Skip to main content

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

bemanningsföretagen 86 bemanningsbranschen 74 bemanning 52 bemanningsföretagens kvartalsrapport 36 kvartalsrapporten 31 henrik bäckström 29 arbetsmarknaden 29 almega 18 inhyrda 17 kollektivavtal 16 bemanningsindikatorn 14 förbundsdirektör 13 omsättningsstatistik 9 rekrytering 8 personaluthyrning 7 omställning 7 anställningsvillkor 5 personalinhyrning 5 bemanningsföretag 5 lo 4 auktorisation 4 bemanningsföretagens kritikerpris 3 jobbcoacher 3 kritikerpris 3 almedalen 3 bemanningsdirektivet 3 bemanningsbarometern 3 hyrläkare 3 arbetsmarknad 3 unionen 3 avtal 3 avtalsrörelse 2 konjunktur 2 eu-direktiv 2 eu 2 årsrapport 2 mark levengood 2 a-kassa 2 arbetsförmedlingen 2 pris 2 vårdbemanning 2 penetrationsgrad 2 stafettläkare 2 musiktävling 2 lo-förbunden 1 jubileum 1 tjänstemän 1 fredsplikt 1 wadensjö 1 rättighet 1 arbetsmiljö 1 bärplockare 1 föräldralön 1 julsånger 1 vårdinhyrning 1 arbetsmarknadsminister 1 konstruktiv kritik 1 jobbcoach 1 uppdrag granskning 1 per bardh 1 akademikerförbunden 1 sångtävling 1 upplysningspriset 1 sam dandemar 1 nominering 1 arbetsmiljöverket 1 polisanmälan 1 lärare 1 ekonom 1 inhyrd personal 1 kvartalsrapport 1 kandidater 1 avtal 2010 1 sven-erik österberg 1 kvartalrapport 1 bemanningssföretagen 1 ekonomer 1 arbetsförmedling 1 prisutdelning 1 regeringen 1 uthyrningslagen 1 inhyrning 1 hillevi engström 1 akademiker 1 darko davidovic 1 medarbetarundersökning 1 tävling 1 sverigedemokraterna 1 polisanmälning 1 socialdemokraterna 1 arbetsförmedlingslagen 1 kritiker 1 garantilön 1 anställd 1 svt 1 märket 1 nsd 1 jultävling 1 lika lön 1 film 1 Visa alla taggar
Nytt kollektivavtal med LO-förbunden inom bemanningsbranschen

Nytt kollektivavtal med LO-förbunden inom bemanningsbranschen

Pressmeddelanden   •   2016-04-29 15:00 CEST

Bemanningsföretagen har tecknat kollektivavtal med LO-förbunden för avtalsperioden 1 maj 2016 till 30 april 2017. Avtalet berör cirka 30 000 personer. Nästan 100 procent av arbetsgivarna i bemanningsbranschen omfattas av kollektivavtal. Avtalsvärdet motsvarar totalt 2,2 %.

Ann-Kari Edenius ny förbundsdirektör i Bemanningsföretagen

Ann-Kari Edenius ny förbundsdirektör i Bemanningsföretagen

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 12:40 CEST

Vi hälsar Ann-Kari Edenius välkommen till posten som förbundsdirektör i Bemanningsföretagen. Ann-Kari tillträder den 15 augusti. Hon kommer närmast från forskningsinstitutet Ratio.

200.000 till nytt jobb via bemanningsbranschen 2015

200.000 till nytt jobb via bemanningsbranschen 2015

Pressmeddelanden   •   2016-03-17 15:17 CET

Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under 2015 till 24,9 miljarder kronor. Bemanningsföretagens medlemmars totala omsättning under 2015 uppgick till uppskattningsvis 28,6 miljarder kronor. 153.000 personer var anställda under året, varav nästan 75.000 årsanställda. Totalt erhöll 203.000 individer jobb med hjälp av bemanningsbranschen. Penetrationsgraden 1,5%.

Kvartalsrapport Q4 2015: Bemanningsbranschen följde industrin

Kvartalsrapport Q4 2015: Bemanningsbranschen följde industrin

Pressmeddelanden   •   2016-03-09 11:38 CET

Vi kan se tillbaka på ett starkt 2015. I det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 17 procent. Totalt för året ökade omsättningen med 15 procent till rekordhögsta knappa 25 miljarder för de 35 största företagen som ingår i kvartalsrapportens urval. Det är ingen tvekan om att våra företag blir allt mer av helhetsleverantörer av HR-tjänster till sina kunder.

Kvartalsrapport Q3 2015: Digitaliseringen utvecklar bemanningsbranschen

Kvartalsrapport Q3 2015: Digitaliseringen utvecklar bemanningsbranschen

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 08:00 CET

Bemanningsbranschens utveckling för Q3, en positiv tillväxt med 15,9 procent, visar på kundföretagens behov av kompetenta medarbetare som snabbt kan börja jobba när så krävs, men också att bemanningsbranschen utvecklas i takt med digitaliseringen av samhället.Bemanningsbranschens utveckling är avgörande i den globala konkurrens där kompetensförsörjning är den hårdaste nöten att knäcka.

