Media-no-image

En effektivare arbetsförmedling genom att ta till vara på branscherfarenhet

Pressmeddelanden   •   2014-01-10 13:30 CET

Arbetsförmedlingen har inhämtat synpunkter från branschens aktörer för att kunna utveckla och förbättra sina tjänster. Almega har i samarbete med bland annat Bemanningsföretagen lämnat sina synpunkter på förnyat arbetssätt och förslag till utveckling.

Bemanningsföretag – en växande nyckelfunktion på arbetsmarknaden, visar färsk statistik

Bemanningsföretag – en växande nyckelfunktion på arbetsmarknaden, visar färsk statistik

Pressmeddelanden   •   2013-12-09 09:53 CET

Det osäkra konjunkturläget innebär att företag och organisationer minskar sin personalstyrka och rekryterar mindre, men fortsätter att hyra in personal i samma utsträckning som tidigare. Detta framkommer i färsk statistik från Bemanningsföretagen, där det framgår att branschen växer.

Tryggheten för bemanningsanställda hotas

Tryggheten för bemanningsanställda hotas

Pressmeddelanden   •   2013-11-29 11:25 CET

Socialdemokraterna och LO har presenterat ett gemensamt tiopunktsprogram gällande arbetsmarknaden. Om förslagen blir verklighet skulle de dramatiskt ändra spelreglerna på arbetsmarknaden och försämra för många företag att bedriva verksamhet. Detta gäller bland annat för bemanningsföretagen, där tryggheten för 60 000 helårsanställda står på spel.

Media-no-image

Bemanningsföretagen vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 09:31 CET

Bemanningsföretagen har välkomnat och samarbetat i den granskning som Arbetsmiljöverket gjort av in- och uthyrning av arbetskraft. Arbetsmiljöverkets projektrapport innehåller många brister och felaktigheter. Bemanningsföretagen pekar i sin svarsinlaga på flera felaktigheter och lyfter fram flera konkreta förbättringsförslag samt vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden.

Bemanningsbarometern – Q4 2013

Bemanningsbarometern – Q4 2013

Pressmeddelanden   •   2013-11-04 09:03 CET

Bemanningsbarometern för fjärde kvartalet 2013 – Återhämtningen fortsätter. Starkare efterfrågan väntas under fjärde kvartalet. (Bemanningsbarometern visar vad ett stort antal bemanningsföretag anser om det rådande kvartalet och utsikter inför det nästkommande vad gäller efterfrågan och antal anställda.)

Media-no-image

Avmattningen klingar av för bemanningsbranschen

Pressmeddelanden   •   2013-09-13 07:45 CEST

Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är en lägre minskningstakt än första kvartalet. Detta innebär en avmattning av den i Q3 2012 påbörjade nedgången. Branschen fortsätter att öka i norra Sverige, och man ser även en ökning av entreprenader, det vill säga att bemanningsföretagen helt ansvarar för delar av kundens verksamhet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.