Skip to main content

Bemanningsindikatorn 2009: Kraftig minskning av uthyrning till industrin

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:00 CET

Bemanningsindikatorn bytte 2015 namn till Bemanningsföretagens Kvartalsrapport.

Under 2009 försvann en stor del av marknaden för uthyrning inom industrin. Yrkesområdena industri/tillverkning, lager/logistik och bygg minskade tillsammans med 37 procent och är nu bara 0,43 procent av hela den svenska arbetsmarknaden.

LO-förbunden kräver att företagens möjligheter att hyra in personal ska begränsas, antingen i kollektivavtal eller i lag.

- Jag känner inte igen den bild som bland andra LO ger att industriuthyrning är omfattande, säger Henrik Bäckström.

Efterfrågan på uthyrningen i tjänstemannayrken har klarat sig bättre. På tjänstemannaområdet minskade uthyrningen med 19 procent. (Ekonomi/finans, it, kontor/administration, marknadsföring/information, teknik och tele/callcenter).

När många företag tvingas säga upp personal minskar också marknaden för personaluthyrning. Samtidigt som företagen tar hjälp av omställningsföretag som stöttar de uppsagda i deras ansträngningar att hitta nya jobb.

Omställningsområdet sex gånger större 2009

Omställningstjänster var det enda område som ökade under 2009. Ökningen var 323 procent och omställning är nu 6 procent av branschens omsättning, jämfört med 1 procent under 2008.

- Ökningen av omställning fjärde kvartalet var inte lika stor som de tre första kvartalen 2009, vilket betyder att arbetsmarknaden håller på att stabilisera sig, säger Henrik Bäckström. När nedgången mattats av är behovet av omställning mindre.

- Helåret 2009 visade att branschen behövs på arbetsmarknaden oavsett konjunktur, det är bara vilka tjänster som köps mest som varierar, säger Henrik Bäckström.

Omställning är när bemanningsföretag hjälper till vid personalminskning hos kundföretaget. Kundens medarbetare omplaceras inom företaget eller till andra företag eller utbildas som förberedelse till nytt jobb.

Personaluthyrning är det största tjänsteområdet och står för 88 procent av den totala omsättningen helåret 2009. Uthyrning minskade under fjärde kvartalet med 17 procent och sammanlagt under helåret med 26 procent.

Rekrytering minskade under fjärde kvartalet med 20 procent och sammanlagt under helåret med 45 procent. Rekryteringstjänster är 3 procent av den totala omsättningen.

Personalentreprenad minskade inte lika mycket fjärde kvartalet som tidigare under året. Sammanlagt under helåret minskade personalentreprenad med 5 procent.

Uthyrning av marknadsförare fortsätter att öka

Ökningen på yrkesområdet marknadsföring/information höll i sig under fjärde kvartalet. Ökningen för hela året är 38 procent. Även hälso- och sjukvård ökade 2009 jämfört med 2008 (+ 36 procent), likaså bygg (+ 14 procent).

I statistiken för uthyrning inom hälso- och sjukvård ingår inte läkare som i eget bolag hyr ut sig själva till landsting och kommuner.

Kontor/administration är även 2009 det största yrkesområdet med 18 procent av den totala omsättningen inom uthyrning. Därefter kommer ekonomi/finans och lager/logistik med 15 procent av omsättningen.

- Bemanningsbranschens medarbetare finns överallt på arbetsmarknaden, säger Henrik Bäckström.

Om statistiken

Statistiken är framtagen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut, HUI under ledning av Jessica Lindblom. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 75 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 300 auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.