Skip to main content

Auktoriserade bemanningsföretag skapar trygghet i vården

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 14:57 CEST

Idag har vi kunnat läsa hur landstinget i Örebro riskerar att förlora en stor leverantör av vårdtjänster till följd av bolagets ekonomiska problem. Det är en allvarlig situation som hotar patientsäkerheten. Företaget i fråga är inte medlem i Bemanningsföretagen och saknar således auktorisation, något som vi anser är en förutsättning för att landstingen ska kunna driva en trygg och säker verksamhet för såväl patienter som för medarbetare. 


För att bli auktoriserat bemanningsföretag måste man ha ordnad ekonomi, kollektivavtal för personalen samt en seriös verksamhet. Auktoriserade företag genomgår även årligen en granskning och om de inte uppfyller villkoren utesluts de. Det skapar trygghet för kunden som köper bemanningstjänster och de slipper hamna i en utsatt situation som den landstinget i Örebro nu har.

I vissa kommuner och landsting har man mycket klokt börjat ge mervärdespoäng i utvärderingen vid upphandling om anbudslämnaren är auktoriserade. Vi har sett exempel på det bland annat i Göteborg och Göteborgs upphandlingsbolag. Det är en utveckling som vi uppmuntrar. Landstingen måste ställa högre krav på sina leverantörer och ett enkelt sätt att göra det är att upphandla auktoriserade företag. Fördelarna är många. Man slipper stå i en situation där man plötsligt förlorar värdefull kompetens på grund av konkurs eller likvidation men man sparar även pengar, tid och energi när man kan fokusera på kärnverksamheten. Lägg därtill att man som kund alltid kan vara trygg med att den personal man anlitar har kollektivavtal.

Ann-Kari Edenius,
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se