God kompetensförsörjning centralt för industrin

God kompetensförsörjning centralt för industrin

Pressmeddelanden   •   2015-09-08 08:00 CEST

Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången ligger i ett välfungerande samarbete mellan kunder och bransch. Detta är ett måste för att den svenska, exportberoende industrin effektivt ska kunna anpassa sin produktion och konkurrera på den globala marknaden. Kvartalsrapporten hette fram till 2015 Bemanningsindikatorn.

Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 11:00 CEST

Trots ökade orderingångar i industri och tillväxt i tjänstesektorn förväntar sig bemanningsbranschen minskad efterfrågan. Den enda parameter som förändrats, och därmed den sannolikaste orsaken till de låga förväntningarna, är de ökade sociala kostnaderna för unga. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern.

Kvartalsrapporten Q1 2015: Struktur- snarare än konjunkturförändringar

Kvartalsrapporten Q1 2015: Struktur- snarare än konjunkturförändringar

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 07:30 CEST

Första Kvartalsrapporten för 2015 markerar strukturomvandling snarare än konjunkturläge. Bemanningsbranschen levererar nya tjänster till kundföretagen i fråga om personalförsörjning, som Managed Service Provider, spindeln i nätet som koordinerar andra leverantörer som konsulter och specialister. Vi ser även tjänsten Recruitment Process Outsourcing där bemanningsföretaget agerar HR-avdelning.

Professor Eskil Wadensjö årets Upplysningspristagare

Professor Eskil Wadensjö årets Upplysningspristagare

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 10:35 CEST

Bemanningsföretagen delade ikväll för femte året i rad ut sitt pris till en person som bidragit till att nyansera eller förtydliga förhållanden kring bemanningsbranschen. Mottagaren, professor Eskil Wadensjö, har en mängd utredningar och rapporter om bemanningsbranschen på sin resumé.

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågan hålls uppe trots svag industrikonjunktur

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågan hålls uppe trots svag industrikonjunktur

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 13:05 CEST

Bemanningsindikatorn för Q2 2015 visar att branschens efterfrågeläge ser ut att hållas uppe. Detta kan sägas till trots att industrin, som utgör en fjärdedel av branschen, haft en långsam start på året. Det handlar om strukturförvandlingar, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Ny modell för fackligt arbete i bemanningsbranschen och ny arbetsförmedling

Ny modell för fackligt arbete i bemanningsbranschen och ny arbetsförmedling

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 14:08 CEST

​Bemanningsföretagen har tecknat kollektivavtal med LO-förbunden för avtalsperioden 1 maj 2015 till 30 april 2016. Avtalet berör c:a 30 000 personer. Den nya modellen för fackligt arbete matchar fackens önskemål om att kunna organisera och bedriva facklig verksamhet lokalt i bemanningsföretaget.

Matchningsanställningar kräver anpassade ersättningsmodeller

Matchningsanställningar kräver anpassade ersättningsmodeller

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 20:13 CET

​Det är glädjande att regeringens utredare Anders Lago identifierat bemanning som central mekanism för att förena arbetssökande med arbetsgivare i behov av arbetskraft. Detta är ett välkommet erkännande, men min erfarenhet från bemanningsbranschen väcker viktiga frågor som måste besvaras för att uppnå bästa möjliga resultat.

Stabil efterfrågan på moderna HR-tjänster

Stabil efterfrågan på moderna HR-tjänster

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 16:42 CET

På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen under 4 kvartalet 2014. Samtidigt tydliggörs branschens viktiga roll. Bemanningsbranschens spetskompetens, matchning, är central på dagens arbetsmarknad. Oberoende av om kunderna upplever goda eller dåliga tider anlitas dessa tjänster. Bemanningsföretagens Kvartalsrapport hette förut Bemanningsindikatorn.

Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 09:00 CET

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern och anses vara en god konjunkturmätare.

Bättre för inhyrda lärare genom nytt kollektivavtal

Bättre för inhyrda lärare genom nytt kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 15:00 CET

Bemanningsföretagen har träffat kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det är det första kollektivavtalet anpassat för lärare som hyrs ut av bemanningsföretag. Lärare som anställs för att hyras ut till skolor får nu samma grundvillkor som lärare anställda direkt av skolan.

Bättre matchning stärker arbetsmarknaden - Bemanningsindikatorn Q3 2014

Bättre matchning stärker arbetsmarknaden - Bemanningsindikatorn Q3 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 09:12 CET

Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar har stärkts under det senaste kvartalet, då branschen växte med 3 procent. För de anställda spelar vi en viktig roll då vi erbjuder riktiga jobb och tränger undan påhuggsjobb. Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 12:25 CET

Under fjärde kvartalet väntar sig 28 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 64 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 20 vilket innebär att företagen förväntar sig ungefär samma efterfrågeläge fjärde kvartalet som under tredje. Detta innebär att efterfrågan ligger kvar på en relativt låg nivå.

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 13:25 CEST

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014. Bemanningsbranschen sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Vi möjliggör en konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet. Det har nu blivit dags att presentera statistik för årets andra kvartal.

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 09:00 CEST

Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

Bemanningsindikatorn Q1 Industribemanningen ökade med 33 procent visar

Bemanningsindikatorn Q1 Industribemanningen ökade med 33 procent visar

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 09:01 CEST

Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal, + 33 procent. Även lager/logistik ökade med 15 procent. Därtill ökade vårdbemanning med 20 procent. Allt jämfört med samma period förra året.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.